05 Mac 2009

Empat Kejanggalan dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

1. Ada pelajar mengadakan ujian dalam langkah pertama. Ujian itu bertujuan untuk mengukur pencapaian objektif pembelajaran yang pertama. Tegasnya, mereka merancang untuk mencapai satu daripada beberapa objektif pembelajaran dalam langkah pertama. Hal ini janggal kerana lazimnya ujian untuk mengukur pencapaian objektif pembelajaran dilaksanakan pada langkah terakhir, iaitu sebelum sesi penutup. Jikalau pelajar menggunakan frasa “Pada akhir pelajaran pelajar akan dapat …” yang menonjolkan bahawa objektif akan dinilai pada akhir pelajaran, perbuatan mengukur pencapaian objektif pembelajaran dalam langkah pertama bukan sahaja luar biasa tetapi bertentangan dengan maksud frasa ini.

2. Ada pelajar mengadakan ujian untuk mengukur objektif pembelajaran selepas mendedahkan bahan pembelajaran. Mereka melaksanakan ujian itu dalam mana-mana langkah selepas langkah pertama. Mereka tidak merancang apa-apa aktiviti yang dapat dikategorikan sebagai latihan selepas mendedahkan bahan pembelajaran dan sebelum melaksanakan ujian. Hal ini janggal kerana tanpa sesi latihan murid akan menghadapi masalah untuk menguasai pengetahuan atau kemahiran yang didedahkan itu.

3. Ada pelajar mendedahkan bahan pembelajaran tanpa mengadakan sesi latihan dan ujian untuk mengesan penguasaan murid. Bahan pembelajaran itu berupa sisipan. Bahan pembelajaran itu kurang atau tidak berkaitan sama sekali dengan mana-mana langkah sebelum atau selepasnya. Ada ketikanya kejanggalan ini berlaku sebelum langkah terakhir dan langkah yang janggal ini tidak berkaitan dengan mana-mana objektif pembelajaran.

4. Ada pelajar mengadakan ujian untuk mengesan penguasaan murid dalam langkah terakhir sedangkan usaha untuk mengesan penguasaan murid terhadap pengetahuan atau kemahiran dalam langkah terakhir itu tidak tersenarai dalam objektif pembelajaran. Adakalanya ujian itu tidak berkaitan dengan sesi pendedahan dan latihan sebelumnya. Keadaan ini merupakan kejanggalan yang luar biasa. Bandingannya, seseorang di Seremban berkata dia hendak pergi ke Shah Alam. “Sejam lagi sampailah saya ke sana,” katanya. Sejam kemudian dia berada di Melaka, bukannya di Shah Alam. Adakalanya pula, ujian itu memang berkaitan dengan bahan dalam sesi pendedahan dan latihan. Keadaan ini boleh dibetulkan. Pelajar hanya perlu menulis objektif bagi langkah ini walaupun sudah terlewat.

5. Daripada 10 orang pelajar, mereka yang merancang langkah janggal seperti contoh di atas ialah dua atau tiga orang. Dengan perkataan lain, lebih kurang 30% pelajar tidak berupaya membina langkah pengajaran yang utuh strukturnya.

Tiada ulasan: