01 Februari 2009

Renungan Pascapemerhatian: Pemilihan Perkataan

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu:
Pengajaran Berpasangan
Pengajaran Berpasangan: Catatan Pascapemerhatian

Pemilihan dan penyusuan perkataan yang dilakukan oleh kedua-dua orang guru pelatih ini menunjukkan bahawa mereka mengaplikasikan pengisian kurikulum dari segi ilmu, iaitu bidang kajian tempatan. Pengetahuan tentang nama buah-buahan termasuk dalam bidang kajian tempatan.

Masalahnya ialah buah-buahan tempatan dicampurkan dengan buah-buahan import. Untuk kelas pemulihan, gunakan buah-buahan tempatan sahaja. Sebaik-baiknya gunakan buah-buahan yang terdapat dalam pasaran tempatan.

Pemilihan dan penyusunan perkataan dari sudut pengisian kurikulum yang dinyatakan tadi dapat juga dinamakan pemilihan dan penyusunan dari segi semantik atau sosiolinguistik. Selain itu, pemilihan dan penyusunan perkataan dapat juga dilihat dari sudut fonetik atau senang-sukar penyebutan perkataan itu. Misalnya, vokal e taling seperti dalam perkataan epal lebih sukar disebut berbanding e pepet seperti dalam perkataan emak yang lebih lazim pada telinga kanak-kanak di negara kita.

Mencampuradukkan perkataan ini dalam satu sesi pengajaran pemulihan ternyata menjadikan penyampaian bertambah rumit. Setiap vokal itu perlu diajarkan secara khusus dalam satu dua sesi, diikuti dengan pengajaran kedua-dua vokal itu dalam satu dua sesi yang lain.

Selain vokal, penggunaan diftong dalam perkataan-perkataan yang dipilih perlu difikirkan kewajarannya. Jika pemilihan perkataan yang mengandungi diftong itu hanya akan merumitkan penyampaian, tangguhkan penggunaan perkataan itu untuk sesi yang lain.

Pemilihan dan penyusunan perkataan dapat juga dilihat dari sudut morfologi. Kedua-dua orang guru pelatih ini menggunakan kata nama maujud. Pilihan mereka tepat. Mereka juga memilih kata tunggal. Pilihan mereka bijak.

Sayangnya, pilihan mereka dari segi struktur perkataan tidak terkawal sedangkan inilah aspek terpenting dalam pemilihan perkataan untuk pemulihan khas. Mungkin mereka tidak menyedari hal ini. Tegasnya, mereka tidak mempunyai kriteria yang jelas dari segi pemilihan perkataan semasa melakukan perancangan.

Kedua-dua orang guru pelatih ini menggunakan perkataan yang mempunyai dua dan tiga suku kata. Dari segi jumlah suku kata, pilihan mereka dapat diterima. Hal ini dikatakan demikian kerana, pada pandangan mata kasar, murid-murid mereka sudah celik huruf iaitu dapat membaca perkataan mudah yang mempunyai dua suku kata terbuka seperti bapa, bola dan labu.

Jumlah empat pola suku kata (V, VK, KV, KVK) dapat dianggap munasabah sekiranya mereka tidak memilih e taling dan diftong. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih nama buah-buahan tempatan yang tidak mengandungi e taling dan diftong.

Mereka juga memilih tiga perkataan yang mengandungi konsonan bergabung (digraf) ng. Hal ini meningkatkan lagi kerumitan struktur perkataan yang digunakan.

Analisis perkataan yang digunakan dalam pengajaran ini adalah seperti yang di bawah. Mereka melakukan susunan ini secara rawak.

tembikai: KVK-KV-KV, tiga suku kata: tertutup-terbuka-terbuka, ada diftong ai
anggur: VK-KVK, dua suku kata: tertutup-tertutup, ada huruf gabungan (digraf) ng
pisang: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup, ada huruf gabungan ng
ceri: KV-KV, dua suku kata: terbuka-terbuka, ada e taling
limau: KV-KV, dua suku kata: terbuka-terbuka, ada diftong au
mangga: KVK-KV, dua suku kata: tertutup-terbuka, ada huruf gabungan ng
betik: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup
epal: V-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup, ada e taling
oren: V-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup, ada e taling

Saya menyediakan set perkataan yang mungkin dapat menggantikan set perkataan di atas. Walau bagaimanapun, pilihan saya tidak semestinya terbaik. Hal ini disebabkan saya belum memahami situasi sekolah, profil pelajar dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembelajaran mereka. Yang arif tentang hal ini tentulah guru mereka, termasuk kedua-dua orang guru pelatih yang mengambil alih buat sementara waktu sebahagian daripada tugas guru mereka.

Dalam senarai di bawah, hanya perkataan betik yang saya kekalkan. Set perkataan ini mengandungi dua dan tiga suku kata juga. Terdapat tiga pola suku kata sahaja (VK, KV, KVK), tiada e taling, tiada diftong, dan tiada huruf gabungan. Susunan berdasarkan struktur yang mudah didahulukan dan struktur tersukar dikemudiankan. Senang-sukar ini masih dapat dipersoalkan, tetapi yang penting saya menggunakan sesuatu asas (bukan secara rawak).

duku: KV-KV, dua suku kata: terbuka-terbuka
betik: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup
jambu: KVK-KV, dua suku kata: tertutup-terbuka
tarap: KV-KVK, dua suku kata: terbuka-tertutup
kelapa: KV-KV-KV, tiga suku kata: terbuka-terbuka-terbuka
durian*: KV-KV-VK, tiga suku kata: terbuka-terbuka-tertutup
pulasan: KV-KV-KVK, tiga suku kata: terbuka-terbuka-tertutup
rambutan: KVK-KV-KVK, tiga suku kata: tertutup-terbuka-tertutup
cempedak: KVK-KV-KVK, tiga suku kata: tertutup-terbuka-tertutup

Dalam senarai di atas, hanya perkataan durian mengandungi pola suku kata VK yang menyebabkan jumlah pola suku kata menjadi tiga. Jika pola suku kata hendak dikurangkan, perkataan durian dapat digantikan dengan perkataan lain seperti ciku (KV-KV), sukun (KV-KVK), dan delima (KV-KV-KV).

Buah-buahan itu dapat dilukis, dimuat turun gambarnya daripada Internet, difotokopi daripada bahan bercetak, dipotong dan tampal daripada cakera padat, dan dapat juga dibeli di pasar tempatan. Pemilihan perkataan hanya kerana gambarnya terdapat dalam sebuah buku, perlu dielakkan.

Pilihan manakah yang terbaik? Saya pilih benda maujud kerana ada kemungkinan saya berpeluang menikmatinya selepas sesi pengajaran berpasangan itu. Tuan percaya?

Tiada ulasan: