17 Jun 2009

Sari Rencana: Daku dan Dikau

Masukan terdahulu: ☺Frasa “Oleh Sebab” BakuPenanda JamakBentuk KlitikSekalian, Sekali-kali dan Sekali-sekali

1. Daku dan dikau hendaklah berada selepas perkataan yang berakhiran dengan huruf n. Contohnya:
akan daku
degan daku
maafkan daku
perasaan dikau
kiriman dikau
iman dikau

2. Ungkapan seperti yang di bawah tidak mematuhi tatabahasa. Ungkapan yang betul ialah ungkapan dalam kurungan selepas anak panah.

hanya dikau (→ hanya engkau)
hanya daku (→ hanya aku)
wajah dikau (→ wajah engkau)
cinta daku (→ cintaku atau cinta aku)

3. Daku dan dikau tidak boleh berfungsi sebagai subjek. Gantikan daku menjadi aku dan dikau menjadi engkau apabila berada di tempat subjek. Contohnya:

*Daku (→ Aku) merayu kepadamu.
*Daku (→ Aku) terkenang akan dia.
*Dikau (→ Engkau) menyuruh daku datang.
*Dikau (→ Engkau) yang membantunya bekerja.

Muhammed Salehudin Aman, “Daku dan Dikau”, Dewan Siswa, Mei 2009, halaman 20 - 21

Sumber untuk dirujuk:
Nik Safiah Karim, 2003. Bahasa Kita Jilid 2. Shah Alam: ‘K’ Publishing, hlm. 78 – 82

Tiada ulasan: