26 Januari 2009

SPK Lakarkan Saya (2)

Kaedah Pembelajaran Koperatif: Catatan Selepas Pelaksanaan SPK Lakarkan Saya
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Pelaksanaan sesi lakarkan saya mengambil masa lebih kurang 20 minit. Gangguan hanya berlaku pada subsesi pertama.

Perjalanan subsesi kedua sangat lancar dan pantas. Saya mengagak, pelajar ingin segera ke makmal komputer. Saya memang telah memberitahu mereka bahawa peruntukan masa di makmal komputer pada hari ini cuma 35 minit. Sekiranya mereka dapat menyelesaikan aktiviti yang dirancangkan lebih awal, masa mereka di makmal komputer akan bertambah.

Pelajar mengirim refleksi kepada e-grup kami. Empat kelompok pelajar berjaya menghantar refleksi sebelum interaksi tamat. Refleksi yang kelima saya terima keesokan harinya.

Dua kelompok memberikan respons ringkas. Mereka menyatakan aktiviti dalam subsesi pertama berkaitan dengan medan makna sepatah perkataan. Aktiviti dalam subsesi kedua pula berkaitan dengan medan makna dua patah perkataan. Kedua-dua aktiviti itu relevan dengan tajuk pelajaran dan nota yang diedarkan. Itulah pandangan mereka.

Satu kelompok memberikan respons yang lebih reflektif. Mereka menyatakan bahawa banyak pengetahuan baharu yang diperoleh dalam sesi ini. Pengetahuan itu dapat dipraktikkan dalam pengajaran Bahasa Melayu apabila mereka menjadi guru nanti.

Dua kelompok lagi mengemukakan catatan positif dan reflektif. Kelompok Elizabeth berpendapat, aktiviti yang dialami itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kelompok Reccyka pula menyatakan aktiviti itu berkesan dan mampu menjana fikiran mereka untuk mendalami makna sesuatu perkara dengan lebih teliti.

Seterusnya, kelompok Elizabeth berpendapat bahawa kemahiran berkomunikasi seperti yang telah dialami itu penting dalam kehidupan seharian. Kelompok Reccyka pula menulis, “Kami juga dapat meningkatkan interaksi antara ahli dalam kumpulan kami.”

Penutup

Saya berasa lega apabila interaksi keempat ini berakhir. Refleksi pelajar menunjukkan usaha saya menggunakan SPK di dalam dan di luar bulatan dan lakarkan saya dapat mencapai matlamat kaedah pembelajaran koperatif.

Setelah melaksanakan sendiri strategi ini, saya dapat merumuskan bahawa strategi ini berkesan apabila ada kefahaman terhadap teori, keyakinan diri, kerelaan menggunakan masa yang banyak untuk perancangan dan kesungguhan melaksanakannya. Berkesan di sini bermaksud pelajar mendapat pengetahuan dengan cara yang menyeronokkan. Mereka juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran belajar dan kemahiran berfikir. Selain itu, mereka dapat meningkatkan kemahiran sosial dan menyerap nilai murni.

Dengan perkataan lain, strategi ini dapat membantu guru membentuk murid agar menjadi insan simbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi sebagaimana yang tercatat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara keseluruhan pula, strategi ini berupaya menyuburkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Perpaduan ialah hala tuju sistem pendidikan negara kita.

Tiada ulasan: