28 November 2009

Penggunaan Huruf dalam Tajuk

Dikemas kini pada 6 Disember 2009. Lihat ulasan.

Kita dapat meninjau penulisan tajuk dari beberapa aspek. Antaranya termasuklah aspek ketepatan, keringkasan dan keindahan. Aspek lain yang tidak kurang pentingnya ialah penggunaan bahasa. Antara aspek penggunaan bahasa pula termasuklah penggunaan huruf.

27 November 2009

Negara Kita Mengutip RM2.37 Bilion daripada Syarikat Judi


Pada tahun 2008, negara kita mengutip RM2.37 bilion daripada syarikat judi. Jadual di atas memaparkan butirannya. YB Dato’ Dr. Awang Adek Hussin mendedahkan perkara ini di Dewan Rakyat pada 18 November 2009.

Tanda Titik Bertindih dengan Tanda Sempang

Tanda titik bertindih sering juga  disertakan tanda sempang (iaitu :-) apabila digunakan dalam penulisan ayat susunan menegak untuk kegunaan formal atau rasmi. Sekadar contoh, ayat 9b sering ditulis begini:

9c
Setiap pemohon diminta mengemukakan dokumen yang berikut:-
i. borang permohonan yang diisi dengan lengkap
ii. surat beranak asal
iii. kad pengenalan
iv. sijil asal
v. surat tawaran

Penggunaan tanda titik bertindih dengan sempang ini tidak diiktiraf dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia tahun 1975. Hal ini demikian mungkin kerana tanda sempang yang mengiringi tanda titik bertindih itu dianggap berlebihan dan tidak jelas fungsinya.

Ismail Dahaman, “Titik Bertindih Membawa Penjelasan”, Pelita Bahasa, Julai 1991, halaman 20 – 21.

26 November 2009

Data: Tajuk Contoh

Tajuk yang di bawah ini dipetik daripada media cetak, khususnya daripada majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Bahan ini dapat menjadi rujukan tambahan pengguna bahasa Melayu apabila menghadapi masalah tentang cara untuk menulis tajuk risalah, makalah, program dan sebagainya.

Data: Tajuk untuk Renungan

Yang di bawah ini ialah tajuk yang dikutip daripada bahan bercetak, terutamanya majalah. Ada kemungkinan tajuk ini mengandung kesilapan bahasa, khususnya kesilapan cara untuk menulis tajuk. Tajuk yang betul penulisannya terdapat dalam masukan "Data: Tajuk Contoh".

25 November 2009

Serlahkan Kecintaan terhadap Bahasa Kebangsaan dengan Menggunakan Istilah Bahasa Melayu

Bahasa kebangsaan kita berkembang begitu pesat. Perkembangan itu ketara dari segi penciptaan istilah. Kini bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu, mempunyai hampir sejuta istilah. Pengguna bahasa Melayu menggunakan istilah itu dalam pelbagai ranah ilmu.

Benarkah Bahasa Melayu Teras Bahasa Kebangsaan?

Kamus Dewan Edisi Keempat memberikan tiga makna bagi perkataan “teras”. Yang pertama, teras ialah bahagian yang keras dalam batang kayu atau dikenali juga sebagai hati kayu. Yang kedua, teras ialah bahagian beras dan lain-lain yang sudah dibersihkan. Yang ketiga, teras ialah kiasan bagi sesuatu yang terpenting, isi yang terbaik, atau sesuatu yang menjadi asas atau dasar bagi sesuatu.

Bahasa Melayu "Teras" Bahasa Kebangsaan

"Sebagai lambang identiti bangsa, maka bahasa Melayu yang menjadi teras kepada bahasa kebangsaan yang menyatukan semua kaum di negara ini menjadi ciri atau simbol yang membezakan Malaysia dengan negara-negara di dunia.”
Azman Ismail, “Titik Persamaan dalam Bahasa Kebangsaan”, Dewan Bahasa, Oktober 2009, halaman 21.

Pedoman Bahasa (JPEG) 071. Minda Penulis.

Peranan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Kebangsaan – Tan Sri Muhyiddin

Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara mempunyai peranan besar dalam menegakkan identiti dan jati diri bangsa Malaysia, dan fungsinya sebagai bahasa perpaduan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia sangat dominan,” ujar YAB Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin ketika melancarkan Bulan Bahasa Kebangsaan di Kuching pada 6 Oktober 2009.

Pedoman Bahasa (JPEG) 070. Minda Tokoh Timbalan Perdana Menteri.

24 November 2009

Empat Fungsi Kata Ganti Nama -Nya

Sari “Soal Jawab Bahasa” (SJB), majalah Pelita Bahasa, November 2009.

Ada empat fungsi kata ganti nama -nya.
  1. Kata -nya berfungsi sebagai kata ganti nama dia seperti dalam ayat “Kereta itu dipandu olehnya”.
  2. Kata -nya menunjukkan kepunyaan seperti dalam ayat “Itu keretanya”.
  3. Kata -nya berfungsisebagai penekan seperti dalam ayat “Hujan yang lebat itu nampaknya belum ada tanda untuk berhenti”.
  4. Kata -nya berfungsi sebagai pembenda seperti dalam ayat “Sakitnya bukan main kepalang”.

Tulisan Lama dan Buku Teks Bahasa Malaysia 2011

Hari ini saya membaca beberapa tulisan lama yang tersiar di akhbar. Antara tulisan yang menarik perhatian saya ialah tulisan Nyza Ayob yang bertajuk “Tukar Bahasa Melayu kepada Malaysia, Keputusan Politik Tanpa Rujuk Pakar”. Tulisan itu tersiar dalam Harakahdaily.Net keluaran 13 Jun 2007.

23 November 2009

Strategi 3M untuk Mencelikhurufkan Murid

Kerenah murid Orang Asli pernah dibincangkan dalam satu seminar. Seorang pembentang kertas kerja menyatakan, kesediaan murid tahun satu untuk belajar rendah. Mereka hadir ke sekolah sekali-sekala. Kehadiran beberapa orang murid lebih kurang 50 hari sahaja setahun.

Antara murid yang hadir itu pula, ada yang enggan masuk ke dalam kelas. Mereka memilih untuk menjadi pemerhati. Mereka berdiri di luar kelas dan memerhati rakan-rakan mereka belajar. Golongan ini akan meninggalkan sekolah jikalau ditegur atau dimarahi. Sesetengahnya terus tidak hadir ke sekolah untuk satu tempoh yang panjang. Pihak sekolah perlu memujuk golongan ini untuk kembali bersekolah.

Pembentang kertas kerja menyatakan, strategi 3M mampu meningkatkan kehadiran murid tahun satu Orang Asli ke sekolah dan seterusnya masuk ke dalam kelas. Strategi 3M untuk Orang Asli bermaksud makan, main dan muzik. Dengan menggunakan strategi ini, guru dapat melaksanakan aktiviti untuk mencelikhurufkan mereka.

Makanan yang popular dalam kalangan Orang Asli ialah ubi kayu. Guru menyediakan ubi kayu rebus, bakar atau goreng. Ketika murid itu sedang makan ubi, guru berbual-bual dengan mereka tentang ubi. Murid menyebut perkataan ubi berulang kali. Murid juga menyatakan warna ubi, rasa ubi dan apa-apa yang berkaitan dengan ubi. Hal ini diketengahkan dengan cara yang ada unsur permainan dan muzik.

Guru dapat mengetengahkan perkataan seperti “ubi”, “ibu”, “ada” dan “abu” dalam aktiviti ini. Kemudian murid bermain huruf dengan. Guru perlu kreatif untuk memanipulasi penggunaan kad, doh, plastisin dan sebagainya.

Murid boleh terus bermain sambil mendengar muzik. Mereka juga boleh menyanyi lagu vokal dan konsonan yang diambil daripada aktiviti makan ubi. Guru perlu bijaksana mengubah suai kaedah fonik atau kaedah gabungan bunyi kata. Inilah gambaran umum dan ringkas tentang strategi 3M yang terdedah dalam seminar itu.

Berdasarkan perbualan dengan beberapa orang guru tahun satu dan guru pemulihan khas, pisang juga merupakan objek yang berkesan untuk aktiviti mencelikhurufkan murid. Pisang berjenis-jenis, pelbagai warna, pelbagai rasa dan dapat dimanipulasi dengan pelbagai cara.

Seorang guru pernah menceritakan caranya memanipulasi keistimewaan pisang itu. Dia menggunakan pisang sebagai bahan rangsangan utama aktiviti pergerakan, lisan, permainan dan nyanyian. Murid boleh makan pisang pada akhir aktiviti tertentu. Dengan perkataan lain, dia mendahulukan “main” (termasuk melalui pergerakan) dan “muzik” sebelum “makan”.

Guru tahun satu dan guru pemulihan khas di kawasan pedalaman memang kreatif menggunakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Selain ubi dan pisang, mereka juga memanfaatkan pelbagai buah lain seperti buah getah, buah saga dan buah tarap. Pendeknya, mereka memanfaatkan flora dan fauna di persekitaran mereka dalam program celik huruf. Sumber daripada alam sekitar itu menyokong strategi 3M.

20 November 2009

Beberapa Pandangan tentang Bahasa Kebangsaan

Beberapa hari ini saya menggunakan masa lapang untuk menyemak tajuk makalah dalam majalah Pelita Bahasa terbitan tahun 2007. Saya sempat membaca beberapa makalah. Antaranya termasuklah makalah “Taraf Bahasa Melayu dalam Perlembagaan” tulisan Tuan Mohd Pauzi Mahmad yang tersiar dalam majalah itu, keluaran Ogos. Ada dua isi makalah itu yang wajar saya kongsikan bersama-sama dengan para pembaca.

Guru Bahasa Berbahasa: Situasi dan Harapan

Ada dua makna “berbahasa”. Maknanya yang pertama ialah “menggunakan bahasa”. Ungkapan “menggunakan bahasa” pula dapat bermakna bertutur atau menulis yang “biasa-biasa sahaja” dan dapat juga bermakna menggunakan bahasa baku dengan sopan dan bergaya. Malah, “menggunakan bahasa” juga dapat bererti menggunakan bahasa asal ada seperti menggunakan bahasa rojak dalam sembang di Facebook.

16 November 2009

Bin, Binti dan *Binte

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “bin” bermaksud “anak lelaki kepada” dan digunakan pada nama orang lelaki seperti Ali bin Abdullah. “Binti” pula bermaksud “anak perempuan kepada” dan digunakan pada nama orang perempuan seperti Aminah binti Abdullah.

“Bin” dan “binti” ialah kata nama am. Lazimnya, kita menulis kata nama am dengan menggunakan huruf kecil sepenuhnya. Antara nama contoh yang lengkap termasuklah “Ali bin Abu” dan “Aminah binti Syarif”. Huruf awal “Ali”, “Abu”, “Aminah” dan “Syarif” menggunakan huruf besar kerana perkataan-perkataan ini ialah nama khas. Jikalau kita menulis “Ali *Bin Abu” dan “Aminah *Binti Syarif”, hal ini bermakna kita sudah menukar nama am “bin” dan “binti” menjadi nama khas. Perlakuan songsang seperti ini perlu kita elakkan.

Namun, dalam keadaan tertentu, kita boleh menulis kedua-dua perkataan ini dengan huruf besar sepenuhnya. Antara keadaan itu termasuklah apabila kita menulis nama penuh selepas tandatangan dalam surat rasmi. Contohnya,

(MOHD AMIN BIN ABDUL WAHAB)
Pengarah,
Jabatan X.

Walau bagaimanapun, apabila nama penuh itu menjadi tajuk sesuatu, kita mesti menulis huruf pertama kedua-dua perkataan ini dengan huruf besar. Hal ini dikatakan demikian kerana semua huruf pertama dalam sesuatu tajuk, kecuali kata sendi yang tidak terletak pada kedudukan awal, hendaklah menggunakan huruf besar. Contohnya, Riwayat Muhammad Bin Abdullah ialah tajuk buku dan “Jovinia Binti Abdullah” ialah tajuk filem.

Kita mungkin pernah menemukan penulisan nama penuh seperti *UdA bIn jAntAn, *BeTTY BiNTi LaJaNGKiP dan NORmilah BINti NGAlimin. Apabila kita teliti, penulisan nama penuh ini berasaskan sistem tertentu. Sayangnya, bahasa Melayu tidak menerima pakai sistem ini. Jadi, hindarilah diri kita daripada menjadi penganut sistem ini.

Dalam situasi yang tidak formal, kita boleh menggunakan kependekan “b.” untuk “bin” dan “bt.” untuk “binti”. Dalam situasi formal seperti dalam surat rasmi, tidaklah wajar kita menggunakan kependekan seperti ini. Malah, kita mesti mengelakkan diri daripada menggunakan kependekan “b.” dan “bt.” dalam komunikasi tidak formal.

Kependekan “b.” menggunakan dua aksara. Apabila ditambah satu aksara lagi, lengkaplah menjadi “bin”. Kependekan “bt.” pula menggunakan tiga aksara. Apabila ditambah dua aksara lagi, lengkaplah menjadi “binti”.

Apabila kita menggugurkan satu atau dua aksara, tulisan kita kelihatan kontot. Supaya kemas, gunakanlah perkataan penuh. Perhatian untuk wanita, penggunaan perkataan penuh dapat menutup peluang lelaki miang daripada membaca “bt.” sebagai “batu”. Inilah pendapat seorang rakan saya.

Seperkara lagi, carian di Pusat Rujukan Persuratan Melayu pada hari ini menunjukkan bahawa perkataan *binte tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Jadi, kependekan * bte. juga sepatutnya tidak wujud. Jikalau kita pernah menggunakan perkataan *binte atau kependekan *bte., eloklah kita berhenti menggunakannya mulai hari ini.

14 November 2009

Modul Literasi Bahasa Melayu Tahun Satu

Kemas kini 1: 15 Januari 2010.

http://www.scribd.com/doc/23981538/LINUS-KONSEP-LITERASI

LINUS - KONSEP LITERASI

Blog Akademik Bahasa menyatakan, 30 orang guru Bahasa Melayu tahun satu di Kelantan menghadiri Mesyuarat Pemurnian dan Cuba Uji Modul Literasi Bahasa Melayu Tahun Satu untuk Program LINUS 2010. Mesyuarat itu berlangsung di sebuah hotel di Terengganu pada 10 – 11 November 2009.

Blog itu juga menyatakan, modul itu dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan kerjasama Jurulatih Utama Bahasa Melayu peringkat negeri. Modul itu akan digunakan untuk melatih guru-guru Bahasa Melayu tahun satu di seluruh negara bermula Disember 2009 hingga Februari 2010.

Catatan blog itu menarik perhatian saya. Saya ingin tahu maksud LINUS. Adakah modul itu sebahagian daripada pendekatan modular?

Saya akan cuba mencari maklumat ini di Internet. Pasti usaha saya itu memakan masa. Jikalau ada pengunjung yang sudah terjumpa pautan yang berkaitan, mohon catatkan pautan itu dalam ruangan ulasan. Jikalau ada pengunjung yang mengetahui perkara ini, baik sangat kemukakan catatan sederhana dalam ruangan ulasan.

Terima kasih saya ucapkan kepada sesiapa yang sudi membantu saya.


Khamis, 17 Disember 2009

Kursus Program LINUS Guru Tahun 1 2010

Program Literasi dan Numerasi (LINUS) akan mula dilaksanakan mulai 2010 hingga 2012 di seluruh negara. Program LINUS yang bertujuan memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis (literasi) dan mengira (numerasi) selepas tahun 2012, iaitu berada di Tahun 4. Pelaksanaan program LINUS ini merupakan sebahagian daripada NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia yang disasarkan menjelang tahun 2012.

Sehubungan itu, semua guru Tahun 1 yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik diwajibkan mengikuti kursus pengajaran dan pembelajaran modul LINUS mulai tahun 2010. Kursus tersebut yang dikendalikan oleh Bahagian Pendidikan Guru, KPM akan dilaksanakan di seluruh negara mengikut zon negeri masing-masing. Bagi guru-guru negeri Kelantan, kursus akan dilaksanakan mengikut PPD masing-masing sebagaimana tarikh dan tempat yang telah ditetapkan. Bagi semua guru Bahasa Melayu dan Matematik yang mengajar di tahun 1, jadual kursus boleh dirujuk sebagaimana lampiran Jadual Kursus berikut: http://www.ziddu.com/download/7787687/TarikhKursusLINUS.docx.html.

Sumber: http://akademikbahasa.blogspot.com/2009/12/kursus-program-linus-guru-tahun-1-2010.html.

Resolusi Utama Konvensyen Pedagogi Bahasa Melayu Serantau

"Memastikan hanya guru opsyen Bahasa Melayu yang mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu.” Inilah resolusi utama Konvensyen Pedagogi Bahasa Melayu Serantau Pertama di Seremban pada 3 – 5 November 2009.

Pencapaian KIA2M 2006 – 2008


1 – 6 Februari 2009 Ujian Penapisan
21 – 26 Jun 2009 Ujian Pelepasan 1
1 – 6 November 2009 Ujian Pelepasan 2
Pada bulan September 2009, terdapat 85,000 orang murid tahun satu yang masih belum menguasai 2M. (Berita Harian Online, 12 September 2009)

12 November 2009

Sari Makalah: Slanga “Mat Gian”

1. Slanga ialah sejenis pertuturan yang beraneka ragam yang dicirikan oleh perbendaharaan kata yang baru dibentuk dan sentiasa berubah-ubah. Slanga khusus digunakan oleh sekumpulan manusia yang rendah kedudukan sosialnya. (Dictionary of Language and Linguistik)

11 November 2009

Label dalam Kamus

Label ialah kepingan kecil kertas atau kad yang ditampalkan pada sesuatu bekas seperti kotak, botol dan tin. Pada label, tercatat keterangan ringkas tentang benda dalam bekas itu seperti nama, jenis dan harganya. Inilah makna biasa bagi label yang sedia kita maklumi.

Kepercayaan terhadap Angka 786 Bermaksud Basmalah?

Artikel ini disiarkan di sini dengan izin penulisnya. Pautan asalnya di sini. Saya menggalakkan pengunjung agar membaca ulasan di bawah masukan "Angka 786 di Kedai Mamak".

10 November 2009

Yu Kia-kia

Bermula dengan lagha
megah melabur tegah
berani membina nahi
aman berteman mungkir,
mencabut benih damai
menangkis bicara mukhlis
memangkas renung makrifat
seperti muka dua sekelat
seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari.

Membawa lagha ke sana sini
membina jerat serupa jerami
menghunus keris menitir nahi,
menampik tawaran falah
menolak ayat titah
menepis kalam salam
seperti seludang menolak mayang
seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari.

Yu kia-kia: kepala yu ekor pari
apa-apa dikata, bena tak bena
apa-apa dimadah, endah tak endah
apatetiknya acuh tak acuh.

Yu kia-kia: kepala yu ekor pari
mencipta bahasa mati
memesan nisan mesan
untuk pemakaman tanpa acara
bahasa ibu pertiwi.

Yu kia-kia: kepala yu ekor pari
ke atas tidak berpucuk
ke bawah tidak berurat
di tengah-tengah digerek.

Mohd Isa bin Abd Razak
Port Dickson
16 Jun 2009

09 November 2009

Kesilapan Bahasa dalam Satu Program Televisyen

Lampiran 1 mengandungi 19 kesilapan bahasa serta pembetulannya. Kesilapan ini saya kutip daripada satu program televisyen pada malam 8 November 2009. Kesilapan ini terkandung dalam teks (lirik) yang dipaparkan di bahagian bawah skrin televisyen.

08 November 2009

Angka Roman Tidak Memerlukan Awalan Ke

Awalan ke tidak diperlukan untuk angka roman. Tuan Haji Muhammed Salehudin Aman menyatakan hal ini dalam ruangan “Cintai Bahasa Kita” dalam Dewan Siswa keluaran November 2009. Menurut beliau, jika angka itu angka roman, kata sendi ke dan tanda sempang tidak perlu ditulis.

Perkara ini tercatat juga dalam Koleksi Lembar Bahasa Bil 1. Cetakan pertama lembar ini adalah pada tahun 2002. Lembar ini dicetak ulang pada tahun 2006 dan 2009.

Ungkapan contoh yang salah dan yang betul adalah seperti yang di bawah:

*ke II → II
*ke-II → II
*ke III → III
*ke-III → III
*ke IV → IV
*ke-IV → IV
*ke V → V
*ke-V → V
*Kolokium Bahasa Melayu *ke VI → Kolokium Bahasa Melayu VI
*Kolokium Bahasa Melayu *ke-VI → Kolokium Bahasa Melayu VI
*Sukan SEA *ke XIV → Sukan SEA XIV
*Sukan SEA *ke-XIV → Sukan SEA XIV

05 November 2009

Celik Huruf: Semua Pihak Perlu Lebih Bersungguh-sungguh Menanganinya

Pada tahun 2009, sebanyak 67 peratus kanak-kanak di negara kita berpeluang mengikuti kelas prasekolah. Pada tahun 2012, kerajaan menyasarkan 87 peratus kanak-kanak mendapat peluang untuk mengikuti kelas prasekolah. Sasaran ini berupa peningkatan sebanyak 20 peratus.

Timbalan Perdana Menteri (TPM) merangkap Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyatakan perkara ini dalam sesi soal jawab di Parlimen. Berita Harian Online (BHO) melaporkan perkara ini pada 3 September 2009.

Menurut satu sumber, pada tahun 2009 murid prasekolah berjumlah 342,706 orang. Peningkatan sebanyak 20 peratus pada tahun 2012 menjadikan pelajar prasekolah di negara kita berjumlah 447,556 orang.

Pada 12 September 2009, BHO menyiarkan berita “35,000 Murid Tak Tahu Baca, Menulis”. Angka dalam tajuk berita itu silap. Dalam intro berita itu dinyatakan bahawa sebanyak 85,000 murid tahun satu masih belum mampu membaca dan menulis.

Dalam berita 12 September 2009 itu juga BHO melaporkan kenyataan Timbalan Menteri Pelajaran, Dr. Mohd Fuad Zarkashi. Beliau berkata, kerajaan menyasarkan 85 peratus kanak-kanak mengikuti kelas prasekolah pada 2012 berbanding hanya 65 peratus pada tahun 2009.

Ada perbezaan dua peratus antara berita yang bersumber daripada Menteri Pelajaran dengan timbalannya. Mungkin ini hanya kesilapan laporan atau akibat sikap kurang serius mana-mana pihak. Namun, yang pasti, pada tahun 2009 antara 33 hingga 35 peratus kanak-kanak di negara kita tidak berpeluang untuk menjadi murid prasekolah. Berdasarkan angka tadi, pada tahun 2012 antara 13 hingga 15 peratus kanak-kanak di negara kita dijangka tidak berpeluang menjadi murid prasekolah.

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPM), Datin Asariah binti Mior Shaharuddin berkata, KPM menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Zon Sabah di Kota Kinabalu pada awal Oktober 2009.

Sukatan pelajaran prasekolah, antara lain, bertujuan untuk mencelikhurufkan murid. Ada guru Bahasa Melayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun satu sudah celik huruf. Apabila anggapannya itu meleset, mereka mengeluh. Mereka berasa berat untuk mengajarkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas prasekolah.

Ada juga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huruf. Murid-murid ini menokok jumlah murid yang perlu dicelikhurufkan oleh guru Bahasa Melayu tahun satu.

Dahulu, pada semester pertama, memang ada program khas. Mulai tahun 2006 KPM memperkenalkan pula program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 menyatakan, KIA2M bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Tujuan ini tidak tercapai apabila pada akhir Ogos 2006 hampir 100 ribu murid tahun satu belum celik huruf. Pada akhir September 2009 pula sebanyak 85,000 murid tahun satu belum menguasai 2M.

Berdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh Menteri Pelajaran dan timbalannya dalam BHO, pada tahun hadapan dan tahun 2011 jumlah murid tahun satu yang belum celik huruf pada akhir tahun dijangka masih dalam lingkungan 50,000 orang. Malah, apabila kita mengambil kira jumlah kelahiran yang semakin meningkat, jumlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun 2012. Jadi, penetapan sasaran 85 hingga 87 peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun 2012 itu rendah.

Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung PIPP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran 3M selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan pendukung PIPP.

Apa-apa pun, pihak yang menggubal dan melaksanakan kurikulum mesti mengambil berat perkara ini. Hal yang terpenting ialah mengubah suai Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Satu. Semua pihak perlu mengambil kira situasi yang dinyatakan ini ketika merancang pendekatan modular. Guru Bahasa Melayu tahun satu memerlukan modul yang pelbagai dan luwes agar mereka dapat mencelikhurufkan murid tahun satu dengan lebih berkesan.

Baik juga jikalau pihak IPGM meninjau dan menyemak kurikulum pengkhususan Pengajian/Bahasa Melayu, Prasekolah, dan Pemulihan Khas. IPGM wajar mengetengahkan kandungan kursus dan strategi pelaksanaan yang lebih bersepadu.

Antara maksud bersepadu di sini ialah memungkinkan ketiga-tiga program itu menghasilkan guru yang berkemahiran untuk melaksanakan program celik huruf sama ada kepada murid prasekolah, tahun satu atau pemulihan. Tembok pemisah pengkhususan, sekiranya ada, mesti dipecahkan. Selain itu, aspek perkaedahan bacaan asas juga dimantapkan.

Masukan yang berkaitan: (1) Kemahiran 2M: Kita Memerlukan Gambaran yang Lebih Jelas (2) Pandangan tentang Pendekatan Modular Bahasa Melayu (3) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Contoh KIA2M

Lampiran
Selasa, 2009 November 03
Guru Berkelulusan Ijazah Diambil Ajar Prasekolah
Oleh Sariha Mohd Ali, Syuhada Choo Abdullah dan Khairul Azran Hussin bhnews@bharian.com.my, Berita Harian Online, 3 September 2003

KERAJAAN akan mengambil guru berkelulusan ijazah untuk mengajar prasekolah pada masa depan dalam usaha menyediakan guru terlatih bagi pendidikan awal kanak-kanak, kata Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Beliau yang juga Menteri Pelajaran berkata, Kementerian Pelajaran turut mengambil langkah menyediakan guru berijazah untuk semua sekolah rendah bagi mendidik murid Tahun Satu hingga Tahun Enam.

Muhyiddin berkata, langkah menyediakan guru terlatih ini boleh mengurangkan masalah penguasaan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira di kalangan pelajar.

"Ini satu pendekatan yang kita percaya boleh mengubah situasi pendidikan dalam negara untuk meningkatkan kualiti pembelajaran prasekolah dan sekolah rendah," katanya ketika menjawab soalan tambahan Dr Tan Seng Giaw (DAP-Kepong).

Berikutan itu, Muhyiddin berkata, pengusaha prasekolah swasta juga perlu mematuhi kualiti guru yang disediakan di institusi masing-masing.

Katanya, pemantauan akan dibuat dari semasa ke semasa, termasuk mengadakan pemeriksaan mengejut terhadap prasekolah sektor swasta bagi memastikan ia mematuhi dasar serta menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang dikuatkuasakan sejak 2003.

"Bagaimanapun, kerajaan tidak berhasrat menyekat sebarang usaha penambahbaikan dilakukan pengusaha prasekolah swasta selagi ia tidak bercanggah dengan dasar," katanya.

Menjawab kekeliruan Dr Tan mengenai perbezaan antara pendidikan prasekolah dan Permata Negara, Muhyiddin berkata, Permata Negara adalah program asuhan dan didikan awal kanak-kanak sebelum mereka memasuki prasekolah.

"Projek contoh sudah dijalankan di beberapa tempat di seluruh negara dan hasilnya memang baik, malah kementerian akan mengembangkannya secara berperingkat.

"Ini satu lagi cabaran besar kepada kementerian menyediakan tenaga pengajar terlatih bagi membimbing anak yang masih kecil, bukan saja untuk prasekolah tetapi juga pendidikan awal kerana mereka memerlukan bimbingan khusus," katanya.

Terdahulu ketika menjawab soalan asal Abd Rahman Bakri (BN-Sabak Bernam) mengenai langkah menjadikan pendidikan prasekolah sebahagian daripada sistem pendidikan negara, Muhyiddin berkata, kerajaan sudah menetapkan prasekolah antara bidang keberhasilan utama Kementerian Pelajaran.

Bagi mencapai sasaran itu, katanya, strategi komprehensif dirancang, termasuk menambah baik kurikulum prasekolah dan cadangan 50 peratus waktu interaksi dalam bahasa Inggeris.

Beliau berkata, sebanyak 4,194 kelas prasekolah baru akan dibina menjelang 2012.

Muhyiddin berkata, kerajaan menyasarkan meningkatkan 67 peratus penyertaan kanak-kanak berumur lima tahun dalam prasekolah kerajaan dan swasta tahun ini kepada 87 peratus menjelang 2012.

04 November 2009

Satu Jenis Sekolah, Satu Bahasa Pengantar

Pandangan Profesor Dr. Teo Kok Seong tentang bahasa kebangsaan dalam majalah Pelita Bahasa keluaran Oktober 2009 wajar menjadi renungan kita. Dalam makalah yang bertajuk “Kepentingan Satu Bahasa Kebangsaan” itu, beliau mengemukakan pemikiran yang cukup menarik.

Fokus pemikiran beliau ialah fungsi bahasa kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat. Beliau menyatakan, “Fungsi tersebut selalunya direalisasikan dalam sistem pendidikan nasional, melalui sistem satu jenis sekolah sahaja, yang hanya menggunakan bahasa kebangsaan sebagai satu-satunya bahasa pengantar dan/atau bahasa ilmu.”

Menurutnya, Amerika Syarikat memperoleh kesan positif dengan sistem satu jenis sekolah dan hanya satu bahasa pengantar. Amerika Syarikat berjaya membentuk satu identiti nasional dalam kalangan semua rakyatnya, termasuklah kaum imigran.

Sehubungan dengan hal itu, beliau meminta rakyat Malaysia agar menggunakan bahasa kebangsaan, yakni bahasa Melayu, sebagai bahasa utama pada setiap masa. Penggunaan itu hendaklah meliputi komunikasi rasmi dan tidak rasmi.

Beliau menyatakan, “Bagi golongan bukan Melayu, identiti nasional yang sama, melalui bahasa kebangsaan, boleh bermula dengan penyebutan dan intonasi yang terlepas daripada pengaruh dan gangguan bahasa ibunda masing-masing, semasa bertutur dalam bahasa Melayu setiap masa.”

Pada Dr. Teo, bahasa kebangsaan Malaysia ialah maruah negara dan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu beliau menegaskan, perbuatan meletakkan bahasa Melayu di bawah bahasa Inggeris dapat ditafsir sebagai menghina bahasa Melayu serta mengeji negara dan rakyat Malaysia.

03 November 2009

Angka 786 di Kedai Mamak

Pedoman Bahasa (JPEG) 069. Bismillah.

Nilai Huruf Arab/Jawi

Masukan yang berkaitan:
1. Abjad Jawi Bentuk Tunggal Terkini
2. Beberapa Perkara Tentang Huruf Jawi
3. Isu Huruf Arab dan Huruf Jawi
4. Carta Jawi Silap dan Tidak Kemas Kini

Jikalau tuan/puan mengetahui sumber yang membicarakan hal ini, mohon catatkan butiran sumber itu dalam ruangan ulasan. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan atas kerjasama tuan/puan.

Pedoman Bahasa (JPEG) 068. Nilai Huruf Arab-Jawi.

01 November 2009

Jawapan/Jawaban dari Beberapa Sudut Pandangan

Perkataan “jawaban” terakam dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (KDEK) cetakan pertama, yang terbit pada tahun 2005. Saya hanya menyedari perkara ini pada bulan Januari tahun 2009. Pada ketika itu, beberapa banyak blog guru Bahasa Melayu sudah menggunakan kata “jawaban” sebagai menggantikan “jawapan”.

Keghairahan guru Bahasa Melayu menggunakan kata “jawaban” sebagai menggantikan “jawapan” menyebabkan saya berasa seperti orang ketinggalan komuter. Apatah lagi beberapa orang penulis blog menyatakan bahawa kata “jawaban” menepati proses pembentukan kata bahasa Melayu. Kata dasar “jawab” menjadi “jawaban” apabila mendapat imbuhan -an.

Kata “jawaban” tidak terakam sebagai terbitan bagi kata masukan “jawab” dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga, termasuk versi digital di Laman Karya.Net dan E-Kamus versi 1.0. Hasil carian di Laman Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) menunjukkan Kamus Pelajar Edisi Kedua masih menggunakan kata “jawapan”.

Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi (DKBM) ialah buku yang paling berwibawa dari segi pentahkikan ejaan. DKBM Edisi Kedua yang terbit pada tahun 2008, iaitu dua tahun selepas terbitnya KDEK, tidak menyenaraikan kata terbitan “jawaban”. Apabila saya merujuki Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (TDEK) yang terbit pada tahun 2008 juga, saya mendapati TDEK masih menggunakan kata “jawapan”.
Ayat contoh yang di bawah menunjukkan penggunaan kata “jawapan” dalam TDEK, Nahu Kemas Kini cetakan kedua tahun 2009 karangan Profesor Dr. Asmah Haji Omar, dan majalah Dewan Bahasa keluaran Julai 2009.

1. Kesemua ayat di atas, yang merupakan ayat tanya tanpa kata tanya, boleh dijawab dengan jawapan ya, tidak, atau bukan seperti yang terdapat dalam contoh berikut: …. (TDEK, halaman 444)
2. Selain cara penggolongan yang berdasarkan struktur, ayat tanya boleh juga dilihat dari segi jawapan yang dikehendaki, iaitu sama ada ayat tanya tertutup ataupun ayat tanya terbuka. (TDEK, halaman 447)
3. Ayat tanya tertutup ialah ayat yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan, dan ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak/bukan tetapi sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. (TDEK, halaman 447)
4. Jawapan bagi ayat (27) (ii) terdapat dalam bentuk frasa kerja. (NKK, halaman 208)
5. Dengan demikian, jika kata/frasa tanya berkenaan merupakan kata/frasa tanya adverba waktu, maka jawapannya juga menganggotai subsistem berkenaan. (NKK, halaman 209)
6. Oleh hal demikian, beliau mencabar khalayak untuk berfikir dan menjawab sesuatu soalan, yang jawapan tersebut memihak kepada pendirian individu. (Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 48)
Butiran yang saya nyatakan ini menyebabkan saya belum membiasakan diri untuk menggunakan kata “jawaban”. Kesukaran untuk melakukan perubahan itu bertambah apabila saya dapati pihak Khidmat Nasihat Bahasa (KNB) mencadangkan agar kita menggunakan “perkataan yang sudah selesa penggunaannya dengan kita”, iaitu “jawapan”.
Kesukaran saya untuk melakukan perubahan meningkat apabila saya meneliti dua masukan Blog Bahasa Melayuku. Kesimpulan masukan pertama, berdasarkan daftar ejaan, ejaan “jawaban” itu salah. Ejaan yang betul ialahjawapan”. Klik di sini untuk membaca penjelasannya. Kesimpulan masukan yang kedua, berlakunya penyahsuaraan menyebabkan [b] gugur dan digantikan dengan [p]. Hal ini menghasilkan sebutan [ja.wa.pan]. Klik di sini untuk membaca penjelasannya.

Majalah Pelita Bahasa keluaran Oktober 2009 menyiarkan pandangan Munsyi Dewan tentang perkara ini. Rumusannya, jawapan tepat, jawapan masih boleh digunakan. Munsyi Dewan menggalakkan pembaca Pelita Bahasa menggunakan perkataan yang tepat itu.

Saya mengambil keputusan untuk terus menggunakan perkataan “jawapan”. Pengguna bahasa Melayu boleh membuat pilihan sendiri. Namun, apabila pilihan itu ialah “jawaban”, sebutannya perlulah [ja.wa.ban]. Berdasarkan DKBM, sebutan [ja.wa.pan] adalah untuk perkataan “jawapan”.

--------------------------------------------------
Nota (29 Oktober 2009)

Isu ini dibincangkan dalam majalah Pelita Bahasa keluaran November 1993. Dalam ruangan “Tanya Jawab” majalah itu dinyatakan bahawa Radin Ginoh pernah menulis tentang isu ini dalam majalah Bahasa terbitan Dewan Bahasa Cawangan Sarawak. Dalam tulisan itu Radin Ginoh menyatakan bentuk “jawaban” betul.

Rumusan pihak majalah Pelita Bahasa adalah seperti yang berikut:

“Kalau mengikut prinsip pembentukan kata dalam bahasa Melayu, memanglah alasan dan hujah pihak pertama tadi yang betul; kata terbitan bagi ‘jawab’ sepatutnya ‘jawaban’. Tetapi oleh sebab bentuk ‘jawapan’ ini sudah dianggap mantap, maka diterima sebagai kekecualian.”

Penggunaan Istilah Bahasa Malaysia

Paparan ini ialah jawapan piawai Khidmat Nasihat Bahasa (KNB), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia tentang penggunaan istilah “bahasa Melayu” dan “bahasa Malaysia”. Butiran tentang perkara ini terdapat dalam blog ini. Sila rujuk masukan yang bertajuk “Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia: Pandangan KNB”.

Kita boleh menyusun semula ayat tentang penggunaan istilah “bahasa Malaysia” dalam paparan ini. Kita boleh menulisnya semula begini: “Istilah ‘bahasa Malaysia’ boleh digunakan dalam komunikasi sosial yang tidak rasmi”. Tegasnya, dalam komunikasi rasmi, kita hendaklah menggunakan istilah “bahasa Melayu”.

Pedoman Bahasa (JPEG) 067. Istilah “Bahasa Malaysia”.