12 Januari 2009

Tulisan Awal Bahasa Melayu

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak
http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/

Dari segi istilah, tulisan dapat ditakrifkan sebagai gambaran grafik sesuatu bahasa. Gambaran grafik itu terdiri daripada satu sistem yang menunjukkan unit-unit sesuatu bahasa yang boleh difahami oleh pembaca. Oleh sebab hakikat bahasa itu ialah oral (pertuturan), maka boleh juga dikatakan tulisan ialah sistem kod sebutan sesuatu bahasa. Sesuatu perkataan dapat dikodkan atau dilambangkan dengan pelbagai bentuk tulisan seperti tulisan Jawi, tulisan Rumi, tulisan Braille (sistem tulisan bagi orang buta yang menggunakan titik-titik sebagai lambang), dan trengkas (kaedah menulis dengan cepat dengan menggunakan coretan yang mudah atau simbol-simbol lain sebagai menggantikan huruf, perkataan atau frasa). Jelas pada kita bahawa tulisan mempunyai bentuk dan sistemnya yang tersendiri sebagai kod atau lambang pertuturan.

Edisi kemas kini menyusul pada suatu masa nanti.

Tiada ulasan: