03 Mei 2009

Berhemat Menggunakan Perkataan "Telah"

Dalam satu bengkel penulisan untuk umum, Tuan A mengemukakan beberapa panduan. Antaranya termasuklah berhemat menggunakan perkataan. Antara perkataan yang menjadi contoh perbincangan termasuk perkataan “telah”.

Menurut Tuan A, penulis wajar mengetepikan perkataan “telah” dalam beberapa keadaan. Contohnya, perkataan “telah” dalam ayat “Dia telah dilahirkan pada tahun 1980” wajar digugurkan. Penggugurannya tidak menjejaskan makna ayat itu.

Setiap ayat dalam senarai yang di bawah mengandungi perkataan “telah”. Berdasarkan panduan Tuan A, perkataan “telah” dalam ayat-ayat ini wajar digugurkan. Hal ini menjadi amalan Tuan Editor B.

1. Beliau telah dilahirkan pada 20 Mei 1942.

2. Akhbar itu telah diterbitkan pada tahun 1948.

3. Dia telah mengeposkan kad undangan itu kelmarin.

4. Malaysia telah memenangi pingat perak dalam sukan itu.

5. Bangunan yang bernilai RM5 juta itu telah dirasmikan oleh Ketua Menteri, Datuk Seri Musa Aman.

6. Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) telah ditubuhkan pada tahun 1950 di Singapura.

7. Pada tahun 1996, Tan Sri Razali Ismail, selaku Pengerusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu telah berucap dalam bahasa Melayu.

8. Pada tahun 1933, Za‘ba telah menyusun satu sistem ejaan Rumi yang dikenal sebagai Sistem Ejaan Za‘ba.

9. Pada tahun 1930-an Mejar Dato’ Muhammad Said Sulaiman telah menyusun buku tatabahasa dan kamus bahasa Melayu.

10. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Singapura (1952, 1954) dan di Seremban (1956) telah meletakkan batu asas untuk pembinaan bahasa Melayu moden.

Namun, Tuan Editor C menghidupkan beberapa perkataan “telah” yang digugurkan oleh sang penulis, termasuklah “telah” yang terdapat dalam beberapa ayat di atas. Hal ini wajar menjadi renungan kita.

Tiada ulasan: