21 Januari 2009

Format RPH dan Penggunaan Lajur Catatan

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak
http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/

Tulisan ini ialah sambungan masukan pada 13 Januari 2009 yang bertajuk “Latar Kurikulum Bahasa Melayu”.

Jabatan Pengajian Melayu pernah menerima pakai format RPH seperti dalam masukan di atas. (Klik di sini jika tidak kelihatan.)

Sekurang-kurangnya satu aspek sistem bahasa dan empat aspek pengisian kurikulum mesti diajarkan atau diserapkan dalam setiap sesi pengajaran.

Bagi elemen pengisian kurikulum, nilai dan kemahiran berfikir mesti ada dalam setiap sesi pengajaran. Dua aspek lagi boleh dipilih sendiri oleh guru pelatih dengan syarat satu daripadanya hendaklah daripada kumpulan kemahiran bernilai tambah.

Tiga perkara mesti dicatatkan dalam lajur ini.

Catatan pertama dan terpenting adalah tentang pencapaian objektif. Catatkan frasa pencapaian objektif 1, pencapaian objektif 2 dan sebagainya dalam langkah yang berkenaan. Catatan ini akan memudahkan guru pelatih, pensyarah penyelia dan guru pembimbing mengesan bahagian RPH yang bertujuan mengesan objektif pembelajaran.

Catatan kedua adalah tentang pelaksanaan sistem bahasa. Catatkan aspek sistem bahasa yang dilaksanakan secara ringkas. Contohnya, imbuhan beR- dan ayat majmuk gabungan.

Catatan ketiga adalah tentang pengisian kurikulum. Catatkan aspek pengisian kurikulum yang berkenaan secara jelas tetapi ringkas. Contohnya,

Nilai: Kebersihan mental dan fizikal.
Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan sekolah yang bersih dengan yang kotor.
Ilmu: Sains: Kepentingan menjaga kebersihan untuk mengelak merebaknya penyakit.
Kemahiran Masa Depan: Pelajar dapat membuat ramalan akibat bersih dan kotor.

Ketiga-tiga catatan ini menepati penekanan kurikulum dan kandungan kurikulum.

Catatan tentang perkara yang lain ialah pilihan. Pilih perkara yang penting dan istimewa sahaja untuk dicatatkan dalam lajur ini agar tumpuan semua pihak tidak tersasar daripada tiga perkara tadi.

Contoh perkara tambahan yang dapat dianggap penting dan istimewa untuk dicatatkan ialah penggunaan kaedah seperti kaedah stesen, penggunaan teknik seperti kerusi panas, dan penggunaan bahan pembelajaran seperti klip video dalam Power Point.

Rumusannya, guru pelatih perlu menjelmakan kehendak kurikulum dalam RPH. Guru pelatih juga perlu mengutamakan perkara penting seperti objektif.

Nota
Tulisan ini dipetik daripada kertas kerja yang dibentangkan dalam satu seminar di Kota Kinabalu pada 31 Oktober 2007.

Tiada ulasan: