23 Oktober 2009

Jawaban Tepat, Jawapan Masih Boleh Digunakan

Sari “Soal Jawab Bahasa” (SJB), majalah Pelita Bahasa, Oktober 2009.

1. Perkataan “jawaban” menepati proses morfologi bahasa Melayu dan tersenarai dalam Kamus Dewan Edisi Keempat. Kita wajar menggunakan perkataan “jawaban”. Hal ini menepati ungkapan “betulkan yang biasa dan biasakan yang betul”.

2. “Namun demikian, perkataan ‘jawapan’ juga masih diterima dan dianggap sebagai betul. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan perkataan tersebut telah digunakan sekian lama dan diterima umum. Oleh sebab itu, pengguna bahasa boleh memilih perkataan yang disukai untuk digunakan, sama ada ‘jawaban’ ataupun ‘jawapan’.”

3. Dalam frasa “untuk ibu”, “untuk” ialah kata sendiri nama. Dalam frasa “untuk menangani masalah” dan “untuk mengelakkan penyakit”, “untuk” ialah kata hubung.

2 ulasan:

HBM Consultant berkata...

Salam terima kasih untuk Tuan. Saya sendiri sudah terlupa dengan perkataan 'jawaban' kerana terlalu sering menggunakan 'jawapan'.

Mohd Isa Abd Razak berkata...

Terima kasih kembali. Saya cuba menggunakan "jawaban" sesekali - masih belum biasa. Ada sebabnya. Insya-Allah, saya akan cuba menukilkan perkara ini.