13 April 2009

Kaedah Gabungan Bunyi-Kata: Bicara Permulaan

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

1. Kaedah ini termuat dalam Buku Panduan Am terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 1981. Kaedah ini dimuatkan juga dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada tahun 1983. Dalam kedua-dua buah buku itu kaedah ini dinamakan Pendekatan C. Dalam huraiannya pula kedua-dua buku itu menggunakan ungkapan Pendekatan Bunyi-Kata.

2. Pendekatan C atau Pendekatan Bunyi-Kata dalam kedua-dua buku itu berasal daripada kertas kerja “Beberapa Kaedah Mengajar Murid-murid Membaca Bahasa Melayu di Peringkat Awal” oleh Profesor Dr. Isahak Haron. Kertas kerja itu dibentangkan dalam Konvensyen Pendidikan (KONPEN) Kali Keempat di Kuantan pada bulan Disember tahun 1979. Kertas kerja itu kemudian disiarkan oleh majalah Dewan Bahasa keluaran Julai 1980.

3. Dalam kertas kerja itu Profesor Dr. Isahak meninjau beberapa kaedah pengajaran bacaan asas bahasa Melayu. Dalam kertas kerja itu juga beliau memperkenalkan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata. Beliau mengharapkan agar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata digunakan bagi mengatasi masalah tidak boleh membaca dalam kalangan pelajar sekolah kebangsaan.

4. Dalam konteks pengajaran bacaan asas, perkataan “kaedah” wajar menggantikan perkataan “pendekatan”. Sebabnya, penggunaan perkataan “kaedah” lebih tepat berbanding dengan perkataan “pendekatan”. Pada masa ini, kita hanya menemukan ungkapan yang menggunakan perkataan “kaedah” seperti Kaedah Abjad, Kaedah Seluruh Perkataan, Kaedah Fonik dan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata. Kini sukar kita temukan ungkapan Pendekatan Abjad, Pendekatan Fonik, Pendekatan Seluruh Perkataan dan Pendekatan Gabungan Bunyi-Kata dan sebagainya yang sememangnya tidak tepat itu.

5. Seperkara lagi, Buku Panduan Am dan Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 menggunakan ungkapan Pendekatan Bunyi-Kata. Apabila kita menggantikan perkataan “pendekatan” dengan perkataan “kaedah”, ungkapan itu akan menjadi Kaedah Bunyi-Kata. Oleh sebab Profesor Isahak Haron sendiri menggunakan ungkapan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), maka tulisan ini juga menggunakan ungkapan KGBK.

6. Elok juga dijelaskan bahawa, dari sudut bacaan asas, perkataan “bunyi” sama maksudnya dengan “fonik”. Jadi, jika mahu, kita boleh menggunakan ungkapan Kaedah Gabungan Fonik-Kata.

7. Sememangnya sebahagian besar guru bacaan asas alaf ini lebih biasa dengan perkataan “fonik” berbanding dengan perkataan “bunyi”. Hal ini berlaku kerana beberapa penerbit bahan bacaan asas di negara kita menggunakan perkataan “fonik” dan membentuk ungkapan Kaedah Fonik. Antara versi Kaedah Fonik itu ialah Kaedah Bacalah Anakku oleh Nik Eliani dan suaminya, Othman Ahmad yang dicipta pada tahun 1996. Namun, dalam tulisan ini ungkapan KGBK dipertahan.

8. Profesor Dr. Isahak Haron bukan sahaja mencipta KGBK malah menyebarluaskannya. Buku Mari Membaca terbitan Utusan Publications pada tahun 1982, Mudah Membaca Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti pada tahun 1990, Mudah Membaca Bahasa Melayu 1 – 3 terbitan Fajar Bakti pada tahun 2006 dan Ceria 2M Awal Membaca dan Menulis terbitan Ilmu Bakti pada tahun 2007 membuktikan hal ini.

9. Penjelasan ini dapat membantu kita mempertimbangkan kebenaran jikalau ada dakwaan bahawa Kaedah Fonik yang dicipta pada tahun 1990-an dan dekad ini merupakan usaha pertama di negara kita. Penjelasan ini dapat mengenyahkan kehairanan kita apabila ternyata butiran KGBK hampir sama dengan butiran yang terdapat dalam beberapa buah buku bacaan asas di pasaran.

10. Baik juga diketahui bahawa KGBK (Pendekatan C) merupakan satu daripada empat kaedah yang dicadangkan untuk digunakan dalam kurikulum sekolah rendah pada tahun 1980-an. Kaedah lain yang boleh digunakan ialah Kaedah Campuran (Pendekatan A), Kaedah Gabungan (Pendekatan B) dan Kaedah Binaan (Pendekatan D).

11. Menurut PPK, Pendekatan A ialah “Kaedah Campuran yang memberatkan cerakinan”. Jadi, kaedah ini dapat juga dinamakan Kaedah Campuran-Cerakinan. Kaedah ini menjadi pegangan PPK untuk pengajaran bacaan asas bahasa Melayu. Oleh itu, butiran kaedah ini dimuatkan dalam Buku Panduan Am terbitan PPK pada tahun 1981.

12. Berdasarkan ciri dan huraiannya, Kaedah Campuran-Cerakinan itu dapat dianggap sebagai variasi Kaedah Seluruh Perkataan. Kaedah ini yang memberatkan aktiviti pandang dan sebut (yang pernah dipopularkan pada tahun 1970-an) dapat juga dinamakan kaedah Pandang dan Sebut. “Kaedah” Suku Kata (sebenarnya Teknik Suku Kata) dan kaedah Huruf/Bunyi pula menjadi kaedah sokongan Kaedah Campuran itu.

13. Buku Panduan Khas Tahun 1 terbitan PPK pada tahun 1982 menyusun kemahiran pengajaran bacaan asas dengan berdasarkan Kaedah Campuran. Guru sekolah rendah mengajarkan bacaan asas berpandukan Buku Panduan Khas Tahun 1 itu. Tegasnya, pada tahun 1980-an, guru sekolah rendah menggunakan Kaedah Campuran (Cerakinan, Seluruh Perkataan). Namun, menurut Profesor Dr. Isahak Haron dalam satu kertas kerjanya yang dibentangkan di Kuching pada bulan Julai tahun 2007, penggunaan Kaedah Campuran (Cerakinan, Seluruh Perkataan) itu tidak bertahan lama. Guru sekolah rendah kembali menggunakan Kaedah Abjad “yang telah pun lama sebati dengan mereka”.

14. Kembali kepada KGBK, dalam satu bengkel di Kuala Lumpur pada bulan Jun 2007, Profesor Isahak menyatakan KGBK terpinggir di sekolah kebangsaan. Pengalaman penulis sebagai penyelia praktikum guru pelatih dan guru terlatih (peserta kursus) selama tiga dekad dan pergaulan penulis dengan guru sekolah rendah lebih tiga dekad pula menunjukkan tiada seorang pun guru terlatih, apalagi guru pelatih, menggunakan KGBK.

15. Penulis sudah meneliti dan tertarik dengan KGBK sejak tahun 1980. Dari semasa ke semasa, apabila berpeluang mengendalikan kursus pengajaran bacaan asas, penulis berusaha menghuraikan KGBK sebaik-baik yang mungkin. Penulis juga menggalakkan guru pelatih menggunakan KGBK jikalau mereka berpeluang mengajar murid tahun satu. Yang terakhir, penulis meningkatkan promosi KGBK dalam kurikulum Kursus Pemulihan Khas untuk Sekolah Kurang Murid (SKM) dan Literasi Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru (IPG).

16. Pada tahun 2002, melalui dua kajian yang berasingan, Profesor Dr. Isahak Haron merumuskan beberapa dapatan. Yang pertama, KGBK sesuai untuk mengajarkan bacaan permulaan kepada kanak-kanak prasekolah. Yang kedua, KGBK juga berkesan sebagai kaedah pengajaran untuk murid pemulihan. Yang ketiga, guru berupaya memahami KGBK dan mampu menggunakannya di bilik darjah.

17. Oleh hal yang demikian, semua guru yang mengajarkan bacaan permulaan wajarlah mendalami KGBK. Dengan pemahaman yang baik terhadap KGBK, guru boleh cuba melaksanakannya dan membandingkan keberkesanannya dengan kaedah lain, khususnya Kaedah Abjad yang popular itu. Paling tidak, guru dapat memanfaatkan susunan bahan KGBK untuk menambah baik Kaedah Abjad agar sesuai dengan situasi alaf ini.

Tiada ulasan: