02 Februari 2010

Sebutan Baku: Nota Editor Majalah Dewan Bahasa

YANG TERSIRNA
Zubaidi Abas (Editor Dewan Bahasa)
Dewan Bahasa, Jilid 44 Bil. 2, Februari 2000

TAMPAKNYA, sebutan baku belum lagi dimengerti dalam konteks pelaksanaannya sebagai ragam khas yang hanya digunakan dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu, sebutan baku ini lantas dilihat sebagai “sesuatu” yang perlu dimusnahkan kerana dianggap dapat mengancam kewujudan ragam sebutan yang lain. Polemik yang begitu hangat tentang sebutan baku di akhbar-akhbar kebelakangan ini telah menelanjangi kekeliruan sebilangan besar anggota masyarakat tentang konsep dan fungsi sebutan baku itu.

Mereka berpendapat bahawa pelaksanaan sebutan baku ini perlu dihentikan kerana sebutan ini berbeza daripada sebutan yang sering digunakan oleh rakyat di negara ini. Menurut mereka lagi, sebutan baku tidak mencerminkan jati diri bangsa Melayu dan pelaksanaannya pula tidak berasaskan realiti, malah dapat melenyapkan identiti Melayu. Masyarakat dikatakan tidak akan menuturkan “Ahmad pergi ke bank lalu dilanggar van”, sebaliknya “Ahmad pergi ke benk lalu dilanggar ven”. Masyarakat yang bercakap dalam bahasa baku dikatakan hilang jati diri kerana dianggap bercakap seperti orang Indonesia!

Malang sekali, kekeliruan tentang bahasa Melayu ini telah membawa kepada suatu keputusan yang tidak sedikit kepada politik bahasa Melayu. Pemansuhan penggunaan sebutan ini bukan sahaja telah menafikan hakikat bahawa terdapat jutaan orang lagi yang menuturkannya, tetapi juga telah mengerdilkan wilayah penutur bahasa Melayu itu sendiri, faktor yang dianggap penting untuk menyerlahkan kekuatan dan kedudukan bahasa Melayu di pentas dunia. Bahasa Melayu yang sering dibangga-banggakan sebagai salah sebuah bahasa terbesar dunia berdasarkan jumlah penuturnya kini semakin mengecil dengan perbezaan yang kian terbabang. (ternganga atau luas)

Oleh sebab itu, kekeliruan tentang sebutan baku ini tidak harus dilihat sebagai suatu kekeliruan semata-mata, sebaliknya sebagai satu kesilapan yang perlu dibetulkan dengan segera. Hal ini demikian kerana tidak ada yang lebih menyesatkan daripada memandang sebutan bahasa baku ini sebagai bahasa yang dapat melenyapkan identiti Melayu.

Sebenarnya, pelaksanaan sebutan baku ini tidak bermaksud penyeragaman sebutan seratus peratus untuk semua golongan dan dalam semua situasi. Sebaliknya, sebutan baku hanya digunakan dalam acara atau situasi tertentu, seperti dalam ucapan, ceramah, penyampaian maklumat (berita) melalui media elektronik, dan pengajaran di bilik darjah. Lepas daripada situasi yang bersifat rasmi itu, masyarakat tidak lagi terikat dengan bahasa Melayu. Kita tentu sahaja tidak akan bercakap dalam sebutan baku semasa bergurau senda dengan anak-anak, apatah lagi ketika bersama isteri di dalam kelambu. Mereka yang sedang asyik mahsyuk tentu sahaja tidak akan memadu janji dalam sebutan baku seperti yang dipaparkan dalam filem-filem Melayu keluaran Jalan Ampas. Dengan hal yang demikian, pelaksanaan sebutan baku pastilah tidak akan mematikan atau menafikan kewujudan ragam-ragam sebutan yang lain.

Memang diakui, dalam hal sebutan baku ini, masih ada ruang yang dapat diperbaik, dan kita masih memerlukan masa untuk mengecap hasilnya. Kerana itu, barangkali, masih banyak siang yang diperlukan untuk melunakkan lidah dan masih banyak malam yang harus dilalui untuk membolehkan kita bermimpi atau mengigau dalam bahasa baku!

Tiada ulasan: