09 Julai 2009

Ucapan Salam – Salam Berbasaan

Masukan yang berkaitan
(1) Ejaan Insya-Allah dan Lain-lain
(2) (a) Panduan Menulis E-Mel (b) Dahului e-mel dengan salam.
(3) Ucapan Salam – Panduan Pelita Bahasa
(4) Ucapan Salam – Ungkapan Popular di Internet

Komunikasi di Internet ialah komunikasi biasa, iaitu tidak terlalu formal. Jadi, penggunaan perkataan salam dan 25 ungkapan ucapan salam yang popular di Internet itu termasuk dalam kategori umum. Hal ini dapat dipadankan dengan takrif kedua entri salam dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (KDEK), iaitu salam ialah pemberian atau pernyataan hormat. Kita boleh menamakan salam ini sebagai salam berbasaan, iaitu salam untuk bermanis mulut atau memperlihatkan sopan santun.

Semua pengguna bahasa Melayu tanpa mengira bangsa dan agama bebas menghulurkan dan menyambut salam berbasaan. Sebagai contoh, Tuan Haji Mat Junoh boleh mengucapkan salam sejahtera kepada Encik Lui Lai Nam, Dr. Govindasamy, Encik Peter Lajingah, Encik Hara Shintaro dan sebagainya. Puan Chong Mui Lan pula boleh mengucapkan salam hormat kepada Puan Hajah Siti Khadijah, Datuk Chua Kim Hing, Puan Vijayaletchumy, Puan Jovinia dan sebagainya. Penerima salam bebas untuk menjawab salam itu dengan ungkapan yang sama atau dengan cara yang lain seperti anggukan dan senyuman. Tegasnya, salam berbasaan tidak terikat dengan tatacara salam yang satu lagi, iaitu yang berasaskan agama Islam.

Dalam komunikasi lisan kita dapati pengguna bahasa Melayu tidak berminat mengucapkan salam dengan satu patah perkataan “salam” sahaja. Namun, dalam komunikasi bertulis, “salam” sahaja kerap kita temukan. Sebanyak hampir 40 juta perkataan “salam” yang tersebar di Internet membuktikan hal ini.

Ada pendapat mengatakan penggunaan perkataan “salam” sahaja dalam penulisan tidak wajar. Ketidakwajaran itu termasuklah apabila kita menulis e-mel dan mencatat ulasan dalam ruangan ulasan blog. Pendapat ini boleh kita abaikan bagi salam berbasaan, malah salam keagamaan juga. Insya-Allah, apabila ada kesempatan, hal ini akan dibincangkan.

Tiada ulasan: