01 Februari 2009

Pengajaran Berpasangan: Catatan Pascapemerhatian

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu: Pengajaran Berpasangan.

Dalam sesi pascapemerhatian, kedua-dua orang guru pelatih mengemukakan dapatan mereka daripada sesi pengajaran. Rumusan penjelasan mereka adalah seperti yang berikut:

Melalui sesi pengajaran ini mereka lebih memahami masalah pembelajaran murid. Mereka menyatakan Diana mudah lupa. Dia menulis huruf terbalik dan kerap tertinggal huruf n. Pilus pula dapat membaca suku kata tetapi meninggalkan suku kata tertentu dan tidak dapat menyebut huruf r. Pilus juga kerap tertinggal huruf n ketika menulis. Selain itu, Pilus cepat bosan semasa beraktiviti.

Steve memperlihatkan peningkatan prestasi tetapi masih tetap bermasalah menyebut huruf h. Rosmah merangkak membaca dan kelihatan ragu-ragu dan takut-takut. Augustine dan Aduka cepat bosan kerana menganggap diri mereka sudah pandai. Hairi menghadapi masalah emosi.

Kedua-dua orang guru pelatih ini nampaknya mengetahui latar belakang seorang murid dengan mendalam. Empati mereka terhadap murid itu ketara tetapi mereka belum berkemampuan melakukan sesuatu tindakan yang konkrit. Kes seorang murid lagi disentuh dan mereka bercadang melakukan tindakan susulan.

Berbincang tentang profil murid, mereka menimbulkan kerahsiaan data. Diringkaskan, profil memang perlu diwujudkan dan datanya (termasuk yang berupa kisah/anekdot) perlu ditambah dari semasa ke semasa. Isu khusus murid wajar dicatat dalam jurnal.

Data yang lengkap akan memudahkan pensyarah pembimbing memahami situasi yang ada sebelum mengemukakan sebarang pandangan. Profil lengkap itu juga akan menyebabkan guru pelatih lebih memahami persekitaran dan murid-murid mereka.

Kedua-dua orang guru pelatih ini menyatakan bahawa bahan bantu belajar mereka hari ini kurang. Bahan yang terdapat di bilik khas pemulihan tidak dapat digunakan.

Mereka mengakui bahawa kad perkataan yang ada perlu dimanipulasi dari segi penggunaannya dengan cara menunjukkan suku kata pertama, diikuti oleh suku kedua dan seterusnya.

Mereka juga sedar bahawa penggunaan warna pada suku kata perlu dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Misalnya, suku kata yang mempunyai vokal a diwarnakan dengan warna merah, suku kata yang mempunyai vokal i diwarnakan dengan warna kuning; begitu seterusnya. Jikalau kedua-dua atau ketiga-tiga suku kata itu mempunyai vokal yang sama, suku kata-suku kata itu dapat dibezakan dengan huruf tebal dan condong.

Kedua-dua orang guru pelatih ini bertambah sedar bahawa mereka perlu lebih intim dengan murid-murid mereka. Mereka nampaknya memahami kepentingan perubahan spontan terutama dalam langkah ketiga dan keempat. Kepentingan meningkatkan empati dan keintiman merupakan perkara terpenting yang mereka pelajari pada hari ini.

Selain itu, mereka merumuskan bahawa guru bukan penghukum. Guru perlu memahami pelbagai perkara berkaitan muridnya sebelum melakukan sesuatu tindakan, terutama yang bersifat melabel atau menghukum. Saya berasa amat lega dengan pemahaman mereka terhadap isu ini.

Kedua-dua orang guru pelatih ini menyedari bahawa masalah murid mereka bukanlah dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan dua atau semasa mereka berpraktikum. Jadi mereka perlu bersabar.

Pemahaman mendalam terhadap aspek pendidikan pemulihan diperlukan dan perancangan teliti dalam jangka panjang amat dituntut. Jika mereka tidak dapat melakukannya semasa praktikum, mereka mesti melakukan hal itu setelah menjadi guru terlatih nanti. Antara tindakan segera yang perlu mereka lakukan ialah memahami prinsip pengajaran pemulihan dan pelaksanaan pengajaran kumpulan berdasarkan kebolehan.

Antara prinsip yang sempat dibincangkan dalam sesi ini ialah “pengajaran pemulihan tidak patut dimulakan jika faktor fizikal yang menjadi punca masalah dan perlu dirawat terlebih tetapi masih belum dirawat lagi”. Prinsip ini dikaitkan dengan seorang murid yang menghasilkan ePal dan seorang murid lagi yang menulis huruf terbalik.

Nampaknya kedua-dua orang guru pelatih ini memahami maksud pengajaran kumpulan pelbagai kebolehan yang lazim disebut kaedah stesen. Mungkin mereka pernah mengamalkan kaedah stesen – bukan sekadar memahaminya untuk tujuan menjawab soalan peperiksaan.

Tiada ulasan: