07 Mei 2009

Data Ungkapan "Antara - Termasuklah"

  Data ini dikemas kini dari semasa ke semasa. Kemas kini terakhir: 19 Julai 2009.


 1. Antara yang sering saya temukan termasuklah bentuk seperti …. Awang Sariyan, 2004. Tuntunan Bahasa: Asas Pegangan Pelajar. Petaling Jaya: Pearson Malaysia, halaman 62.

 2. Antara bidang kejuruteraan termasuklah … Siti Hanim Yunus, “Mengenali Kerjaya Jurutera”, Dewan Pelajar, Januari 2009, halaman 30.

 3. Antara aspek utama yang disentuh termasuklah yang berkaitan dengan sejarah dan penyebaran bahasa Melayu, …. Zaidi Ismail, “Perintis Pembaharuan Penerbitan Ensiklopedia”, Pelita Bahasa, Mac 2009, halaman 43.

 4. Antaranya termasuklah pengaruh media, tekanan hidup, pengaruh persekitaran dan hilangnya rasa hormat pada guru. Zaitul Azma Zainon Hamzah, “Guru Mutiara Negara”, Pelita Bahasa, Mei 2009, halaman 9.

 5. Antaranya termasuklah bahasa Latin …. Ritah Yahaya, “Bicara Bahasa: Mencari Kekuatan Bangsa”, Dewan Bahasa, Mei 2009, halaman 5.

 6. Antaranya termasuklah Cina, Melayu, India, Arab, Eropah, dan lain-lain. Phaosan Jehwae, “Bahasa Melayu sebagai Wahana Kedamaian di Selatan Thai”, Dewan Bahasa, Mei 2009, halaman 25.

 7. Antara nilai murni yang sejagat termasuklah …. Dewan Bahasa, Mei 2009, halaman 25.

 8. Antara bahasa peribumi Taiwan tersebut termasuklah …. Dewan Bahasa, Mei 2009, halaman 57.

Antara - Ialah/Adalah

 1. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) antara punca utama keracunan ialah gagal atau tidak mengambil berat (MIR: apa?) ketika pengendalian gerai, kantin atau restoran. Azizul Rahman Abdul Rahman*, “Keracunan Makanan”, Dewan Siswa, Mac 2009, halaman 9. Penulis ialah Guru Cemerlang Gred Khas C dan kini mengajar di SMK Dato’ Sulaiman, Parit Sulung, Batu Pahat.

 2. Antara perancangan korpus dalam bahasa Melayu sebelum merdeka adalah dalam bidang ejaan Rumi. Ismail Mis, “Perancangan Korpus Bahasa Melayu Sebelum Merdeka”, Dewan Bahasa, Mei 2009, halaman 35.

 3. Antaranya ialah …. Abdul Ghani Abu, “Sekolahku: SK Bandar Teknologi Kajang”, Dewan Pelajar, April 2009, halaman 51.

 4. Antaranya ialah …. Ruziati Abdul Rani, “Bengkel MDK di Bera, Pahang”, Dewan Pelajar, April 2009, halaman 54.

 5. Antaranya ialah …. Filzah Ibrahim, “Majlis Amal Hari Palestin”, Dewan Pelajar, April 2009, halaman 55.

Tiada ulasan: