10 Disember 2010

Kisah: Ghulam Rela Mati

(Cerita ini diceritakan semula secara bebas daripada versi panjang yang terdapat dalam buku Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 30, halaman 84 – 94.)

Pada zaman dahulu, ada seorang ahli sihir. Dia sudah tua. Dia bermohon kepada Raja untuk menurunkan ilmunya. Raja menunaikan permintaannya. Baginda memilih seorang remaja yang bernama Ghulam untuk berguru dengan ahli sihir.

Ada seorang pendeta. Rumahnya terletak di antara rumah Ghulam dengan rumah ahli sihir. Setiap pagi Ghulam berguru dahulu dengan pendeta. Selepas itu barulah dia mempelajari ilmu sihir.