01 Ogos 2009

Pengisian Kurikulum BM (KBT1): Kemahiran Berfikir

Masukan yang berkaitan: 1. Latar Kurikulum BM 2. Panduan Praktikum SR 3. PK BM: Nilai Murni 4. RP Tahunan/Semester 5. Format RPH BM 6. Format RPH dan Penggunaan Lajur Catatan 7. Empat Kejanggalan dalam RPH 8. Aktiviti Pemulihan Semasa Praktikum 9. Pengajaran Berpasangan 10. Gementar pada Hari Pertama 11. Saya Tidak Pandai, Cikgu 12. Catatan Pascapemerhatian 13. Renungan Pascapemerhatian


Aspek terpenting kemahiran bernilai tambah (KBT) ialah kemahiran berfikir (KB). KB bukan sekadar berada di tempat pertama dalam senarai KBT tetapi tersenarai di bawah aspek perancangan dalam borang penilaian praktikum. Ertinya, jika KB tidak dirancang dalam setiap sesi pengajaran, maka pelaksanaan pengajaran itu dapat dianggap cacat.

Walaupun KB tidak tersenarai di bawah aspek pelaksanaan, ada dua aspek di bawah amalan refleksi, iaitu pemikiran reflektif dan catatan reflektif, amat berkaitan dengan KB. Tegasnya, KB mesti diserapkan dalam setiap sesi pengajaran Bahasa Melayu.

Aspek kemahiran berfikir yang tercatat dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Sekolah Rendah adalah seperti yang berikut:

1. Mencirikan
2. Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan
3. Membuat kaitan dan perhubungan
4. Membanding dan membeza
5. Menyusun atur
6. Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu
7. Membezakan fakta dengan pendapat
8. Menganalisis
9. Mengesan kecondongan pendapat
10. Mengenal pasti sebab akibat
11. Meramal
12. Mensintesis
13. Mengitlak
14. Membuat analogi
15. Membuat inferens
16. Membuat kesimpulan
17. Menginterpretasi, mentafsir
18. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan
19. Menilai
20. Menjana idea
21. Merumus, meringkas
22. Membuat keputusan
23. Menyelesaikan masalah

HSP menegaskan, untuk membolehkan murid menguasai KB, guru perlu menggunakan alat untuk berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara alat untuk berfikir itu termasuklah penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) dan peta minda. Alat untuk berfikir CoRT1 seperti dalam rajah yang di bawah juga perlu dimanfaatkan.

Tiada ulasan: