16 November 2009

Bin, Binti dan *Binte

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “bin” bermaksud “anak lelaki kepada” dan digunakan pada nama orang lelaki seperti Ali bin Abdullah. “Binti” pula bermaksud “anak perempuan kepada” dan digunakan pada nama orang perempuan seperti Aminah binti Abdullah.

“Bin” dan “binti” ialah kata nama am. Lazimnya, kita menulis kata nama am dengan menggunakan huruf kecil sepenuhnya. Antara nama contoh yang lengkap termasuklah “Ali bin Abu” dan “Aminah binti Syarif”. Huruf awal “Ali”, “Abu”, “Aminah” dan “Syarif” menggunakan huruf besar kerana perkataan-perkataan ini ialah nama khas. Jikalau kita menulis “Ali *Bin Abu” dan “Aminah *Binti Syarif”, hal ini bermakna kita sudah menukar nama am “bin” dan “binti” menjadi nama khas. Perlakuan songsang seperti ini perlu kita elakkan.

Namun, dalam keadaan tertentu, kita boleh menulis kedua-dua perkataan ini dengan huruf besar sepenuhnya. Antara keadaan itu termasuklah apabila kita menulis nama penuh selepas tandatangan dalam surat rasmi. Contohnya,

(MOHD AMIN BIN ABDUL WAHAB)
Pengarah,
Jabatan X.

Walau bagaimanapun, apabila nama penuh itu menjadi tajuk sesuatu, kita mesti menulis huruf pertama kedua-dua perkataan ini dengan huruf besar. Hal ini dikatakan demikian kerana semua huruf pertama dalam sesuatu tajuk, kecuali kata sendi yang tidak terletak pada kedudukan awal, hendaklah menggunakan huruf besar. Contohnya, Riwayat Muhammad Bin Abdullah ialah tajuk buku dan “Jovinia Binti Abdullah” ialah tajuk filem.

Kita mungkin pernah menemukan penulisan nama penuh seperti *UdA bIn jAntAn, *BeTTY BiNTi LaJaNGKiP dan NORmilah BINti NGAlimin. Apabila kita teliti, penulisan nama penuh ini berasaskan sistem tertentu. Sayangnya, bahasa Melayu tidak menerima pakai sistem ini. Jadi, hindarilah diri kita daripada menjadi penganut sistem ini.

Dalam situasi yang tidak formal, kita boleh menggunakan kependekan “b.” untuk “bin” dan “bt.” untuk “binti”. Dalam situasi formal seperti dalam surat rasmi, tidaklah wajar kita menggunakan kependekan seperti ini. Malah, kita mesti mengelakkan diri daripada menggunakan kependekan “b.” dan “bt.” dalam komunikasi tidak formal.

Kependekan “b.” menggunakan dua aksara. Apabila ditambah satu aksara lagi, lengkaplah menjadi “bin”. Kependekan “bt.” pula menggunakan tiga aksara. Apabila ditambah dua aksara lagi, lengkaplah menjadi “binti”.

Apabila kita menggugurkan satu atau dua aksara, tulisan kita kelihatan kontot. Supaya kemas, gunakanlah perkataan penuh. Perhatian untuk wanita, penggunaan perkataan penuh dapat menutup peluang lelaki miang daripada membaca “bt.” sebagai “batu”. Inilah pendapat seorang rakan saya.

Seperkara lagi, carian di Pusat Rujukan Persuratan Melayu pada hari ini menunjukkan bahawa perkataan *binte tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Jadi, kependekan * bte. juga sepatutnya tidak wujud. Jikalau kita pernah menggunakan perkataan *binte atau kependekan *bte., eloklah kita berhenti menggunakannya mulai hari ini.

Tiada ulasan: