25 November 2009

Bahasa Melayu "Teras" Bahasa Kebangsaan

"Sebagai lambang identiti bangsa, maka bahasa Melayu yang menjadi teras kepada bahasa kebangsaan yang menyatukan semua kaum di negara ini menjadi ciri atau simbol yang membezakan Malaysia dengan negara-negara di dunia.”
Azman Ismail, “Titik Persamaan dalam Bahasa Kebangsaan”, Dewan Bahasa, Oktober 2009, halaman 21.

Pedoman Bahasa (JPEG) 071. Minda Penulis.

Tiada ulasan: