25 Januari 2010

Bahasa Rojak Masalah Lebih Besar - Datuk Dr. Hassan Ahmad

Petikan Akhbar 5
Bahasa Rojak Masalah Lebih Besar
Oleh Datuk Dr. Hassan Ahmad
(Utusan Malaysia 25 Januari 2000)

SAYA tidak faham mengapa sebutan baku bahasa Melayu yang sudah diperkenalkan sejak lebih 11 tahun dahulu di sekolah dan di media elektronik (TV3), sekarang tiba-tiba dihapuskan? Saya tidak nampak apakah masalahnya.

Malah, sebaliknya, penghapusan sebutan baku ini dalam jangka panjangnya akan menimbulkan pelbagai masalah, terutama dari segi pengajaran dan pemelajaran bahasa Melayu secara formal. Sebutan baku tidak lain tidak bukan ialah sebutan menurut ejaan bahasa Melayu, bukan menurut sebutan bahasa Inggeris, atau sebutan bahasa daerah, loghat dan dialek orang perseorangan.

Menurut sistem sebutan baku bahasa Melayu huruf vokal (huruf saksi) /a/, /i/ dan /u/ memang sejak zaman dahulu kala disebut atau dibunyikan 'a' 'i', dan 'u', baik di depan atau di tengah perkataan. Jadi, perkataan seperti radio, identiti, dan fungsi hendaklah disebut (ra-dio), (i-den-ti-ti) dan (fung-si), bukan (re-dio), (ai-den-ti-ti) dan (fang-si) menurut sebutan bahasa Inggeris. Jikalau kita tidak mahu menerima kebenaran ini kebenaran apakah yang patut kita terima? Mahukah kita mengubah ejaan bahasa Melayu untuk menurut sebutan bahasa Inggeris itu, misalnya 'radio' menjadi 'redio', 'bank' menjadi 'benk', 'identiti' menjadi 'aidentiti' dan 'fungsi' menjadi 'fangsi', ikan Yu tidak menjadi 'ikan u' dalam bahasa Melayu.

Memang, ada orang yang berasa kekok dan sukar untuk menyebut perkataan seperti 'unit' dan 'universiti' sebagai (u-nit) dan (u-ni-ver-si-ti). Mereka lebih selesa menyebutnya menurut sebutan bahasa Inggeris, iaitu (yu-nit) dan (yu-ni-ver-si-ti). Tetapi janganlah kerana masalah orang perseorangan seluruh sistem sebutan baku yang benar itu dimansuhkan. Bagi saya biarkanlah orang menyebut kata-kata tertentu seperti ini menurut sebutan bahasa Inggeris, asalkan kita tidak memusnahkan seluruh sistem itu kerana banyak orang yang sudah berasa selesa menyebut huruf /u/ di tengah-tengah perkataan sebagai (u), misalnya perkataan 'fungsi', 'institut' (tidak 'ins-ti-tiut), 'komputer' (tidak 'kom-piu-te'), dan sebagainya.

Hal yang hendak saya tegaskan ialah, pendirian atau dasar kita terhadap sebutan baku ini jangan dipengaruhi oleh perasaan. Eloklah kita mengambil sikap yang lebih rasional. Jikalau kita mahu membuat sedikit sebanyak 'pengecualian' dalam tempoh peralihan ini, buatlah, berundinglah dengan orang yang pakar atau yang mengetahui tentang selok belok soal ini, tetapi janganlah secara mutlak membuat keputusan sewenangnya untuk menghapuskan sistem yang baik itu. Jikalau kita menghapuskan sistem sebutan baku ini, orang akan bertanya, sistem sebutan apakah yang akan kita gunakan?

Mengatakan bahawa sebutan baku ini tidak menggambarkan keadaan sebenar amalan bahasa percakapan penduduk Malaysia, tidak menyelesaikan masalah.

Di mana-mana negara pun terdapat keadaan sosiologi bahasa atau kelainan ragam bahasa yang memang sukar dirancangkan menurut acuan yang rasmi, yang formal, yang baku. Namun, di tiap-tiap negara ada bahasa rasmi atau bahasa baku yang perlu digunakan sebagai bahasa ilmu, bahasa pentadbiran negara, bahasa sains, bahasa kesusasteraan dan sebagainya. Tentu sahaja ragam-ragam bahasa yang tidak baku misalnya loghat atau dialek daerah, tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan fikiran tertinggi.

Sistem pendidikan negara kita perlulah membentuk warga yang dapat menggunakan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaannya dengan cekap bagi melahirkan kecemerlangan dalam wacana ilmu.

Di Britain, misalnya, bahasa yang digunakan dalam pentadbiran negara, dalam penulisan ilmu, dalam Parlimen, di mahkamah dan sebagainya, bukan bermacam-macam jenis atau ragam bahasa Inggeris, misalnya ragam Cockney, tetapi ialah bahasa Inggeris baku dan sebutan baku, misalnya sebutan BBC, bukan sebutan punk.

Daniel Jones ialah pakar fonetik. Dia tidak menganjurkan supaya orang menggunakan apa sahaja jenis sebutan untuk tujuan komunikasi rasmi atau formal. Masalah yang lebih besar dan nampaknya semakin gawat ialah masalah penggunaan bahasa rojak, bahasa 'tidak baku' di media elektronik. Masalah inilah yang perlu mendapat perhatian kabinet. Saya khuatir jika masalah ini tidak diselesaikan, suatu hari nanti bangsa Melayu tidak dapat menggunakan bahasa Melayu dengan cekap sebagai alat pemikiran dan tamadun bangsa.

Datuk Dr. Hassan Ahmad, Bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tiada ulasan: