10 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (8)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 7: Mengesan Kesilapan
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi
(6) Jenis Item 5: Cantuman
(7) Jenis Item 6: Pilihan Terbaik

Calon dikehendaki mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam bahan rangsangan. Bahan rangsangan itu sebaik-baiknya dipecahkan kepada unit tertentu sesuai dengan jumlah pilihan dan ditanda dengan huruf roman.

18. Ayat yang berikut mengandungi satu kesilapan.

Buku yang tebal itu dibaca oleh saya kelmarin.
---I------------- II-------------- III----------------IV

Bahagian manakah yang silap?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

18A. Buku yang tebal itu dibaca oleh saya kelmarin.

Ayat di atas mengandungi satu kesilapan.

Kesilapan itu terletak pada frasa

(A) buku
(B) kelmarin
(C) yang tebal itu
(D) dibaca oleh saya

Kedua-dua item contoh ini mengandungi dua rangsangan. Setiap rangsangan berada dalam perenggan tersendiri. Bentuk item 18 lebih jelas variasinya. Bentuk 18A pula sama dengan item pernyataan tidak lengkap dan negatif. Aspek teknikalnya sama dengan item yang lain.

Tiada ulasan: