26 Mac 2012

Nama Bahasa Melayu Kekal

Pedoman Bahasa (JPEG) 083a. Kumpulan Kembara Bahasa 24 Mac 2012.
Sumber: Facebook Profesor Abdullah Hassan

“Penggunaan nama mata pelajaran Bahasa Malaysia mesti diubah kepada Bahasa Melayu seperti yang tercatat dalam Perkara 152 Perlembagaan Negara.” - Resolusi 1, KONPEN, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, 20 – 22 Mac 2012.

Tiada ulasan: