12 Ogos 2009

“Jikalau” Tidak Lewah

Sari “Soal Jawab Bahasa” (SJB), majalah Pelita Bahasa, Julai 2009.

Masukan terdahulu: (1) Kemenjadian (2) Dan Ada dalam Serta (3) Perkembangan (4) Ayat Contoh (5) Datuk dan Dato’ (6) Ia untuk Binatang

1. Perkataan memulakan dan memulai mendukung maksud yang sama. Kita boleh memilih mana-mana perkataan yang hendak digunakan. Pengguna bahasa Melayu lebih kerap menggunakan perkataan memulakan.

2. Kata hubung jikalau terbit daripada kata hubung jika dan kalau. Bentuk jikalau tidak lewah. Kita boleh menggunakan perkataan ini.

Tiada ulasan: