30 Januari 2010

Guru Penyelidik dan FB Berkemungkinan...

Hantaran asal.
Dalam hidup ini kita sentiasa melakukan penyelidikan. Misalnya, sebelum kita bertolak ke sesuatu destinasi baharu, biasanya kita akan bertanya kepada rakan-rakan tentang laluan ke destinasi itu. Bertanya adalah proses melakukan penyelidikan. Kita juga biasanya bertanya atau melakukan tinjauan sebelum membeli sesuatu barang. Antara tujuan tinjauan itu termasuklah untuk memahami perbezaan harga dan kualiti barangan yang berkenaan sebelum kita membuat keputusan sama ada hendak membelinya atau tidak.

Sememangnya keupayaan menjadi penyelidik ada pada semua orang, apatah lagi guru. Apabila keupayaan itu digilap, guru dapat menjadi penyelidik yang berkesan. Melalui aktiviti penyelidikan, guru akan lebih memahami situasi persekitarannya. Pemahaman terhadap situasi ini dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti demi kecemerlangan para pelajar.

Jika guru ingin mengkaji situasi pengajaran dan pembelajaran di sekolah, mereka perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas tentang kaedah dan teknik penyelidikan. Dalam bidang penyelidikan pendidikan, umumnya berdasarkan cara maklumat (data) dikutip dan dianalisis, terdapat dua jenis penyelidikan iaitu penyelidikan bersifat kuantitatif, dan penyelidikan bersifat kualitatif.

Kedua-dua jenis penyelidikan itu mempunyai peranan masing-masing bergantung pada rasional dan objektif kajian. Namun demikian, dalam konteks penyelidikan tindakan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah, pendekatan yang digunakan merupakan penyelidikan bersifat kualitatif . Pendekatan ini mengutamakan situasi yang sebenar di sekolah dan huraiannya dilakukan secara terperinci.

Facebook (FB) berkemungkinan menjadi wadah untuk guru menghuraikan situasi sebenar di sekolah sendiri. Huraian itu dapat menjadi asas untuk memulakan penyelidikan tindakan. Persoalannya, adakah guru-guru kita, khususnya guru Bahasa Melayu, termasuk guru prasekolah dan guru pemulihan khas, sudah mula memanfaatkan FB untuk menghuraikan situasi yang mereka hadapi di sekolah? Jikalau jawapannya belum, apakah halangannya dan bilakah mereka akan memulakannya?

Tiada ulasan: