10 Februari 2009

Enam Alasan untuk Menolak PPSMI

Artikel di bawah ini dipetik daripada tulisan Tuan Kamal Shukri bin Abdullah Sani. Beliau ialah Timbalan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan Munsyi Dewan. Tulisan penuh beliau dapat dibaca di blog Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Klik di sini untuk membacanya.
PPSMI, Kamal Shukri, Enam Alasan Menolak PPSMI

Membangun Tamadun Atas Acuan Sendiri

Petikan daripada artikel "Bahasa Melayu Akan Pupus":

1. Pengembangan minda dan ilmu sesuatu masyarakat atau bangsa secara fitrahnya perlu berasaskan bahasa yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada masyarakat atau bangsa itu, sesuai dengan sunnahtullah atau peraturan yang ditentukan Tuhan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surah al-Hujurat, ayat 13, Surah Ibrahim, ayat 4, dan Surah al-Rum, ayat 22.

2. Seorang penganggur atau “tukang sapu” di kota London atau New York tetap seorang penganggur atau “tukang sapu” walaupun kemahirannya bahasa Inggerisnya “mengalahkan” seorang profesor di universiti negara ini (tanpa menafikan bahawa profesor di sini tetap perlu menguasai bahasa Inggeris dengan baik).

Untuk membaca artikel penuh tulisan Tuan Kamal Shukri bin Abdullah Sani (Timbalan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan Munsyi Dewan) klik di sini.

Pedoman Bahasa (JPEG) 026. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

09 Februari 2009

Kaedah Pengajaran Bacaan Asas: Kaedah Abjad

video

Pautan yang berkaitan: Kaedah Fonik Versi Nik Eliani dan Othman

Senario
Dalam filem “Pendekar Bujang Lapok” terdapat episod Cikgu Ros mengajarkan huruf Jawi kepada sekumpulan pelajar dewasa termasuk tiga orang bujang lapuk, iaitu P. Ramlee, Aziz Satar dan S. Shamsudin. Apakah kaedah bacaan asas yang digunakan oleh Cikgu Ros?

Konsep

Kaedah ini berfokus pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Oleh sebab usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan, maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja.

Kaedah ini merupakan kaedah tradisional yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan bacaan asas dalam bahasa Melayu sejak sekian lama, iaitu lebih kurang tujuh abad lamanya dengan menggunakan tulisan Jawi dan lebih kurang seabad pula lamanya dengan menggunakan tulisan Rumi.

Jadi, dari segi kekerapan penggunaan, kaedah ini merupakan kaedah yang terunggul dan telah terbukti berjasa mencelikhurufkan jutaan manusia di negara kita dan yang sebahagiannya kini bergelar cendekiawan dan profesor.

Secara umum, susunan pelaksanaan kaedah ini bersifat binaan. Gambaran binaannya adalah seperti dalam rajah di sebelah.

Prosedur Pelaksanaan

Abjad Murid diperkenalkan dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000), biasanya, huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. Menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula, kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Setelah murid menghafal semua nama huruf, pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a, e, i, o, dan u.

Suku Kata Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya, pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan. Murid dilatih tubi membaca suku kata itu.

Perkataan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan seperti baba, baca, bola, buku, dada, dan cucu. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Misalnya untuk perkataan “buku”, mula-mula disebut nama huruf bi dan yu diikuti penyebutan bunyi suku kata “bu”; kemudian disebut nama huruf ke dan yu dikuti penyebutan bunyi suku kata “ku”, dan akhir disebut perkataan “buku”.
video

Kemahiran Berfikir:
Klip video ini dipetik daripada filem “Pendekar Bujang Lapok”. Adakah kaedah yang terdapat dalam klip video ini menepati kaedah abjad?

Kekuatan

Penekanan terhadap nama abjad dan bunyi suku kata sesuai dengan sistem ejaan bahasa Melayu. Kecuali bentuk dwihuruf (digraf) seperti konsonan ng dan diftong ai, umumnya satu huruf dalam bahasa Melayu melambangkan satu bunyi sahaja.

Setiap perkataan pula mesti terdiri daripada sekurang-kurangnya satu suku kata. Suku kata itu terhasil dengan menggabungkan satu atau lebih daripada satu konsonan dengan satu vokal atau diftong.

Dengan perkataan lain, struktur suku kata bahasa Melayu bersifat tetap dan mudah dikenal pasti. Hal ini memudahkan murid mengingat dan menyebut suku kata. Apabila murid menguasai suku kata, mereka dapat membentuk perkataan. Seterusnya, murid dapat membentuk apa-apa sahaja perkataan baharu dengan suku kata itu walaupun mereka tidak memahami makna perkataan itu. Rumusannya, kaedah ini menyediakan asas yang kukuh kepada murid untuk membaca.

Kaedah ini mudah dikendalikan dan tidak memerlukan alat bantu belajar yang banyak. Berbekalkan pengalaman belajar membaca dengan menggunakan kaedah ini dan dengan menggunakan sumber yang minimum seperti buku, ditokok dengan kesungguhan dan kesabaran, sesiapa sahaja dapat mengajarkan bacaan kepada mana-mana kumpulan sasaran dengan menggunakan kaedah ini.

Guru sekolah rendah dapat melaksanakan kaedah ini berpandukan buku dan dengan menggunakan carta abjad, carta suku kata dan kad perkataan. Kaedah ini sesuai digunakan untuk mengajar orang dewasa seperti yang dilakukan oleh Cikgu Ros. Mungkin Cikgu Ros merupakan salah seorang guru dalam pembasmian buta huruf pada tahun 60-an.

Kelemahan

Hasil kaedah ini hanya dapat dilihat setelah pembelajaran berlaku lebih kurang enam bulan. Tempoh ini sangat lama.

Bacaan murid mungkin kurang lancar. Hal ini disebabkan murid terlazim dengan proses mengeja, iaitu menamakan huruf dan menyebut suku kata sebelum menyebut sesuatu perkataan.

Ada kemungkinan murid keliru antara nama huruf dengan bunyi huruf. Implikasinya, kesilapan dapat berlaku apabila mereka silap memecahkan perkataan kepada suku kata. Ada juga kemungkinan mereka tidak memahami apa-apa yang dibaca kerana terlalu mementingkan ejaan.

Kebolehan murid berbeza-beza. Bagi murid yang bermasalah pembelajaran, mereka berasa terbeban dan cepat bosan jikalau diajar dengan kaedah ini.

Kaedah yang bersifat binaan ini bertentangan dengan pandangan ahli psikologi yang mengatakan bahawa kanak-kanak menguasai sesuatu daripada keseluruhan membawa kepada bahagian-bahagiannya.

Perhatian untuk Guru Pemulihan
Guru pemulihan khas dan kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) mesti memastikan sama ada murid yang akan dipulihkan pernah diajar dengan menggunakan kaedah ini atau tidak. Jikalau murid yang akan dipulihkan itu pernah diajar dengan kaedah ini sedangkan guru pemulihan menggunakan kaedah yang lain, ada kemungkinan murid akan keliru dan proses pemulihan bertambah sukar.

Penutup

Kaedah ini masih digunakan oleh kebanyakan guru prasekolah dan Tahun 1. Dalam filem "Berlari ke Langit", seperti dalam klip video di bawah, Cikgu Yasmin juga menggunakan kaedah ini.

video

Kemahiran Berfikir
Apakah kekuatan dan kelemahan kaedah abjad selain yang dinyatakan di atas?

Pada bulan Mac tuan ditukarkan dari sekolah A ke sekolah B. Guru besar menugaskan tuan mengajarkan bahasa Melayu di kelas Tahun 1. Apakah pendekatan atau kaedah yang akan tuan gunakan?

Bibliografi

Abdul Aziz Abd. Talib, 2000. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Idris Mohd. Radzi dan Dahlia Janan, 2006. Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu: Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah. Tanjong Malim: Penerbit UPSI.

Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam, 1985. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Marzuki Nyak Abdullah, 1994. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

08 Februari 2009

PPSMI Memang Berjaya!

Timbalan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia (PLM), Tuan Kamal Shukri Abdullah Sani menyatakan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) berjaya! Kenyataan ini macam senada dengan kenyataan Menteri Pelajaran kita.

Kelompok Mansuhkan PPSMI (GMP), Gerakan Anti-PPSMI (GAP) dan sesiapa sahaja yang cinta akan bahasa kebangsaan mungkin terkejut dengan kenyataan ini. Penyokong dan pendukung PPSMI mungkin bersorak.

Sebelum tuan benar-benar terkejut atau bersorak, baca dahulu keseluruhan tulisan beliau di bawah ini. Paparan ini dapat dibesarkan. Tudingkan tetikus pada anak panak ke bawah dan klik tanda "+".

Jikalau paparan di bawah lambat muncul atau sukar dibaca, tuan boleh terus ke Laman Prihatin atau ke Arkib PPSMI atau ke Scribd. Selamat membaca, selamat melayan emosi dan selamat mencerahkan pemikiran.

PPSMI, PLM, Kamal Shukri Abdullah Sani
PPSMI, PLM, Kamal Shukri Abdullah Sani

Bahasa Ibunda Wadah Terbaik

....
Demi menghasilkan saintis yang berwibawa dengan minda kreatif, sudah tentu bahasa pertama/ibunda akan menjadi wadah yang terbaik. Usaha memproses maklumat menjadi rendah. Bahasa ilmu yang diperoleh mempunyai unsur manifestasi yang mempunyai ciri yang jelas dan nyata. Dengan cara ini pelajar akan menjadi lebih yakin dan selesa dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Untuk membaca artikel penuh Prof. Dr. Nor Hashimah Jalaludin (Presiden Persatuan Linguistik Malaysia), klik di sini.
Pedoman Bahasa (JPEG) 025. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Fitnah Orang Politik terhadap Pejuang Bahasa

Soalan 1:

Mengapakah pejuang bahasa dan ramai intelek kita menentang usaha kerajaan menukar bahasa pengantar Sains dan Matematik di sekolah daripada bahasa Melayu (BM) kepada bahasa Inggeris (BI)? Bukankah tujuannya baik, iaitu hendak meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris para pelajar. Kita semua maklum pelajar-pelajar Melayu lemah dalam bahasa Inggeris.

Jawapan:

Pertama-tama tidak ada ahli bahasa, intelek Melayu atau sesiapa saja yang siuman yang menentang usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris baik di kalangan pelajar Melayu, guru Melayu, pegawai Melayu, tokoh korporat Melayu, mahupun Menteri Melayu dan siapa sahaja. Menguasai bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain memang perlu digalakkan.

Tuduhan bahawa ahli bahasa menentang penguasaan bahasa Inggeris, anti-bahasa Inggeris, fikiran mereka sempit, mereka fanatik bahasa, mereka hanya mahu orang Melayu berbahasa Melayu saja adalah satu pembohongan besar, suatu fitnah, suatu mitos yang dibuat oleh orang-orang politik tertentu.

Dalam kaedah berhujah ini dikatakan menciptakan straw man iaitu orang yang dibuat daripada kertas atau orang-orangan sehingga mudah dimusnahkan. Tujuan mereka yang sebenar mereka saja yang tahu. Sehingga ini belum pernah dapat disebut nama walau seorang pun ahli bahasa yang melarang sesiapa belajar bahasa Inggeris atau bahasa lain.

Keduanya, ramai daripada kalangan yang memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu itu terdiri daripada mereka yang cukup fasih dalam bahasa Inggeris, baik dalam pertuturan mahupun tulisan. Malahan mereka menggunakan bahasa Inggeris setiap hari.

Tidak pernah terdengar ada antara mereka melarang sesiapa belajar bahasa Inggeris atau bahasa apa pun. Yang diperjuangkan oleh mereka ialah kedudukan bahasa Melayu itu mestilah terus dipelihara sebagai bahasa rasmi dan dipupuk sebagai bahasa moden dan bahasa ilmu di negara Malaysia yang merdeka lagi berdaulat ini. Mengubah bahasa pengantar di sekolah dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris akan mengancam dan memusnahkan kedudukan bahasa Melayu baik dalam jangka pendek mahupun panjang. Inilah yang mereka tentang.

Untuk membaca artikel penuh Datuk Abu Bakar Abdul Hamid, klik di sini.

Pedoman Bahasa (JPEG) 024. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Fungsi Bahasa Kebangsaan Kita

Tulisan yang di bawah ini dipetik daripada arkib Khidmat Nasihat Bahasa (KNB), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Tulisan ini berkisar tentang fungsi bahasa kebangsaan sebagai bahasa perpaduan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Tulisan yang seperti ini wajar menjadi bacaan tambahan pelajar, khususnya pelajar baharu di institut pendidikan guru (IPG) yang sedang mengikuti apa-apa kursus yang berfokus pada bahasa Melayu.

Tulisan ini memang tidak bertarikh dan tidak ada nama penulis.

Saya memberikan perhatian istimewa kepada perkataan atau ungkapan yang dihitamtebalkan. Saya menyokong idea penulis dalam ayat yang berwarna hijau. Saya bantah idea penulis dalam ayat yang berwarna merah jikalau maksudnya ialah Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Namun ada kemungkinan penulis hanya "bermain-main" apabila tidak menggunakan ungkapan PPSMI. Bagaimanakah dengan tuan?

Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Perpaduan, Bahasa Rasmi dan Bahasa Ilmu
Daripada arkib KNB DBP

Usul untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan telah diterima dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan (1957) apabila negara kita mencapai kemerdekaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi yang tunggal bagi menggantikan bahasa Inggeris.

Pelaksanaan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dikuatkuasakan oleh Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 (Akta 32) melalui Seksyen 5, 6, 7 dan 8. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang digunakan untuk tujuan perpaduan dalam kalangan warganegara manakala bahasa rasmi ialah bahasa yang dipilih untuk tujuan urusan sehari-hari negara.

Sesuatu bahasa itu tidak boleh dianggap bahasa rasmi hanya kerana terdapat undang-undang dan peruntukan dalam perlembagaan yang memberikan taraf tersebut. Sesungguhnya bahasa itu sendiri haruslah dapat berfungsi sebagai bahasa rasmi apabila memenuhi beberapa kegiatan pada peringkat kenegaraan seperti:

• Sebagai bahasa lisan para pegawai kerajaan semasa menjalankan tugas-tugas rasmi negara;
• Sebagai media segala urusan surat-menyurat dalam dan antara jabatan kerajaan;
• Digunakan dalam semua rekod kerajaan;
• Sebagai media untuk menulis semua undang-undang dan peraturan negara; dan
• Digunakan dalam semua jenis borang urusan rasmi kerajaan.

Sesungguhnya pelaksanaan penggunaan bahasa Inggeris dalam bidang sains dan teknologi tidak menggugat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan.

Dalam usaha memperkasakan bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan pelbagai seminar, persidangan, ceramah, syarahan, wacana ilmu dan bicarawara .

Bagi menggalakkan penggunaan bahasa yang betul dan meningkatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan masyarakat, penyebaran maklumat bahasa turut dilakukan melalui media cetak dan elektronik melalui penerbitan sisipan Klik DBP dalam akhbar Berita Harian, ruangan Munsyi Dewan dan Forum Pelajar dalam sisipan Pendidikan keluaran Utusan Malaysia.

Pedoman bahasa juga dimuatkan dalam ruangan Cintai Bahasa Kita dalam Berita Harian dan siaran Teleinfo Bahasa menerusi RTM TV2.

Bagi memantapkan usaha memperkasa bahasa Melayu di seluruh negara, DBP Cawangan (Sabah dan Sarawak) dan DBP Wilayah (Utara, Timur dan Selatan) turut memainkan peranan dalam menyebarluaskan maklumat bahasa melalui media. DBP juga melaksanakan projek Khidmat Nasihat Bahasa bagi tujuan meningkatkan dan memartabatkan penggunaan bahasa Melayu.

DBP juga menerbitkan kamus istilah yang mencecah satu juta istilah yang merangkumi pelbagai bidang ilmu, pelbagai kamus ekabahasa dan dwibahasa untuk rujukan pengguna, khidmat nasihat bahasa, misalnya dalam bidang iklan khidmat bahasa yang diberikan percuma kepada penulis papan iklan dan Pihak Berkuasa Tempatan.

DBP juga mewujudkan Karyanet, iaitu portal penerbitan dalam talian yang menyediakan kemudahan berkarya dan penerbitan serta penjualan terbitan melalui Internet. Usaha mengetahui dengan lebih terperinci, langkah-langkah DBP dalam memperkasakan bahasa Melayu, bolehlah menghubungi Bahagian Pengembangan Bahasa Melayu 03-2148 1960.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 11/2002: Pelaksanaan PPSMI

PPSMI, Surat Pekeliling Ikhtisas 11/2002

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967, Akta 32, Kemas Kini 2006

Tajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dan hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (2), dipakai di seluruh Malaysia.

(2) Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa di Negeri Sabah dan Sarawak pada tarikh yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri masing-masing, melalui enakmen Badan Perundang-undangan Negeri masing-masing dan tarikh yang berlainan boleh ditetapkan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan yang berlainan dalam Akta ini di Negeri-Negeri itu.

Bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi

2. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta ini dan tertakluk kepada perlindungan-perlindungan yang terkandung dalam Perkara 152(1) Perlembagaan berhubung dengan mana-mana bahasa lain dan bahasa mana-mana kaum lain di Malaysia bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi.

Penggunaan terjemahan

3. Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh hak Kerajaan Persekutuan atau hak Kerajaan mana-mana Negeri untuk menggunakan apa-apa terjemahan dokumen atau perutusan rasmi dalam mana-mana bahasa lain bagi apa-apa maksud yang difikirkan perlu demi kepentingan awam.

Penggunaan berterusan bahasa Inggeris boleh dibenarkan

4. Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan berterusan bahasa Inggeris bagi apa-apa maksud rasmi sebagaimana yang difikirkan patut.

Penggunaan bahasa Inggeris boleh dibenarkan dalam Parlimen dan Dewan Undangan

5. Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Undangan mana-mana Negeri, atau seseorang lain yang sedang menjalankan fungsi mana-mana jawatan itu, boleh membenarkan seseorang anggota mana-mana satu Majlis Parlimen atau seseorang anggota Dewan Undangan menggunakan bahasa Inggeris apabila memberikan ucapan kepada, ataupun apabila mengambil bahagian dalam kerja, Majlis Parlimen atau Dewan Undangan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan.

6. Teks—

(a) bagi segala Rang Undang-Undang yang akan dikemukakan atau pindaan kepadanya yang akan dicadangkan dalam Parlimen atau mana-mana Dewan Undangan Negeri;

(b) bagi segala Akta Parlimen dan segala perundang-undangan subsidiari yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan;

(c) bagi segala Enakmen dan perundangan subsidiari yang dikeluarkan oleh mana-mana Kerajaan Negeri; dan

(d) bagi segala Ordinan yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong,

hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa Inggeris, dan teks dalam bahasa kebangsaan itu adalah sahih melainkan jika Yang di-Pertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi mana-mana undang-undang atau jenis undang-undang yang tertentu.

Undang-undang bertulis yang diperbuat sebelum 1 September 1967

7. (1) Jika mana-mana undang-undang bertulis yang diperbuat sebelum satu hari bulan September 1967 telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan, Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan terjemahan undang-undang itu sebagai sahih.

(2) Tiada apa-apa jua dalam seksyen 6 boleh dipakai bagi pindaan mana-mana undang-undang bertulis yang diperbuat sebelum satu hari bulan September 1967, sehingga undang-undang bertulis itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan dan terjemahan itu telah ditetapkan sebagai sahih.

Bahasa Mahkamah

8. Segala prosiding (selain pemberian keterangan oleh seseorang saksi) dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau mana-mana Mahkamah Rendah hendaklah dalam bahasa kebangsaan:

Dengan syarat bahawa Mahkamah boleh, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding dan selepas menimbangkan kepentingan keadilan dalam prosiding itu, memerintahkan supaya prosiding itu (selain pemberian keterangan oleh seseorang saksi) dijalankan sebahagiannya dalam bahasa kebangsaan dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris.

Tulisan bagi bahasa kebangsaan

9. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi: dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu, yang lebih dikenali dengan nama tulisan Jawi, bagi bahasa kebangsaan.

Bentuk angka

10. Bentuk angka dalam bahasa kebangsaan ialah bentuk angka Arab.

Borang

11. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dengan nyata, apabila sesuatu borang dalam bahasa Inggeris ditetapkan oleh mana-mana undang-undang bertulis, terjemahan borang itu dalam bahasa kebangsaan oleh orang atau pihak berkuasa yang ditetapkan dari semasa ke semasa dengan perintah oleh Perdana Menteri boleh digunakan bagi segala maksud yang baginya borang itu boleh digunakan jika borang itu dalam bahasa Inggeris.

Akta asal di sini. Salinannya di sini. Perkara 152 Perlembagaan di sini. Jika ada versi terkini, sila catatkan dalam ruangan ulasan.

07 Februari 2009

Keranda 152: Bahasa Kita, Air Mata & Maruah Kita

Dipetik daripada Blog Jiwa Rasa, dengan sedikit suntingan. Pautan asal: http://jiwarasa.blogspot.com/2007/05/keranda-152.html

Keranda 152: Bahasa Kita, Air Mata & Maruah Kita. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia, 2002. Cetakan pertama 1968, 108 muka surat.

Perjuangan memartabatkan bahasa Melayu sudah melalui sejarah yang panjang. Pejuang bahasa sebelum merdeka ialah pejuang bangsa dan pejuang kemerdekaan.

Keranda 152 ialah satu episod daripada rantaian perjuangan meletakkan bahasa Melayu di tempat yang selayaknya. Buku Keranda 152, Bahasa kita, Air Mata & Maruah Kita ialah sebuah buku yang sudah lama saya cari. Buku ini diterbitkan semula oleh Persatuan Linguistik Malaysia pada tahun 2002. Buku asalnya berupa himpunan tulisan berbentuk stensilan pada tahun 1968.

Kandungan buku ini ialah cetusan hati untuk memperingati ulang tahun peristiwa penentangan terhadap Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan (1967). Buku ini menceritakan detik-detik peristiwa penentangan yang berlaku pada 3 Mac 1967 di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Apa sebenarnya Keranda 152? Keranda 152 merujuk kepada Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah kontrak sosial yang telah dipersetujui bersama-sama oleh rakyat berbilang bangsa.

Sewaktu detik mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, tuntutan rakyat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai satu-satunya bahasa rasmi tidak dapat dipenuhi oleh parti yang memerintah. Alasannya ialah bahasa Melayu belum benar-benar bersedia untuk mengambil-alih tugas bahasa Inggeris yang digunakan oleh penjajah dalam segala urusan rasmi dan pentadbiran negara.

Atas sebab itu, bahasa Inggeris masih dibenarkan penggunaannya, untuk tempoh 10 tahun lagi. Tempoh itu dirasakan munasabah untuk setiap rakyat Tanah Melayu mempelajari dan menguasai bahasa Melayu.

Keadaan yang berlaku pada tahun 1967 ialah bahasa Inggeris masih diberi ruang yang besar sebagai bahasa rasmi. Badan bukan kerajaan (NGO) Melayu rasa terkejut dengan beberapa peruntukan dalam Rang Undang-Undang Bahasa 1967 yang masih mengekalkan bahasa Inggeris dalam beberapa bidang terutama bidang kehakiman.

Apa gunanya merdeka, jikalau bahasa anak peribumi dianggap sebagai bahasa kelas ketiga dan tidak layak digunakan di negara sendiri? Adakah tempoh 10 tahun masih tidak cukup untuk setiap rakyat memantapkan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan?

Inilah yang diperjuangkan oleh pejuang bahasa dalam tahun 1967. Mereka berasa bagai dikhianati oleh para pemimpin yang kononnya memperjuangkan kepentingan bangsa Melayu.
Sekumpulan sembilan orang peguam Melayu menghantar memorandum menyuarakan bantahan namun tidak dipedulikan oleh parti yang memerintah.

Kemarahan orang Melayu membuak-buak. Seramai 2,000 orang mewakili 120 pertubuhan orang Melayu berhimpun di Balai Budaya, DBP pada petang Jumaat 3 Mac 1967.

Perhimpunan ini menyaksikan orang Melayu bersatu tanpa mengira fahaman politik. Peristiwa itu juga diingati dengan ucapan Tun Syed Nasir Ismail, Pengarah DBP yang menitiskan air mata mengenangkan nasib bahasa Melayu:

"... saya menangis bukan kerana takut, tetapi air mata ini lahir daripada keharuan hati sanubari saya mengenangkan nasib bangsa saya. Saya tidak boleh buat apa-apa sekarang ini. Saya terikat ...."

Kemarahan rakyat sudah tak terbendung menyaksikan sekumpulan aktivis bersedia mahu berarak ke Bangunan Parlimen. Mereka mahu mengusung Keranda 152 yang membawa jiwa bangsa yang sudah ditamatkan hayat oleh bangsanya sendiri.

Peristiwa Keranda 152 akan diingat sebagai satu episod dalam sejarah perjuangan bahasa Melayu. Balai Budaya yang menjadi saksi peristiwa bersejarah itu, kini sudah ditukar nama kepada Balai Tun Syed Nasir.

Peristiwa 13 Mei 1969, kemudiannya seakan menjadi penyelamat apabila bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama dalam dasar pendidikan negara. Kemuncak perjuangan ini menyaksikan lahirnya Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970 yang menyaksikan buat kali pertama, bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai pengantar utama.

Pada hari ini, di manakah bahasa Melayu? Masihkah di dalam keranda?

Harapan Tan Sri kepada UMNO

....
Kita memang selalu dijamin oleh Kerajaan dan pucuk pimpinan yang bahasa dan kebudayaan Melayu tidak akan tercicir dalam proses yang diambil, kerana kuasa politik adalah di dalam tangan kita sendiri. Tetapi apa yang dapat dilihat dengan mata kasar, landasan bagi mempertahankannya tidak meyakinkan, dan nampaknya kita tetap terbuka kepada cabaran-cabaran yang sangat ditakuti dalam proses-proses ini.

Untuk membaca artikel penuh, klik di sini.

Pedoman Bahasa (JPEG) 023. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Malapetaka kepada Bahasa Melayu

....
Mampukah bahasa Melayu bertahan sebagai tunjang kebudayaan dan tamadun apabila secara jelas peranannya kian dihakis dan dipinggirkan dalam bidang-bidang kehidupan bertamadun di negara ini?

Adakah sanggup kita membayangkan bahawa pada suatu waktu kelak anak cucu bangsa Melayu terpaksa menangisi hikmah yang hilang – hikmah dalam bentuk bahasa, sastera dan budayanya, sebagaimana yang dialami oleh diaspora Melayu di Thailand selatan, di Filipina selatan, di Sri Lanka, di Kampuchea dan di tempat lain?

Kita yang membayangkan rasa cemas sedemikian pasti dicap pesimistik, tetapi apatah ruginya kita berhemah dan berhubaya-hubaya agar tidak tertimpa kepada kita nasib “Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.”

Untuk membaca artikel penuh, klik di sini.

Pedoman Bahasa (JPEG) 022. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Mengantarabangsakan Bahasa Melayu


Fakta yang Tidak Diketahui?

Dalam masa empat dasawarsa sahaja, Malaysia mampu melahirkan sarjana bertaraf dunia dalam pelbagai bidang SAKTI*. Sekali gus perkembangan dan kemajuan yang berlaku pada bahasa Melayu adalah pada tahap fenomenal.

Hanya mereka yang terbenam ria dalam budaya berbahasa lain sahaja yang tidak sedar atau tidak mahu mengakui hakikat ini.

Malangnya itulah yang nampaknya sedang berlaku dalam kalangan para pemimpin Melayu yang berkuasa sekarang yang mewarisi pemupukan dan pemagaran bahasa Melayu tetapi nampaknya sedang memakannya pula sehingga SITC, simbol pencapaian pendidikan Melayu pertama pada abad ke-20, telah menjadi mangsanya, dan dijangka tidak lama lagi UKM, simbol
mercu pendidikan Melayu, turut musnah dengan tangisan tidak berlagu lagi.

Pencapaian Prasiswazah

UKM ditubuhkan pada 1970 bagi memajukan ilmu dalam bahasa Melayu dalam kebanyakan bidang ilmu dan sekali gus menjadi penyatu bangsa dan penyinambungan asas penubuhan SITC 1922 dan Kolej Islam Kelang 1955, dua institusi tertinggi yang menjadi kebanggaan Melayu sebelum merdeka! (Lihat Sejarah UKM oleh Mohd Ali 1981).
UTM pula menjadi pelopor pendidikan kejuruteraan dan teknologi dalam bahasa Melayu sejak 1978. Universiti-universiti awam yang lain turut berada dalam aliran ini sejak 1983

Untuk membaca artikel penuh, klik di sini. *SAKTI = sains, kejuruteraan dan teknologi

Pedoman Bahasa (JPEG) 021. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

05 Februari 2009

Pengkhianatan: Diskriminasi Songsang

....
Adalah penting dalam soal kebudayaan dan tamadun bangsa, kita tidak berfikiran taasub, memutar belitkan alasan dan hujah, tetapi berusaha mencari pencerahan fikiran, terutama apabila menginsafi bahawa bahasa Melayu bukan hak milik seorang pemimpin, seorang individu atau sekumpulan elit politik, tetapi warisan kolektif suatu bangsa.

Untuk membaca artikel penuh Dato' Baha Zain, klik di sini.

Pedoman Bahasa (JPEG) 020. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Bahasa Ibunda Membentuk Tamadun Bangsa

....
Faktor atau ciri yang membentuk kesedaran bangsa ini dan yang memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan pembentukan tamadun bangsa itu antara lainnya ialah bahasa, budaya, asal-usul sejarah yang sama, mungkin juga agama yang diwarisi bersama-sama oleh anggota bangsa itu sejak turun-temurun, dan yang digunakan oleh bangsa itu, secara sedar atau tidak, untuk membezakan dirinya atau identitinya daripada bangsa lain.

Daripada faktor atau ciri yang tersebut itu, bahasalah yang merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam melahirkan kesedaran bangsa atau nasionalisme itu.

Mengapakah bahasa? Sebabnya ialah, bahasa merupakan alat pembentukan tamadun bangsa yang sangat integratif; melalui bahasalah sesuatu bangsa itu memperkenalkan dirinya melalui cara mereka menanggapi alamnya, baik alam sosial mahupun alam kosmos, dan membentuk pandangan hidup atau sistem nilai bangsanya melalui proses pemikiran, rasa hati, imaginasi dan renungan dirinya yang digambarkan dalam pelbagai karya lisan dan tulisan yang dihasilkan oleh bangsa itu dan yang membentuk “himpunan memori, atau ingatan bersama” atau “collective memory” bangsanya sepanjang zaman. Itulah proses yang berlaku dalam pembentukan tamadun sesuatu bangsa.

Kita tahu dalam sejarah ketamadunan manusia bahawa tidak ada bangsa di dunia yang membentuk budaya dan tamadunnya, seninya, kesusasteraannya, falsafah hidupnya, mitosnya dan pandangan kosmologi dan ilmu dunianya melalui bahasa orang lain.

Untuk membaca artikel penuh Dr. Hassan, klik di sini.

Pedoman Bahasa (JPEG) 019. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Kesenian Rakyat: Tarian Samalindang

Oleh Ashma Said, Suriani Mohd Sape, dan Syarifah Suhaini Md Sadar

Orang Brunei di Sabah ialah rakyat Brunei pada masa dahulu. Sebahagian kaum lain di Sabah juga pernah menjadi rakyat Brunei di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Oleh hal yang demikian, masih dapat dikesan akan adanya pengaruh Brunei dalam kehidupan masyarakat kini, khususnya masyarakat keturunan Brunei.

Satu daripada kesenian yang berasal dari Brunei ialah tarian samalindang. Pada masa dahulu, tarian ini ialah tarian dalam istana Sultan Brunei. Pada hari ini tarian samalindang sudah menjadi tarian rakyat jelata.

Perkataan samalindang berasal daripada gabungan kata samar dan rindang. Oleh sebab kepelatan sebutan generasi sekarang, maka perkataan itu disebut samalindang.

Menurut seorang suku kaum Brunei di Sipitang, perkataan samar bermaksud kurang jelas, kabur atau tersembunyi--sama ertinya dalam bahasa Melayu. Rindang pula bermakna rindu. Jadi, perkataan samalindang bermakna rindu yang samar-samar atau rindu yang disembunyikan.

Asal Usul Tarian Samalindang

Tarian samalindang berkait dengan satu kisah. Pada zaman dahulu, Sultan Brunei menjadikan Kota Batu sebagai istananya. Baginda mempunyai seorang puteri yang baik rupa parasnya. Tuan puteri itu jatuh cinta pada seorang jejaka yang tidak setaraf dengannya. Oleh sebab perasaan cinta yang meluap-luap, tuan puteri pun gering.

Ayahandanya memanggil para bomoh untuk menilik penyakit tuan puteri. Semua bomoh itu sependapat bahawa tuan puteri gering akibat terlalu rindu terhadap seseorang. Namun, mereka tidak berani berterus terang. Mereka cuba mengubati penyakit tuan puteri tetapi gagal.

Akhirnya baginda menghebahkan kepada orang ramai bahawa sesiapa yang dapat menyembuhkan penyakit puteri, orang itu akan mendapat ganjaran. Banyak rakyat jelata yang berkepakaran mengubati penyakit mencuba nasib. Semua mereka gagal.

Pada suatu hari, biduanita yang bernama Dang Siti membawa tuan puteri bersama-sama enam orang dayangnya pergi bermain ke taman bunga. Di situ mereka menyanyi untuk menghiburkan hati tuan puteri yang rindu itu dengan berpantun dan berseloka. Mereka mengerti akan penderitaan tuan puteri. Hal itu dijelmakan melalui pantun dan seloka dalam nyanyian mereka.

Tuan puteri memahami maksud nyanyian mereka dan pasti bahawa mereka mengetahui penderitaannya. Jadi, dia pun berterus terang dengan mereka. Maka kuranglah beban cinta yang ditanggungnya. Dang Siti menyatakan simpatinya dan berjanji akan menyampaikan perkara itu kepada Sultan.

Secara kebetulan, Sultan mendengar perbualan mereka. Sultan juga faham maksud pantun dan seloka yang mereka nyanyikan. Jadi, demi mengelakkan berlakunya sesuatu yang tidak diingini, Sultan mengahwinkan sang puteri dengan jejaka yang dicintainya.

Selepas peristiwa itu, Sultan menghargai jasa Dang Siti yang mencipta lagu itu. Baginda mengarahkan lagu itu diabadikan sebagai milik istana dan dinamakan samalindang.

Kini nyanyian samalindang sudah ditambah dengan tarian dan menjadi kegemaran muda mudi suku Brunei yang mendiami pesisir pantai Teluk Brunei, terutama di Weston, Sipitang dan Sindumin.

Muzik dan Tarian

Seperti nyanyian atau tarian lain, samalindang diiringi dengan alat-alat muzik sebagai penambah gemalai gerak tarian dan suara nyanyian. Alat-alat yang digunakan ialah rebana (3-6 buah), sebuah biola, sebuah gambus, guritik yang diperbuat daripada beliung/botol dan paku sebagai pemukulnya, dan gurinding yang diperbuat daripada pelepah enau. Gabungan suara dan alat-alat muzik itu terbentuklah satu irama yang dapat menggetarkan jiwa dan perasaan pendengarnya.

Dari segi pakaian, penari wanita memakai baju kebaya panjang yang diperbuat daripada sebarang warna sutera. Putih merupakan warna pilihan utama mereka. Baju itu dipadankan dengan kain songket kebiru-biruan yang bertekat benang sutera. Rambut mereka disanggul melintang, dan dihiasi dengan bunga-bunga hutan yang berwarna putih. Mereka juga berselendang panjang serta memakai gelang kaki dan gelang tangan yang diperbuat daripada perak dan emas.

Penari-penari lelaki pula memakai seluar panjang sebarang warna, berbaju teluk belanga, berkain samping dan berdestar.

Jumlah penari yang menari sambil menyanyi biasanya enam orang. Mereka berkumpulan dalam satu bulatan mengelilingi biduanita yang mengetuai tarian itu. Sesuai dengan asal usulnya, biduanita itu dinamakan Dang Siti dan dia berpantun sepanjang tarian itu ditarikan.

Tarian samalindang biasanya diadakan pada malam berinai, selepas upacara pernikahan dan pelbagai acara keramaian yang tujuannya semata-mata memeriahkan majlis itu.

Pantun Samalindang

Samalindang lindang,*
Samanya bujang;
Samalindang Dang Siti,
Samanya bujang.

Belatuk si raya burung,
Hinggap di atas intan selasih;
Lama sudah dendam berkurung,
Baru berjumpa pada kekasih.

Ulang *

Laju-laju perahu laju,
Laju merentas Surabaya;
Lupa kain lupa baju,
Jangan lupakan pada saya.

Ulang*

Cu Pandan anak Bubunya,
Hendak menyerang panji Melaka;
Sebentuk cincin permata bunga,
Buat kekasih yang tercinta.

Ulang*

Dang Nila memangku puan,
Sayang berambang buah pedada;
Sangat gila bagimu tuan,
Burung terbang dipipiskan lada.

Sebagai kesimpulannya, tarian samalindang merupakan warisan budaya asli suku kaum Brunei di Sabah. Tarian ini dapat memperkaya khazanah budaya sukuan di Sabah dan sewajarnya mendapat perhatian generasi kini.

Sumber: Grup_PM, 2005 (disunting).

Tarian samalindang di You Tube.

04 Februari 2009

Membunuh Potensi Bahasa Melayu


Untuk membaca artikel Prof. Shahril, klik di sini.
Pedoman Bahasa (JPEG) 018. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Perkara 152 Tidak Boleh Dipinda

Untuk membaca artikel Prof. Abdul Aziz Bari, klik di sini.

Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, klik di sini.

Pedoman Bahasa (JPEG) 017. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Deklamasi Sajak "Tun Perak" oleh Cikgu Dulamit

video
Deklamasi sajak “Tun Perak” oleh Cikgu Dulamit Rudin, johan Deklamasi Pusi Bulan Kemerdekaan Peringkat Negeri Sabah dan Kebangsaan 2006.

Klip Video 003, Deklamasi Puisi

03 Februari 2009

Panduan Praktikum Sekolah Rendah

Pada tahun 2007, Institut Perguruan Keningau, Sabah (IPKS) menerbitkan buku Panduan Penyeliaan Praktikum. Buku setebal 265 halaman itu diedarkan secara percuma kepada warga IPKS, khususnya pensyarah pembimbing praktikum.

Buku itu mengandungi 18 bab. Bab 1 menggariskan panduan pelaksanaan praktikum bagi semua program praktikum Bahagian Pendidikan Guru (BPG) di institut pendidikan guru Malaysia (IPGM). Bab 2 memberikan garis panduan tentang disiplin guru pelatih dan peraturan praktikum yang bertujuan memperjelas peranan dan tanggungjawab guru pelatih semasa menjalani praktikum.

Bab 3 hingga bab 16 memberikan tumpuan pada mata pelajaran. Dalam setiap bab terdapat panduan bimbingan dan penyeliaan mata pelajaran yang berkenaan. Setiap bab berfokus pada penyediaan rancangan pengajaran harian (RPH) serta kaedah pengajaran dan pembelajaran. Panduan dan fokus itu bertujuan memudahkan pensyarah penyelia, guru pembimbing dan guru pelatih membuat rujukan semasa praktikum.

Selain itu, buku panduan ini juga menjelaskan pelaksanaan kokurikulum semasa praktikum. Perkara ini dibincangkan dalam bab 17. Bahan rujukan ringkas pula termuat dalam bab 18. Dalam bab ini terdapat penerangan tentang portfolio, penulisan jurnal, kemahiran berfikir, nilai murni, pencerapan klinikal, amalan refleksi, guru sebagai mentor dan pengajaran berpasangan.

Setakat yang diketahui, buku panduan praktikum yang kemas kini dan menyeluruh untuk kegunaan IPGM belum terdapat di pasaran. Jikalau buku ini dimurnikan dan dikemas kini, buku ini dapat menjadi rujukan warga IPGM di negara kita – bukan sekadar untuk rujukan warga IPKS sahaja.

Tambahan pada 11 Februari 2012


Buku ini ialah edisi permulaan. Hal ini bermaksud ada banyak perkara masih perlu dimurnikan. Mudah-mudahan sudah ada edisi baharu. Edisi baharu penting sebab perubahan berlaku dari semasa ke semasa. Yang tahu hal itu “orang dalam”. Kini saya “orang luar”.

Kandungan

Kata Alu-aluan ... iv
Sekapur Sirih ... v
Kata Pengantar ... vi - vii
Bab 1 Pengenalan Praktikum … 1 -15
Bab 2 Pengurusan Pelajar Semasa Praktikum … 16 - 22
Bab 3 Bahasa Melayu Sekolah Rendah … 23 - 51
Bab 4 Bahasa Inggeris … 52 - 61
Bab 5 Sains … 62 - 96
Bab 6 Matematik … 97 - 113
Bab 7 Pendidikan Islam KBSR … 114 - 122
Bab 8 Pendidikan Islam j-QAF … 123 - 131
Bab 9 Bahasa Arab … 132 - 139
Bab 10 Kemahiran Hidup … 140 - 146
Bab 11 Kajian Tempatan … 147 - 163
Bab 12 Pendidikan Jasmani … 164 - 171
Bab 13 Pendidikan Muzik … 172 - 177
Bab 14 Pendidikan Seni … 178 - 193
Bab 15 Prasekolah … 194 - 213
Bab 16 Bimbingan dan Kaunseling … 214 - 225
Bab 17 Pelaksanaan Kokurikulum … 226 - 235
Bab 18 Rujukan Pantas … 236 - 257
Senarai Penulis … 258 - 260
Jawatankuasa Penerbitan … 261

Rujukan Pantas
Bab ini mengandungi sumber rujukan ringkas tentang beberapa perkara penting dalam praktikum, iaitu
(b) Portfolio
(c) Penulisan Jurnal
(d) Kemahiran Berfikir
(e) Nilai Murni
(f) Pencerapan Klinikal
(g) Amalan Refleksi
(h) Guru Sebagai Mentor
(i) Pengajaran Berpasangan

Sumber utama kandungan bab ini ialah buku panduan rasmi praktikum yang disediakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia. Walau bagaimanapun kandungan bab ini tidak bermaksud menggantikan buku panduan itu atas beberapa sebab. Yang pertama, kandungan bab ini bersifat terpilih, ringkas dan telah diubah suai. Yang kedua, kandungan buku panduan praktikum BPG dikemas kini dari semasa ke semasa dan pembaca hendaklah sentiasa merujuki buku panduan edisi yang terkini. Namun demikian, pembaca akan mendapati kandungan bab ini sangat berguna. Hal ini demikian kerana bab ini dimuatkan juga dengan beberapa dapatan baharu hasil dua bengkel praktikum yang berlangsung pada tahun 2006.

02 Februari 2009

Penghidap, Bukan Pengidap

Pedoman Bahasa (JPEG) 016. Ejaan Pekataan Lazim.

Berendoi, Mungkinkah dalam Bahasa Inggeris?

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Berendoi ialah istiadat naik buai untuk bayi. Istiadat ini lazimnya diadakan pada hari ketujuh kelahiran bayi itu. Istiadat ini biasa juga diadakan selepas habis tempoh berpantang ibu si bayi, iaitu 44 hari, atau dalam tempoh antara satu hingga dua bulan selepas kelahiran bayi itu.

Lazimnya berendoi merupakan sebahagian daripada istiadat cukur jambul bayi itu. Istiadat cukur jambul pula disertai acara berzanji dan ada juga yang disertai acara marhaban.

Dalam istiadat berendoi, bayi diletakkan di dalam buaian. Sambil bayi dibuai, sekumpulan peserta menyanyikan sejenis lagu. Lagu itulah dinamakan berendoi atau endoi. Irama lagu itu dan mesejnya seakan-akan marhaban dan berzanji. Dengan perkataan lain, seperti marhaban dan berzanji, berendoi dianggap kesenian berunsur Islam. Oleh itu, berendoi tidak diiringi oleh alat-alat muzik.

Berendoi terdapat di Perak, Kedah, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Di Perak berendoi dikenali dengan nama dendang Siti Fatimah dan di Terengganu berendoi dikenali dengan nama ulit anak.

Di Perlis berendoi berkembang pesat pada tahun 60-an sehingga wujud kumpulan khas untuk mempersembahkan berendoi. Utusan Malaysia, 3 Februari 1998, melaporkan Setiausaha Persatuan Maulud Perlis, Ku Zainal Ku Abdullah, berkata berendoi dipersembahkan dalam upacara perkahwinan, sambutan Maulidur Rasul, berkhatan, cukur kepala, dan di majlis rasmi kerajaan.

Persatuannya, yang dianggotai oleh 160 orang ahli termasuk 30 orang wanita, bukan sahaja membuat persembahan di Perlis, malah pernah dijemput mengadakan persembahan di Kedah, Perak dan Pahang. Antara lagu yang sering dipersembahkan oleh setiap kumpulan yang terdiri daripada empat orang ahli termasuklah Belayar Rakit, Rukun Islam, Tidur Anak, Kelahiran Nabi dan Ayuhai Anak Yatim Piatu.

Dari segi kesusasteraan, berendoi merupakan kesenian rakyat yang berbentuk perlakuan dan disertai nyanyian atau senandung rakyat. Lirik endoi berupa puisi tradisional, iaitu syair, pantun dan nazam. Lirik endoi juga disertai zikir dan selawat.

Lirik lagu berendoi memuji-muji junjungan Nabi Muhammad s.a.w., menceritakan salasilah dan riwayat hidup baginda, menceritakan kisah nabi-nabi, menceritakan perihal susah payah ibu mengandung dan melahirkan anak dan juga nasihat-nasihat kepada kanak-kanak, antaranya agar mereka menghormati ibu bapa.

Ada juga lirik endoi yang mengandungi ajaran Islam dan isi al-Quran. Lirik endoi masa kini pula disesuaikan dengan keadaan semasa. Antara lagu yang dibawa dalam majlis berendoi ialah Tuhan Rabbulalamin; Anak di dalam Buaian; Ayuhai Anak Cahaya Mata; Kebesaran Allah, dan Aduhai Anak Jangan Durhaka.

Di bawah ini ialah satu contoh lirik berendoi.

Lagu Anak dalam Buaian (Perak)

Ayuhai anak di dalam buaian,
Pejamkan mata jangan tangiskan,
Lagu berendoi kami dendangkan,
Dalam majlis tanda kesyukuran.

Lamalah sudah kami menanti,
Namun engkau tak kunjung tiba,
Dengan takdir ilahi rabbi,
Kini engkau sudah menjelma.

(Rogayah A. Hamid, 2003)

Baru-baru ini seorang rakan melihat sendiri kesenian berendoi di Negeri Sembilan. Dia amat tertarik dengan seni kata berendoi.

“Bait-bait syair atau lagu yang didendangkan semuanya berunsur nasihat dan mengandungi ajaran Islam. Yang menariknya semuanya didendangkan dalam bahasa yang dapat difahami iaitu bahasa Melayu,” katanya.

Jadi, dia berpendapat kesenian berendoi wajar diteruskan.

“Tetapi kalau ditanya pendapat Kementerian Pelajaran, tentulah mereka minta diubah supaya berendoi didendangkan dalam bahasa Inggeris. Dengan demikian generasi yang ada sekarang boleh faham sebab mereka belajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris,” tambah beliau.

Penulis ternganga.

01 Februari 2009

Renungan Pascapemerhatian: Pemilihan Perkataan

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu:
Pengajaran Berpasangan
Pengajaran Berpasangan: Catatan Pascapemerhatian

Pemilihan dan penyusuan perkataan yang dilakukan oleh kedua-dua orang guru pelatih ini menunjukkan bahawa mereka mengaplikasikan pengisian kurikulum dari segi ilmu, iaitu bidang kajian tempatan. Pengetahuan tentang nama buah-buahan termasuk dalam bidang kajian tempatan.

Masalahnya ialah buah-buahan tempatan dicampurkan dengan buah-buahan import. Untuk kelas pemulihan, gunakan buah-buahan tempatan sahaja. Sebaik-baiknya gunakan buah-buahan yang terdapat dalam pasaran tempatan.

Pemilihan dan penyusunan perkataan dari sudut pengisian kurikulum yang dinyatakan tadi dapat juga dinamakan pemilihan dan penyusunan dari segi semantik atau sosiolinguistik. Selain itu, pemilihan dan penyusunan perkataan dapat juga dilihat dari sudut fonetik atau senang-sukar penyebutan perkataan itu. Misalnya, vokal e taling seperti dalam perkataan epal lebih sukar disebut berbanding e pepet seperti dalam perkataan emak yang lebih lazim pada telinga kanak-kanak di negara kita.

Mencampuradukkan perkataan ini dalam satu sesi pengajaran pemulihan ternyata menjadikan penyampaian bertambah rumit. Setiap vokal itu perlu diajarkan secara khusus dalam satu dua sesi, diikuti dengan pengajaran kedua-dua vokal itu dalam satu dua sesi yang lain.

Selain vokal, penggunaan diftong dalam perkataan-perkataan yang dipilih perlu difikirkan kewajarannya. Jika pemilihan perkataan yang mengandungi diftong itu hanya akan merumitkan penyampaian, tangguhkan penggunaan perkataan itu untuk sesi yang lain.

Pemilihan dan penyusunan perkataan dapat juga dilihat dari sudut morfologi. Kedua-dua orang guru pelatih ini menggunakan kata nama maujud. Pilihan mereka tepat. Mereka juga memilih kata tunggal. Pilihan mereka bijak.

Sayangnya, pilihan mereka dari segi struktur perkataan tidak terkawal sedangkan inilah aspek terpenting dalam pemilihan perkataan untuk pemulihan khas. Mungkin mereka tidak menyedari hal ini. Tegasnya, mereka tidak mempunyai kriteria yang jelas dari segi pemilihan perkataan semasa melakukan perancangan.

Kedua-dua orang guru pelatih ini menggunakan perkataan yang mempunyai dua dan tiga suku kata. Dari segi jumlah suku kata, pilihan mereka dapat diterima. Hal ini dikatakan demikian kerana, pada pandangan mata kasar, murid-murid mereka sudah celik huruf iaitu dapat membaca perkataan mudah yang mempunyai dua suku kata terbuka seperti bapa, bola dan labu.

Jumlah empat pola suku kata (V, VK, KV, KVK) dapat dianggap munasabah sekiranya mereka tidak memilih e taling dan diftong. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih nama buah-buahan tempatan yang tidak mengandungi e taling dan diftong.

Mereka juga memilih tiga perkataan yang mengandungi konsonan bergabung (digraf) ng. Hal ini meningkatkan lagi kerumitan struktur perkataan yang digunakan.

Analisis perkataan yang digunakan dalam pengajaran ini adalah seperti yang di bawah. Mereka melakukan susunan ini secara rawak.

tembikai: KVK-KV-KV, tiga suku kata: tertutup-terbuka-terbuka, ada diftong ai
anggur: VK-KVK, dua suku kata: tertutup-tertutup, ada huruf gabungan (digraf) ng
pisang: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup, ada huruf gabungan ng
ceri: KV-KV, dua suku kata: terbuka-terbuka, ada e taling
limau: KV-KV, dua suku kata: terbuka-terbuka, ada diftong au
mangga: KVK-KV, dua suku kata: tertutup-terbuka, ada huruf gabungan ng
betik: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup
epal: V-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup, ada e taling
oren: V-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup, ada e taling

Saya menyediakan set perkataan yang mungkin dapat menggantikan set perkataan di atas. Walau bagaimanapun, pilihan saya tidak semestinya terbaik. Hal ini disebabkan saya belum memahami situasi sekolah, profil pelajar dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembelajaran mereka. Yang arif tentang hal ini tentulah guru mereka, termasuk kedua-dua orang guru pelatih yang mengambil alih buat sementara waktu sebahagian daripada tugas guru mereka.

Dalam senarai di bawah, hanya perkataan betik yang saya kekalkan. Set perkataan ini mengandungi dua dan tiga suku kata juga. Terdapat tiga pola suku kata sahaja (VK, KV, KVK), tiada e taling, tiada diftong, dan tiada huruf gabungan. Susunan berdasarkan struktur yang mudah didahulukan dan struktur tersukar dikemudiankan. Senang-sukar ini masih dapat dipersoalkan, tetapi yang penting saya menggunakan sesuatu asas (bukan secara rawak).

duku: KV-KV, dua suku kata: terbuka-terbuka
betik: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup
jambu: KVK-KV, dua suku kata: tertutup-terbuka
tarap: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup
kelapa: KV-KV-KV, tiga suku kata: terbuka-terbuka-terbuka
durian*: KV-KV-VK, tiga suku kata: terbuka-terbuka-tertutup
pulasan: KV-KV-KVK, tiga suku kata: terbuka-terbuka-tertutup
rambutan: KVK-KV-KVK, tiga suku kata: tertutup-terbuka-tertutup
cempedak: KVK-KV-KVK, tiga suku kata: tertutup-terbuka-tertutup

Dalam senarai di atas, hanya perkataan durian mengandungi pola suku kata VK yang menyebabkan jumlah pola suku kata menjadi tiga. Jika pola suku kata hendak dikurangkan, perkataan durian dapat digantikan dengan perkataan lain seperti ciku (KV-KV), sukun (KV-KVK), dan delima (KV-KV-KV).

Buah-buahan itu dapat dilukis, dimuat turun gambarnya daripada Internet, difotokopi daripada bahan bercetak, dipotong dan tampal daripada cakera padat, dan dapat juga dibeli di pasar tempatan. Pemilihan perkataan hanya kerana gambarnya terdapat dalam sebuah buku, perlu dielakkan.

Pilihan manakah yang terbaik? Saya pilih benda maujud kerana ada kemungkinan saya berpeluang menikmatinya selepas sesi pengajaran berpasangan itu. Tuan percaya?

Pengajaran Berpasangan: Catatan Pascapemerhatian

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu: Pengajaran Berpasangan.

Dalam sesi pascapemerhatian, kedua-dua orang guru pelatih mengemukakan dapatan mereka daripada sesi pengajaran. Rumusan penjelasan mereka adalah seperti yang berikut:

Melalui sesi pengajaran ini mereka lebih memahami masalah pembelajaran murid. Mereka menyatakan Diana mudah lupa. Dia menulis huruf terbalik dan kerap tertinggal huruf n. Pilus pula dapat membaca suku kata tetapi meninggalkan suku kata tertentu dan tidak dapat menyebut huruf r. Pilus juga kerap tertinggal huruf n ketika menulis. Selain itu, Pilus cepat bosan semasa beraktiviti.

Steve memperlihatkan peningkatan prestasi tetapi masih tetap bermasalah menyebut huruf h. Rosmah merangkak membaca dan kelihatan ragu-ragu dan takut-takut. Augustine dan Aduka cepat bosan kerana menganggap diri mereka sudah pandai. Hairi menghadapi masalah emosi.

Kedua-dua orang guru pelatih ini nampaknya mengetahui latar belakang seorang murid dengan mendalam. Empati mereka terhadap murid itu ketara tetapi mereka belum berkemampuan melakukan sesuatu tindakan yang konkrit. Kes seorang murid lagi disentuh dan mereka bercadang melakukan tindakan susulan.

Berbincang tentang profil murid, mereka menimbulkan kerahsiaan data. Diringkaskan, profil memang perlu diwujudkan dan datanya (termasuk yang berupa kisah/anekdot) perlu ditambah dari semasa ke semasa. Isu khusus murid wajar dicatat dalam jurnal.

Data yang lengkap akan memudahkan pensyarah pembimbing memahami situasi yang ada sebelum mengemukakan sebarang pandangan. Profil lengkap itu juga akan menyebabkan guru pelatih lebih memahami persekitaran dan murid-murid mereka.

Kedua-dua orang guru pelatih ini menyatakan bahawa bahan bantu belajar mereka hari ini kurang. Bahan yang terdapat di bilik khas pemulihan tidak dapat digunakan.

Mereka mengakui bahawa kad perkataan yang ada perlu dimanipulasi dari segi penggunaannya dengan cara menunjukkan suku kata pertama, diikuti oleh suku kedua dan seterusnya.

Mereka juga sedar bahawa penggunaan warna pada suku kata perlu dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Misalnya, suku kata yang mempunyai vokal a diwarnakan dengan warna merah, suku kata yang mempunyai vokal i diwarnakan dengan warna kuning; begitu seterusnya. Jikalau kedua-dua atau ketiga-tiga suku kata itu mempunyai vokal yang sama, suku kata-suku kata itu dapat dibezakan dengan huruf tebal dan condong.

Kedua-dua orang guru pelatih ini bertambah sedar bahawa mereka perlu lebih intim dengan murid-murid mereka. Mereka nampaknya memahami kepentingan perubahan spontan terutama dalam langkah ketiga dan keempat. Kepentingan meningkatkan empati dan keintiman merupakan perkara terpenting yang mereka pelajari pada hari ini.

Selain itu, mereka merumuskan bahawa guru bukan penghukum. Guru perlu memahami pelbagai perkara berkaitan muridnya sebelum melakukan sesuatu tindakan, terutama yang bersifat melabel atau menghukum. Saya berasa amat lega dengan pemahaman mereka terhadap isu ini.

Kedua-dua orang guru pelatih ini menyedari bahawa masalah murid mereka bukanlah dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan dua atau semasa mereka berpraktikum. Jadi mereka perlu bersabar.

Pemahaman mendalam terhadap aspek pendidikan pemulihan diperlukan dan perancangan teliti dalam jangka panjang amat dituntut. Jika mereka tidak dapat melakukannya semasa praktikum, mereka mesti melakukan hal itu setelah menjadi guru terlatih nanti. Antara tindakan segera yang perlu mereka lakukan ialah memahami prinsip pengajaran pemulihan dan pelaksanaan pengajaran kumpulan berdasarkan kebolehan.

Antara prinsip yang sempat dibincangkan dalam sesi ini ialah “pengajaran pemulihan tidak patut dimulakan jika faktor fizikal yang menjadi punca masalah dan perlu dirawat terlebih tetapi masih belum dirawat lagi”. Prinsip ini dikaitkan dengan seorang murid yang menghasilkan ePal dan seorang murid lagi yang menulis huruf terbalik.

Nampaknya kedua-dua orang guru pelatih ini memahami maksud pengajaran kumpulan pelbagai kebolehan yang lazim disebut kaedah stesen. Mungkin mereka pernah mengamalkan kaedah stesen – bukan sekadar memahaminya untuk tujuan menjawab soalan peperiksaan.

Beberapa Perkara Tentang Huruf Jawi

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu:
Selamat Mempelajari Tulisan Jawi
Abjad Jawi Bentuk Tunggal Terkini

Masukan yang berkaitan:
Tulisan Kuno dan Klasik Bahasa Melayu

1. Sebutan. Semasa mempelajari bahasa Melayu, sebutan huruf Jawi tertentu seperti ta dan ba hendaklah tanpa hentian glotis. Sebaliknya, semasa mempelajari bahasa Arab, sebutan huruf-huruf itu hendaklah seperti sebutan huruf Arab asal. Contohnya, sebutan huruf ba hendaklah diakhiri dengan hentian glotis.

2. Sebutan. Sebutan huruf Jawi hendaklah berdasarkan ilmu fonetik dan fonologi bahasa Melayu, iaitu ilmu yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.

3. Penyusunan. Asas penyusunan abjad Jawi ialah susun huruf Arab. Huruf tambahan diselitkan di antara huruf-huruf Arab itu. Asas penyelitan berdasarkan keutamaan ialah kesamaan bentuk, jumlah titik, ketekalan bentuk huruf. Huruf yang tetap atau kurang perubahan bentuknya didahulukan berbanding dengan huruf yang mempunyai bentuk yang sama tetapi berubah-ubah bentuk/titiknya seperti huruf nya berbanding dengan huruf nun.

4. Penyusunan. Ada pihak yang mendapat pendidikan daripada aliran Arab beranggapan bahawa susunan huruf Jawi sama dengan susunan huruf Arab. Misalnya, mereka menyenaraikan huruf ha pedas lepas huruf jim sedangkan dalam susunan huruf Jawi selepas huruf jim ialah huruf cha. (Abdul Jalil Anuar, “Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu”, dalam Pelita Bahasa, Ogos 2006.)

Asuh Minda
1. Sila tuan perhatian carta huruf Jawi di pasaran. Bandingkan dengan carta ini.

2. Mungkinkah pada masa akan datang dua atau tiga huruf Jawi lagi akan dicipta untuk melambangkan bunyi vokal?Musnah Bahasa, Punahlah Bangsa

Edisi Power Point: klik.
Pedoman Bahasa (JPEG) 015. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Kembalikan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Melayu

Petikan Pilihan

1. Pelaksanaan PPSMI, jelas sekali memperlihatkan sikap yang tidak beretika dalam kalangan pencetus, perencana dan penyokongnya apabila dengan jelas mencabuli Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, Akta Pendidikan 1996, Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan Rukun Negara.

2. Orang Melayu sekiranya masih mahu dihormati dan terus dipandang tinggi dalam aspek integriti perlu tegas dan berani bertindak menamatkan PPSMI.

Dr. Kamarudin Musa, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, UPSI, 7 November 2008.

Baca artikel penuh di sini atau di sini.

Masukan PPSMI dalam Wikipedia

Masukan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) kini terdapat dalam Wikipedia.

Masukan ini memberikan gambaran yang ringkas tetapi menyeluruh tentang PPSMI. Isi kandungan masukan ini adalah seperti yang berikut:

1. Objektif
2. Pelaksanaan
3. Hasil dan reaksi
3.1 Prestasi akademik
3.1.1 Peperiksaan
3.1.2 Kaji selidik akademik
3.2 Reaksi dari bidang pendidikan
3.3 Reaksi dari ahli politik
3.4 Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP)
4. Masa hadapan
5. Lihat juga
6. Rujukan
7. Pautan luar

Mereka yang ingin mendapat maklumat ringkas tentang PPSMI wajar mengakses masukan ini. Masukan ini juga wajar menjadi rujukan pelajar kursus Bahasa/Pengajian Melayu di institusi pengajian tinggi, termasuk di institut pendidikan guru (IPG).

31 Januari 2009

Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP) Dilancarkan

Gerakan Memansuhkan PPSMI (GMP) dilancarkan di hadapan Pusat Perniagaan Sogo, Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur petang ini.

Pengerusi GMP, Dato' Dr. Hassan Ahmad, mengadakan sidang media pada 2.50 petang. Kenyataan media beliau dan perkembangan lain terdapat di blog ini.

Antara pejuang bahasa yang hadir ialah Sasterawan Negara A. Samad Said, Dato' Dr. Anwar Ridhwan, Prof. Dr. Awang Sariyan, Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan, Prof. Dr. Shahril Mohd Zain dan Puan Ainon Mohd.

Kemas Kini
Lihat gambar di blog Pengarah Institut Peradaban Melayu, UPSI.

30 Januari 2009

Pelancaran Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP)


Kemas kini 31 Januari 2009
Perlancaran Gerakan Mansuhkan PPSMI Berjaya

Hormati Bahasa Kita

Pedoman Bahasa (JPEG) 014. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

Mutiara Kota

“Carilah mutiara itu
sinarnya terpancar di celah timbunan batu
jangan biarkan mutiara itu
menjadi milik warga pendatang kota ini
jangan biarkan mutiara itu
carilah bertongkatkan kesabaran
intailah dengan mata
fikirkan ….”

video

Sajak karya Nadin Haji Saleh
Lagu puisi oleh Rablin Haji Nordin
Klip video oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Puisi Mampu Mengentalkan Semangat Patriotisme
“Kecintaan terhadap puisi Melayu mampu membangkitkan semangat patriotisme yang kental dalam diri setiap individu. Antara caranya adalah dengan menjadikan puisi sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hal ini hendaklah diberi perhatian yang serius oleh pelajar, khususnya pelajar major Bahasa Melayu.” Tuan Jame Alip, ucapan pada Malam Senandung Puisi, 3 April 2007.

Klip Video 002, Deklamasi Puisi

Kembali kepada Bahasa Ibunda

"Kita tahu dalam sejarah ketamadunan manusia bahawa tidak ada bangsa di dunia yang membentuk budaya dan tamadunnya, seninya, kesusasteraannya, falsafah hidupnya, mitosnya dan pandangan kosmologi dan ilmu dunianya melalui bahasa orang lain." Dato' Dr. Haji Hassan Ahmad, Pengerusi Gabungan Membasmi PPSMI (GMP). Baca artikel: "Nasionalisme dan Perjuangan Bahasa".

Pedoman Bahasa (JPEG) 013. Minda Tokoh/Pejuang/Ahli/Pencinta Bahasa Melayu.

29 Januari 2009

Perihal Mengembek dan Menguak

Persekitaran memang mempengaruhi tingkah laku kita. Namun kadar pengaruh itu berbeza-beza.

Kesan pengaruh itu mungkin positif dan mungkin negatif. Kadang-kadang, positif dan negatif bercampur aduk. Untuk memastikan yang mana positif dan yang mana negatif itu pun sukar. Banyak sudut pandangannya.

Positif atau negatif kesan pengaruh persekitaran itu dapat dilihat dari sudut pandangan agama, nilai negara, nilai bangsa, nilai komuniti, nilai kelompok dan sebagainya. Agama dan lain-lain itu pula berbeza-beza lagi.

Ada satu kisah di satu institusi. Seseorang berpendirian solat penting. Apabila tiba waktu solat, dia meninggalkan mesyuarat untuk bersolat. Pengerusi mesyuarat dan beberapa orang yang lain terus serius bermesyuarat sehingga masuklah waktu Maghrib. Maka mereka pun tertinggallah waktu Asar.

Ada seseorang yang lain. Seseorang itu baru menjadi warga institusi itu. Persekitaran institusi mempengaruhinya. Dikhabarkan, di tempat lama solatnya terjaga. Tiba di tempat baharu, lain pula halnya. Pada hari itu dia terikut-ikut tingkah laku pengerusi mesyuarat.

Seseorang pernah menyaksikan berbagai-bagai peristiwa. Antaranya, dia berada dalam kelompok yang suka “menginum”. “Ah, minum tapai sedikit-sedikit sahaja, bah,” kata seseorang itu. Maka adalah beberapa orang terikut “minum-minum” waktu “aramaiti”.

Nampaknya, penggunaan peribahasa “masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak”* perlu direnungi semua. "Pandai menyesuaikan diri dengan keadaan” belum tentu tepat dalam semua keadaan.

Peribahasa ini kelihatan kurang serasi dengan konsep guru agen perubahan. Jikalau guru ikut mengembek dan menguak dalam semua keadaan, susahlah.

Begitulah, ada orang mengembek di lembah Mat Saleh, tercabut ketayapnya. Ada orang menguak di bumi Kenyalang, patah giginya.

Persoalannya, guru ialah agen perubahan. Kalau guru pun ikut mengembek di sana dan menguak di sini, susahlah.

Jikalau begitu, boleh kita minta guru menjadi harimau? Ya, harimau mati meninggalkan belang.

Fikir-fikir, ada juga masalahnya. Apabila sekandang, harimau dapat membaham kambing atau kerbau. Nampaknya, ada sahaja masalahnya jikalau berbicara menggunakan peribahasa. Hendak berkata terus terang, eh nahas nanti.

Kini, apabila bergelar mantan, kita hanya boleh “menggunakan lidah” yang tarafnya baik sedikit daripada “menggunakan hati". Jadi, sebelum bergelar mantan, gunakanlah “tangan” dan “lidah”, jangan menggunakan “hati” sahaja.

Wallahuaklam.

*Ditulis seperti peribahasa asal yang sudah mantap – sendi nama “ke” digugurkan.

Selamat Mempelajari Tulisan Jawi

Saya mengucapkan selamat mempelajari tulisan Jawi kepada semua pelajar semester pertama Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PPISMP) di semua institut pendidikan guru (IPG) yang mengambil kursus Bahasa Melayu Akademik (BMA). Manfaatkanlah ruang dan peluang yang disediakan oleh IPG untuk melengkapkan diri anda sebagai guru, khususnya sebagai guru Bahasa Melayu, Pemulihan atau Prasekolah.

Gambar: Ketua Metor, Sdr. Muhamad Iqbal menyemak latihan menteenya.

Kepada pensyarah BMA yang mengajarkan tulisan Jawi, saya menganggap tuan beruntung melaksanakan tugas ini. Jikalau kena caranya, tuan dapat menjadikan tugas ini sebagai ibadah. Paling tidak, tuan akan menjadi ingatan para pelajar kerana tuan memperkenalkan kepada mereka warisan kita yang mendukung dan memperkembang bahasa Melayu selama hampir tujuh abad.

Dari segi penguasaan tulisan Jawi dalam kursus BMA, ada empat golongan pelajar.

Golongan yang pertama ialah pelajar yang mahir menggunakan tulisan Jawi. Dalam golongan ini termasuklah pelajar yang mampu menghasilkan tulisan Jawi yang cantik dengan beberapa gaya tulisan (khat). Pensyarah perlu memanfaatkan kebolehan golongan ini dengan menjadikan mereka sebagai mentor golongan yang ketiga dan keempat.

Golongan kedua ialah pelajar yang mempunyai asas Jawi. Mereka boleh membaca bahan bertulisan Jawi walaupun kurang lancar. Mereka juga boleh menulis dengan menggunakan tulisan Jawi walaupun kurang kemas. Pensyarah wajar memanfaatkan kebolehan golongan ini dengan menjadikan mereka pembantu mentor. Golongan ketiga ialah mereka yang “tahu sedikit” tulisan Jawi. Pelajar dalam golongan ini kenal alif-ba-ta dan boleh membaca bahan Jawi yang mudah. Umumnya, mereka “tidak berani” menulis dengan menggunakan tulisan Jawi. Rata-rata golongan ini remaja Melayu yang dapat membaca juz Amma. Golongan ini wajar menjadi mentee.

Golongan keempat ialah mereka yang buta Jawi. Umumnya, mereka ialah pelajar bukan Melayu, termasuk suku kaum di Sabah dan Sarawak. Mereka menjadi mentee.

Sebaik-baiknya mereka belajar dalam kumpulan tetap. Pensyarah dapat memanfaatkan campuran golongan mentor-mentee di atas dan kriteria pembentukan kumpulan berdasarkan kaedah pembelajaran koperatif. Seorang pelajar wajar menjadi ketua mentor.

Selamat mempelajari tulisan Jawi dalam kumpulan. Jikalau tuan (pensyarah) dan anda (pelajar) IPG ada kemusykilan tentang tulisan Jawi, nyatakan kemusykilan itu di Grup_PM atau di blog ini. Manalah tahu kalau-kalau saya dapat membantu meleraikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh.

Dalam pada itu, bantuan pensyarah BMA, ketua mentor dan mentor memang saya harapkan. Saya sendiri pernah belajar daripada ketua mentor yang bernama Muhamad Iqbal. Terima kasih, Muhamad Iqbal.

Mohd Isa bin Abd Razak
Pembimbing Kursus Tulisan Jawi 2006 - 2007