18 Mac 2009

Resolusi 1 KKM II: Kebudayaan Nasional

Masukan terdahulu:
Berita Kongres Kebudayaan Melayu II

1. Kami menjunjung seting-tingginya pelbagai resolusi yang telah dimaktubkan dalam sidang-sidang KKM I dan KKK dan menegaskan kembali pelbagai resolusi itu sebagai wajar dan relevan bagi Malaysia kini.

Kami juga, khususnya, menegakkan kembali gagasan “kebudayaan Melayu/Bumiputera ialah teras kebudayaan kebangsaan” dengan erti gagasan ini menjadi landasan serta kerangka bagi semua perkembangan dan pembangunan kebudayaan kebangsaan Malaysia.

Maka kami mendesak agar Kementerian dan pelbagai agensi kerajaan sentiasa memastikan pemantauan dan pelaksanaan gagasan ini di sepanjang masa.

2. Kami menegaskan kembali prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) seperti yang berikut:

(a) kebudayaan kebangsaan mesti berasaskan kebudayaan peribumi di rantau Alam Melayu,

(b) unsur-unsur kebudayaan lain boleh disesuaikan dengan kebudayaan kebangsaan, dan

(c) Islam adalah unsur utama dalam kebudayaan kebangsaan.

3. Kebudayaan Melayu/Bumiputera adalah visi dan kerangka budaya yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjadi landasan pembangunan dan kemajuan kebudayaan Malaysia, maka dengan itu, kami menolak segala gagasan dan tafsiran yang berkait dengan multiculturalism sebagai kerangka pemikiran dan pembangunan kebudayaan kebangsaan Malaysia yang akan mengancam dan meruntuhkan seluruh sistem kebudayaan bangsa.

4. Kami menganjurkan dan mendesak Kerajaan melaksanakan pembangunan kebudayaan berasaskan nilai-nilai luhur dan mulia kebudayaan Alam Melayu khususnya nilai “budi”, “adat” dan “adab” rumpun Melayu dan menubuhkan secara rasmi badan kajian adat bagi melaksanakannya sebaik-baiknya.

5. Kerajaan hendaklah menubuhkan sebuah yayasan untuk memantau pelaksanaan kebudayaan kebangsaan dan pembangunan segala bentuk dan ciri kebudayaan Melayu/Bumiputera untuk menjadi landasan tamadun bangsa.

Tiada ulasan: