10 September 2009

Perkembangan Bahasa Melayu di Sabah sehingga 1986

Semua ketua suku kaum di Sabah memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah sejak zaman Chartered Company. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar tunggal di Government Vernacular School (GVS). GVS menggunakan buku-buku terbitan Pejabat Karang Mengarang Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) sebagai buku teks dan buku utama. Antara buku itu termasuklah Beneh Akal, Chanai Bacaan, Suloh Bahasa, dan Pelbagai Ceritera Melayu. GVS juga mendapat khidmat guru dari Tanah Melayu.

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di GVS menjadi mangkin perkembangannya di Sabah. Perkembangan itu berterusan apabila Kerajaan British yang mengambil alih pentadbiran Sabah daripada Chartered Company meneruskan dasar pendidikan yang sedia ada. Kemasukan pekerja Indonesia dari Sumatera, Jawa dan Banjarmasin pula menggalakkan perkembangan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat.

Perkembangan bahasa Melayu kalangan masyarakat Sabah meluas pada zaman pemerintahan Jepun. Hal ini berlaku apabila Jepun membawa masuk buruh paksa dari Jawa. Bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi antara anak tempatan dengan pekerja Indonesia yang sedia ada dan buruh paksa dari Jawa itu.

Pendidikan di GVS hanya setakat darjah lima. Pendidikan seterusnya adalah dalam bahasa Inggeris. Namun hanya segelintir anak watan Sabah dapat menikmati pendidikan lanjutan itu, termasuk mengikuti latihan perguruan di Kirby, England. Namun, sebagai strategi untuk menyekat anak jati Sabah daripada terus ke England, Inggeris menubuhkan Maktab Perguruan Kent (MPK) di Tuaran pada tahun 1952.

MPK menjadi tempat pertemuan anak watan Sabah dan Brunei yang mencintai bahasa, budaya dan sastera Melayu. Mereka berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu di Sabah. Antara usaha mereka termasuklah menerbitkan majalah The Kent dan menulis untuk akhbar Borneo News and Sabah Times dan Salam. Fokus tulisan mereka ialah bahasa, sastera dan budaya Melayu sebagai tunggak perjuangan kebangsaan dan kemerdekaan bangsa.

Apabila Sabah merdeka melalui Malaysia pada tahun 1963, perkembangan bahasa Melayu bertambah pesat. Angkatan Gaya Baru (AGABA), Angkatan Persuratan Melayu Sabah (APMS) dan Persatuan Penulis Sabah (PERPESA) menyemarakkan aktiviti bahasa, budaya dan sastera Melayu di Sabah. Antara aktivitis itu termasuklah K. Bali, R.M. Jasni, Shuhaibun Yusuf, Murshidi Nambi, Jamdin Buyong, Asli Luttah, Dahli Mohd. Alias, Shuhaibul Ahmad, Ismail Abbas, Mohd Saidi Lampoh dan Noraini Haji Salleh.

Apabila Badan Bahasa Sabah (BAHASA) ditubuhkan pada bulan Mac 1970, aktiviti bahasa bertambah rancak. Di bawah pimpinan Datuk Dzulkifli Abdul Hamid selaku yang dipertua dan Jamdin Buyong selaku setiausaha, BAHASA mengadakan berbagai-bagai aktiviti seperti minggu bahasa dan bulan bahasa. Hal ini membawa kepada proklamasi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negeri Sabah pada 16 September 1973.

Namun demikian ada juga individu, khususnya yang berpendidikan Inggeris, dan ahli politik suku kaum ingin mendaulatkan bahasa Inggeris. Hal ini menyebabkan BAHASA mendesak kerajaan agar menubuhkan cawangan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di Sabah. Cawangan DBP tertubuh dengan rasminya di Kota Kinabalu pada 1 Januari 1977. Mulai saat itu tugas mengembang dan meningkatkan martabat bahasa Melayu di Sabah terpikul di atas pundak karyawan DBP Cawangan Sabah (DBPCS).

DBPCS melaksanakan aktivitinya dengan sistematik. Sehingga tahun 1986 DBPCS berjaya memberikan kursus bahasa Melayu kepada 5,000 orang kakitangan kerajaan. DBPCS juga berjaya menganjurkan beberapa banyak seminar, forum, diskusi dan yang seumpamanya. Selain itu, dengan persetujuan kerajaan negeri, Kementerian Pelajaran melaksanakan Dasar Pelajaran Kebangsaan di Sabah.

Nota
Catatan ini ialah ringkasan makalah “Bahasa Malaysia: Sejarah dan Perkembangannya di Sabah” oleh Ismail Abbas @Amil Jaya (1939 – 2009) yang tersiar dalam majalah Dewan Bahasa keluaran Jun 1986, halaman 392 – 397.

Masukan/pautan yang berkaitan
BAHASA dan Bahasa Rasmi di Sabah
Pemerkasaan Bahasa Melayu di Sabah
Badan Bahasa dan Sastera Sabah
Merindui K. Bali

Tiada ulasan: