Sambung-menyambung

Bersama-sama kita menintakan kasih
membariskan aksara pada kertas putih
melestarikan jiwa bahasa ibunda
sambung-menyambung setiap masa.


Bersama-sama kita menyegarkan cinta
merimbunkan kata di medan sastera
menebarkan wangi bahasa rakyat
sambung-menyambung setiap saat.


Bersama-sama kita menjajarkan sayang
melenggokkan ayat di laman sesawang
menyerlahkan keramat bahasa pertiwi
sambung-menyambung setiap hari.


Bersama-sama kita membanjarkan syarah
mengungkapkan wacana di dewan kuliah
memancarkan bestari bahasa sendiri
sambung-menyambung tanpa henti.


Bersama-sama kita menggunungkan pustaka
melayarkan bahasa di mayapada
memperteguh maruah bahasa berdaulat
sambung-menyambung sepanjang hayat.


Kita tunjang-menunjang beramai-ramai
menjaga permata sedang dicanai
kurang tambah-menambah, senteng bilai-membilai
bagai kasih akan padi, kita cabut rumpai.


Mohd Isa Abd Razak
Dewan Sastera, Februari 2010