24 November 2009

Empat Fungsi Kata Ganti Nama -Nya

Sari “Soal Jawab Bahasa” (SJB), majalah Pelita Bahasa, November 2009.

Ada empat fungsi kata ganti nama -nya.
  1. Kata -nya berfungsi sebagai kata ganti nama dia seperti dalam ayat “Kereta itu dipandu olehnya”.
  2. Kata -nya menunjukkan kepunyaan seperti dalam ayat “Itu keretanya”.
  3. Kata -nya berfungsisebagai penekan seperti dalam ayat “Hujan yang lebat itu nampaknya belum ada tanda untuk berhenti”.
  4. Kata -nya berfungsi sebagai pembenda seperti dalam ayat “Sakitnya bukan main kepalang”.

Tiada ulasan: