18 Mac 2009

Kongres Kebudayaan Melayu II, 16 – 17 Mac 2009

Kongres Kebudayaan Melayu II (KKM II) berlangsung pada 16 - 17 Mac 2009, di Wisma Sejarah, Kuala Lumpur. KKM II ini berupa kesinambungan KKM I yang diadakan di Melaka pada tahun 1957. KKM II ini juga berupa susulan Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang diadakan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 1970.

250 orang peserta menghadiri KKM II. Mereka ialah ahli pelbagai pertubuhan kebudayaan Melayu dan individu dari seluruh Malaysia.


Peserta kongres mengisytiharkan bahawa mereka merupakan hati nurani dan jurubicara masyarakat Malaysia. Mereka prihatin terhadap keutuhan negara, perpaduan bangsa serta segala pembangunan kemajuannya, berlandaskan seluruh sistem perundangan negara, khususnya Perlembagaan Persekutuan.

Peserta KKM II juga berkeyakinan bahawa semua pemikiran dan tindakan berkaitan fenomena kebudayaan di Malaysia mestilah berlandaskan gagasan kesatuan kebudayaan di seluruh Alam Melayu sebagai asas alam yang luas, bersejarah panjang, berperadaban tinggi dan keimanan Islam yang suci dan mulia.

KKM menghasilkan sepuluh resolusi. Resolusi pertama berkaitan dengan kebudayaan, resolusi kedua berkaitan dengan kenegaraan dan perlembagaan, resolusi ketiga berkaitan dengan sistem politik, resolusi keempat berkaitan dengan sistem ekonomi dan resolusi kelima berkaitan dengan pendidikan.

Hal yang berkaitan dengan bahasa, kesusasteraan dan kesenian termaktub dalam resolusi keenam. Hal yang berkaitan dengan media dan Islam terakam dalam resolusi ketujuh dan kelapan. Hal yang berkaitan dengan perpaduan bangsa dan globalisasi tercatat dalam resolusi kesembilan dan kesepuluh.

Resolusi itu ditandatangani oleh Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Dato’ Narliza Rafli; Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Dato’ Termuzi Haji Abdul Aziz; Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia, Dato’ Haji Omar Mohd Hashim dan Ketua Satu Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) Tan Sri Profesor Emeritus Dato’ Dr Ismail Hussein.

Menurut pihak KKM II, resolusi kongres itu akan dipersembahkan kepada DYMM Raja-Raja Melayu dan kemukakan juga kepada Kerajaan Malaysia.

Tiada ulasan: