29 Mei 2009

Data Penggunaan Penjodoh Bilangan “Buah” untuk Kata Nama Abstrak (2)

Masukan terdahulu
Benda Abstrak Tidak Memerlukan Penjodoh Bilangan
Penjodoh Bilangan “Buah”
Sebuah Orang*, Sebuah Rambut* dan Sebuah Air Mata*
Data Penggunaan Penjodoh Bilangan “Buah” untuk Kata Nama Abstrak (1)

Ayat
1. Ada dua buah ayat* Al-Qur'an yang disampaikan oleh pembantunya. (I)
2. Bismillah adalah sebuah ayat* lengkap. (M)
3. Dalam keadaan tertentu, perenggan boleh terdiri daripada sebuah ayat*. (Wikipedia)
4. Guru meminta murid-muridnya membentuk beberapa buah ayat* majmuk gabungan. (M)
5. Sebagai contoh, sebuah ayat* yang mengandungi kata kerja transitif dalam binaan aktif, masih mempunyai kontor intonasi yang sama apabila dipasifkan. (M) (B)

Perenggan
1. Ayat-ayat lain dalam sebuah perenggan* dikenali sebagai ayat sokongan. (M)
2. Membaca secara imbasan dan luncuran (skimming) sebuah perenggan* dalam waktu tertentu untuk mengenal pasti isi penting dan mengaitkan idea seperti fakta lain yang relevan atau fakta dari aspek yang lain (punca, kesan dan langkah mengatasi). (HSP BM T4 hlm. 18)
3. Sebuah perenggan* isi hanya mengandungi satu idea utama. (M) (G)
4. Sebuah perenggan* memerihalkan satu tema. (M) (B)
5. Tulis isi-isi tersurat tersebut menjadi sebuah perenggan* yang lengkap. (M) (G)

Huruf
1. Anda bisa batal memilih sebuah huruf dengan mengklik kanan huruf itu. (I)
2. Ia menggantikan sebuah huruf alfabet dengan huruf alfabet yang berada tiga huruf sesudahnya. (I)
3. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf * vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. (I) (B)
4. Sebuah huruf* kanji dapat memiliki arti lebih dari 1. (I)
5. Sebuah huruf*, sebuah kata*, sebuah kalimat*, bagaikan angka satu yang berpecahan tak terhingga dalam dirinya. (I) (B)

M = Laman web atau blog Malaysia
I = Laman web atau blog Indonesia
B = Buku versi digital
G = Laman web atau blog guru, termasuk guru Bahasa Melayu

28 Mei 2009

Data Penggunaan Penjodoh Bilangan “Buah” untuk Kata Nama Abstrak (1)

Masukan terdahulu
Benda Abstrak Tidak Memerlukan Penjodoh Bilangan
Penjodoh Bilangan “Buah”
Sebuah Orang*, Sebuah Rambut* dan Sebuah Air Mata*

Pengguna bahasa kita berminat menggunakan penjodoh bilangan “buah” untuk kata nama abstrak. Hasil carian dengan Google pada 22 hingga 26 Mei 2009 membuktikan hal itu. Sebanyak 200 kata nama abstrak mendapat penjodoh bilangan buah. Jumlah keseluruhan ungkapan kata nama abstrak yang diberikan penjodoh bilangan “buah” itu melebihi 10 juta. Sebanyak 10 ungkapan pilihan yang tertinggi penggunaannya adalah seperti yang di bawah.

1. *sebuah penelitian 634,000
2. *sebuah mimpi 388,000
3. *sebuah masyarakat 351,000
4. *sebuah perjalanan 278,000
5. *sebuah kehidupan 205,000
6. *sebuah peluang 183,000
7. *sebuah harapan 149,000
8. *sebuah perjuangan 124,000
9. *sebuah persahabatan 121,000
10. *sebuah kalimat 104,000

24 Mei 2009

*Sebuah Orang, *Sebuah Rambut* dan *Sebuah Air Mata

Masukan yang berkaitan
Benda Abstrak Tidak Memerlukan Penjodoh Bilangan
Penjodoh Bilangan “Buah”
Hasil carian pada 23 dan 24 Mei 2009.
 1. Alkisah sebuah orang tua* memiliki 27 anak*. (I)
 2. Tiga buah kereta peronda dan dua buah orang* anggota polis bermotosikal kuasa tinggi tiba di tempat kejadian. (M)
 3. Bill Gates adalah salah sebuah orang* yang paling berpengaruh itu di dunia. (M)
 4. Demikian pula, sebuah orang bodoh* tidak dapat memahami hikmat bijaksana. (I)
 5. Sebuah orang* memberikan suara atas pilihannya. (I)
 6. Ia membeli sebuah rambut* palsu alias wig karya disdainer terkenal untuk membodohi para penggemarnya. (I)
 7. Raksasa itu mengatakan dua buah rambut* itu adalah rambut* ajaib. (I)
 8. Dia punya dua buah rambut* putih menghiasi poninya.
 9. Dan gadis itu sama sekali tidak bergerak menatap kura-kuranya dengan sebuah air mata* yang jatuh dari matanya yang hitam dan sayup. (I)
 10. Moga air mata yang mengalir di pipi abah, adalah sebuah air mata* kasih sayang. (M)

  I = Laman/blog Indonesia
  M = Laman/blog Malaysia
  *tidak baku

23 Mei 2009

Ejaan E-mel dan Meng-e-melkan

Keputusan carian pada 23 Mei 2009 adalah seperti yang berikut:

dengan e-mel 20,200 – dengan emel * 12,700
e-mel itu 3,780 – emel* itu 2,850
e-mel kami 8,100 – emel* kami 30,100
e-mel percuma 2,450 – emel* percuma 6,590
e-mel saya 9,250 – emel saya* 34,700
e-melnya 2,750 – emelnya* 4,210
melalui e-mel 93,100 – melalui emel* 70,000
peti e-mel 644 – peti emel* 3,070

Jumlah ejaan yang baku (e-mel): 140,274 (46%)
Jumlah ejaan yang tidak baku (emel): 164,220 (54%)

meng-e-melkan 281
menge-melkan* 37
meng-emelkan* 10
mengemelkan* 382

Jumlah ejaan yang baku: 281 (40%)
Jumlah ejaan yang tidak baku: 429 (60%)

Ayat contoh yang mengandungi ejaan yang tidak baku.

1. Alamat emel* itu dengan sengaja tidak dipaparkan di blog.
2. Anda wajib meletakkan emel* kami semasa melakukan transaksi.
3. Apa akan berlaku jika peti emel* saya mencapai kuotanya?
4. Bagaimana saya boleh tahu nama pelayan bagi akaun emel* saya yang lain?
5. Berserta emel* itu ialah gambar penyanyi baru yang tidak berbaju.
6. Hati-hati dengan emel* yang berniat jahat.
7. Jelas kedua-dua emel* itu palsu dan bertujuan mahu menipu!
8. Mohon anda semua mengemelkan* kepada saya puisi anda.
9. Saiz maklumat yang diterima bergantung kepada* saiz peti e-mel* penerima itu sendiri.
10. Sesiapa yang berminat untuk menyertai kami, sila emel* kami di ***@yahoo.com.sg. sebarang maklum balas.
11. Si penerima emel* spam juga terganggu.
12. Ada senarai alamat emel* percuma.

22 Mei 2009

Data Ungkapan "Oleh Hal Demikian"

Data Ungkapan "Oleh Hal Demikian" dan "Dengan Hal Demikian"

Kemas kini pada 11 Ogos 2009

Oleh Hal Demikian

 1. Oleh hal demikian, individu yang mempunyai masalah sedemikian perlu berusaha untuk membina dan membentuk keyakinan diri agar mereka lebih kuat dan lebih tegar untuk bersaing dengan orang lain. Nor Aziah Ahmad, “Mengenal Pasti Punca dan Ciri Kelemahan Diri”, Pelita Bahasa, Februari 2007, halaman 5.

 2. Oleh hal yang demikian, tidak hairanlah jika lebih banyak perempuan yang memaksimumkan fungsi superegonya untuk menyebut sesuatu yang tidak boleh disebutkan dalam keadaan biasa. Hasan Baseri Budiman, “Ekolalia dan Koprolalia dalam Latah”, Dewan Bahasa, September 2008, halaman 8.

 3. Oleh hal demikian, budaya merangkumi cara manusia berfikir, …. Dewan Bahasa, Mei 2009, hlm. 14.

 4. Oleh hal demikian, jikalau pengalaman …. Dewan Bahasa, Mei 2009, hlm. 16.

 5. Oleh hal demikian, timbul salah faham …. Dewan Bahasa, Mei 2009, hlm. 26.

 6. Oleh hal demikian, beliau telah menyusun …. Dewan Bahasa, Mei 2009, hlm. 37.

 7. Oleh hal demikian, rakyat di negara-negara berbahasa Melayu …. Dewan Bahasa, Mei 2009, hlm. 58.
 8. Oleh hal demikian, bayi akan segera berhenti menangis …. Dewan Bahasa, Jun 2009, hlm. 7.

 9. Oleh hal demikian, setiap anggota masyarakat yang menuturkan dialek yang diwarisi daripada masyarakat yang terdahulu, perlu memelihara dan memulihara dialek agar tidak hilang dan lenyap. Ritah Yahaya, “Bicara Bahasa: Jangan Sampai Hilang”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 5.

 10. Oleh hal demikian, adalah tidak wajar jika ada pihak yang menganggap bahawa sesuatu dialek itu lebih murni dari aspek linguistik jika dibandingkan dengan dialek yang lain. Rohaidah Haron, “Dialek Identiti Bahasa dan Budaya yang Dilupakan”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 6.
 11. Oleh hal demikian, atas kesedaran dan tanggungjawab untuk memelihara dan memulihara bahasa sebagai warisan bangsa yang amat berharga, beberapa usaha penggalian dan pendokumentasian dialek Melayu dan bahasa serumpun telah dimulakan. Sharifudin Lubis, “Memasyarakatkan Dialek”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 10 – 11.

 12. Oleh hal demikian (4). Laurent Metzger, “Peranan Bahasa dalam Masyarakat”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 14 – 18.

 13. Oleh hal demikian, perjuangan bahasa juga ialah perjuangan agama dan bangsa. Muhammad Nuruddin Bashah, “Perjuangan Bahasa dan Pendidikan Malik Bennabi”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 29.

 14. Oleh hal demikian, mereka terpaksa menggunakan bahasa Thai sehingga kosa kata Thai itu diterima bulat-bulat. Djusmalinar, “Generasi Penutur Bahasa Melayu di Selatan Thai”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 34.

 15. Oleh hal demikian, Mat Rempit merupakan istilah yang baharu wujud dalam budaya Melayu atau sosiologi Melayu. S. Nathesan, “Mat Rempit”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 40.

 16. Oleh hal demikian, maka ibu bapa perlulah mengawal bahasa yang digunakan di hadapan anak-anak, khususnya ketika mereka bertengkar atau ketika sedang berbicara. (2) Azizul Ismail, “Kanak-kanak dan Pemerolehan Bahasa”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 42 – 44.

 17. Oleh hal demikian, beliau mencabar khalayak untuk berfikir dan menjawab sesuatu soalan, yang jawapan tersebut memihak kepada pendirian individu. Jeniri Amir, “Wibawa Ucapan”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 48.

 18. Oleh hal demikian, nilai kemanusiaan yang tinggi diberikan keutamaan. Goh Sang Seong, “Mesej Sosiobudaya dalam Terjemahan Nama Perniagaan Cina”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 55.

 19. (1) Oleh hal demikian, masyarakat umum menyebut dialek sebagai loghat. (2) Oleh hal demikian, keunikan dialek merangkumi budaya dan cara hidup yang diamalkan oleh kelompok yang menuturkannya. Ritah Yahaya dan Nurhamizah Haji Hashim, “Dalam Dialek Terangkum Sejarah Sosial, Budaya dan Sistem Nilai Masyarakat”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 62 – 63.


Dengan Hal (Sebab) Demikian

 1. Dengan hal demikian, seseorang individu perlu menyeimbangkan keyakinan diri yang bertepatan dengan sasaran yang realistik, kemahiran dan pengalaman yang ada, serta ikhtiar dan persediaan yang mampu dilakukan oleh mereka demi memperoleh kejayaan yang cemerlang. Junaidah Ahmad Ghazali, “Antara Keyakinan dengan Keupayaan Diri”, Pelita Bahasa, Februari 2007, halaman 3.

 2. Dengan hal demikian, yang diyakini ialah bahawa Nilam mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai budaya membaca. Armin Azhari Saleh, “Nilam dan Golongan Pembaca”, Pelita Bahasa, Jun 2008, halaman 3.

 3. Dengan hal demikian, banyak markah bahasa dapat diselamatkan daripada ditolak. Nawi Ismail, “Ayat Aktif Transitif untuk Pelajar STPM”, Pelita Bahasa, Mei 2009, halaman 26.

 4. Dengan hal demikian, kekangan yang dihadapi seharusnya sedaya mungkin ditangani. Siti Nur Hidayah Abdullah, “Peranan Pusat Sumber dalam Pengajaran Bahasa”, Pelita Bahasa, Mei 2009, halaman 35.

 5. Dengan sebab demikian, konsep Satu Malaysia yang digagaskan oleh Perdana Menteri keenam negara perlu menjadikan bahasa kebangsaan sebagai saru daripada unsurnya. Armin Azhari Saleh, “Bahasa dan Satu Malaysia”, Pelita Bahasa, Jun 2009, halaman 3.

 6. Dengan hal demikian, pelajar mudah tertarik dan akan memberikan lebih tumpuan terhadap persembahan kandungan atau maklumat bahasa yang ingin disampaikan dan sekali gus proses pengajaran dan pemelajaran berlaku dengan lebih berkesan. Zaitul Azma Zainon Hamzah, “Bahasa Lestari Pelajar Bestari”, Pelita Bahasa, Jun 2009, halaman 11.
  6.

 7. (1) Dengan hal demikian, pemelajaran kendiri makin mudah dan pantas. (2) Dengan hal demikian, pada suatu hari nanti, akan muncul lebih banyak CALL bagi pembelajaran bahasa Melayu di Internet sebagai wahana untuk warga global mempelajari bahasa itu. Syahrul Nizam Junaini, “Belajar Bahasa dengan Komputer”, Pelita Bahasa, Jun 2009, halaman 13 – 14.

 8. Dengan hal demikian, pelajar hendaklah memastikan supaya kata atau istilah itu digunakan dengan tepat dalam ayat. Vijayaletchumy Subramaniam, “Membetulkan Pelbagai Kesalahan”, Pelita Bahasa, Jun 2009, halaman 24.

 9. Dengan hal demikian, bahasa yang “sihat” akan menjadi bahasa tinggi. Armin Azari Saleh, “Bahasa Kebangsaan di India Kecil”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 3.

 10. Dengan hal demikian, saya berharap agar Pelita Bahasa menyiarkan artikel seperti itu dengan lebih banyak supaya dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar untuk meningkatkan pengajaran dan pemelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah. Abd Razak Hassan @Haron, “Belajar Bahasa dengan Menggunakan Artikel”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 4.

 11. (1) Dengan hal demikian eloklah kita lihat konsep bahasa Melayu baku. (2) Dengan hal demikian, satu rumusan dapat buat tentang ciri bahasa tinggi. Noresah Baharom, “Bahasa Melayu Tinggi”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 10 – 11.

 12. Dengan hal itu, kita dapat memanipulasikan pelbagai struktur dan bentuk ayat bahasa Melayu untuk menghasilkan wacana ujaran dan penulisan yang lebih menarik. Kho Tong Seng, “Perihal Pengguguran dalam Ayat”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 18.

 13. Dengan hal demikian, kata ganda semu bukanlah kata ganda yang sebenarnya dan sepatutnya tidak dianggap sebagai kata ganda penuh kerana kata itu merupakan satu kesatuan yang utuh (tidak dapat dipisahkan). Zaidi Ismail, “Kata Ganda Semu”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 19.
 14. Dengan hal demikian, guru dapat menggunakan papan tanda trafik sebagai alat pengajaran dan pemelajaran bahasa yang berkesan dan menarik. S. Nathesan, “Belajar Bahasa dengan Papan Tanda Trafik”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 35.
 15. Dengan hal demikian, barulah hubungan dan jalinan persefahaman antara kedua-dua-dua buah negara dapat diperkukuh. Hasrina Baharum, “Menyemai Bahasa Jiwa Bangsa di China”, Pelita Bahasa, Ogos 2009, halaman 6.
 16. Dengan hal demikian, segala bentuk mesej dan maklumat harus disalurkan antara negara di dunia. Abang Patdeli Abang Muhi, “Penterjemahan Mengembangkan Bahasa Melayu”, Pelita Bahasa, Ogos 2009, halaman 8 – 9.

 17. Dengan hal demikian, wajarlah tumbuh-tumbuhan yang hidup di permukaannya diabadikan dalam pantun Melayu. Mohd Nazeli Ahmad, “Bunga dalam Pantun Melayu”, Pelita Bahasa, Ogos 2009, halaman 26.

21 Mei 2009

Benda Abstrak Tidak Memerlukan Penjodoh Bilangan

Masukan terdahulu
Penjodoh Bilangan “Buah”

Penulis buku Tuntunan Bahasa (2004) mempunyai pendapat yang sama dengan panel penulis buku Tatabahasa Dewan (1993, 2008) tentang batasan penggunaan penjodoh bilangan “buah”. Buku Tuntunan Bahasa menegaskan, benda abstrak tidak memerlukan penjodoh bilangan.

“Dalam bahan-bahan terbitan di Malaysia, kecenderungan menggunakan penjodoh bilangan untuk benda abstrak belum ketara. Tetapi, dalam bahan bacaan yang terbit di Indonesia, amat nyata kecenderungan itu. Antara yang sering saya temukan termasuklah bentuk seperti:

 • sebuah bangsa
 • sebuah pandangan
 • sebuah fikiran
 • sebuah masyarakat
 • sebuah sumbangan

Semua kata nama yang tersebut, iaitu bangsa, pandangan, fikiran, masyarakat, dan sumbangan ialah kata nama abstrak. Cukup kita katakan satu bangsa, satu pandangan, satu fikiran, satu masyarakat dan satu sumbangan.” Awang Sariyan, 2004. Tuntunan Bahasa: Asas Pegangan Pelajar. Petaling Jaya: Pearson Malaysia, halaman 62.

Selain buku Tatabahasa Dewan dan Tuntunan Bahasa, buku Nahu Kemas Kini (2009) dan Petunjuk Bahasa (2005) juga menyatakan kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. Hal ini sudah dijelaskan dalam masukan Penjodoh Bilangan “Buah”.

18 Mei 2009

Hanya “Apa Itu?”

Prof. Dr. Asmah Haji Omar dalam Ensiklopedia Bahasa Melayu menyatakan, pertuturan kita pasti disertai intonasi. Pertuturan seseorang dikatakan lembut atau kasar berdasarkan kesan pendengaran kita apabila mendengar bahasa itu dituturkan dengan intonasi tertentu.

Pada suatu hari, seorang budak perempuan melihat seorang lelaki masuk ke dalam kedai. Seperti yang diarahkan oleh taukenya, budak perempuan itu memerhati si lelaki dari jauh. Apabila lelaki itu bergerak untuk melihat-lihat barangan, dia turut mengekorinya. Mula-mula dia mengekori si lelaki dengan jarak yang agak jauh. Kemudian dia mengekori lelaki itu dengan jarak yang lebih dekat. Dia perlu melihat apa-apa yang diperhatikan dan dipegang oleh si lelaki. Itulah arahan tauke kepadanya.

Lelaki itu memang perasan seorang budak perempuan mengekorinya. Dari jauh dia dapat mengecam tubuh kecil budak belasan tahun itu mengikuti pergerakannya setapak demi setapak. Dia pun perasan mata budak itu melingas memerhati tingkah lakunya. Budak yang berpakaian kurang kemas itu mungkin anak pendatang yang digaji oleh tauke kedai ini, kata hatinya.

Biarkanlah, si lelaki memujuk hatinya yang sedikit gelisah oleh tingkah laku budak yang berambut panjang itu. Pakaiannya yang kurang kemas dan rambutnya yang kurang terurus menguatkan agakannya bahawa budak itu ialah buruh murah daripada kalangan anak pendatang. Dia terus membelek barang dan melakukan pertimbangan sebelum membelinya.

Apabila lelaki itu semakin asyik membelek barang tanpa membelinya, budak perempuan itu merapati si lelaki itu dari belakang dan berkata, “Apa itu?”

Pada pendengaran si lelaki, lagu suara budak itu keras dan kasar. Unsur tempelakan mengatasi nada tanya dalam lagu suaranya. Dia menoleh. Kamu menyergah atau bertanya? Itulah soalan yang tertahan di khalkumnya.

Budak perempuan itu tercegat. Air mukanya membayangkan rasa jengkel dan hairan. Tiada sedikit pun ada tanda bunga senyum atau sinar ceria pada wajah budak itu.

Si lelaki memang sudah biasa membeli barangan elektrik di kedai itu. Hari ini, ungkapan “Apa itu?” menyebab dia segera keluar tanpa membeli apa-apa. Ungkapan itu menyakitkan hati. Dia berasa dirinya diperlakukan seperti pencuri.

Nota pada 7 Ogos 2012
Intonasi oleh Aranam

16 Mei 2009

Berguru pada Murid

Cikgu Abdul Salam pelupa dan adakalanya dia tersasul. Kelmarin seorang pelajar membetulkan kesilapannya.

“Terima kasih, Surya,” tuturnya. “Saya akui memang ada kesilapan dalam nota atau esei saya. Teguran kamu membantu saya membersihkan kesilapan itu. Terima kasih sekali lagi. Teruskan membantu saya dengan teguran yang membina.”

Di masjid, Cikgu Abdul Salam menjadi murid. Dia mendengar ajaran pelajarnya dengan teliti. Para pelajar itu ialah guru siswazah terlatih. Mereka mengikuti kursus dalam cuti. Dia adalah antara guru mereka di dalam bilik syarahan. Di masjid, mereka pula menjadi gurunya.

Pelajarnya membaca khutbah, dia mendengarnya dengan teliti. Pelajarnya membaca taalim, dia mendengarnya dengan takzim. Pelajar menyampaikan tazkirah, dia menghayatinya dengan hati pasrah. Pelajar menjadi imam, dia menjadi makmum. Dia juga selalu makan setalam dengan mereka.

Di bilik komputer, dia menjadi murid. Banyak lagi tempat dia jadi murid kepada pelajarnya.

“Ana gunakan gelaran cikgu bukan sebab ana hendak menunjuk-nunjuk. Sebab asalnya, ana tidak mahu orang panggil ana ustaz,” katanya kepadaku pada suatu hari.

Cikgu Abdul Salam mencitrakan dirinya cikgu kampung. Dia akan bersara tidak lama lagi, iaitu persaraan paksa pada usia 58.

Hari ini, dalam e-grupnya, Cikgu Abdul Salam menulis: “Aku akan menjadi murid kepada sesiapa sahaja yang berilmu. Oleh sebab ilmu manusia tidak sama, di e-grup ini pun aku menjadi murid. Aku berguru pada tukang ulas dan tukang komen. Aku menghormati guru-guruku dan menyayangi mereka. Insya-Allah, aku bersedia membaca pandangan guru-guruku yang disampaikan dengan baik. Insya-Allah, sebagai murid, aku juga akan berusaha memberitahu secara baik apa-apa kesilapan guru-guruku yang aku nampak.”

Selamat Hari Guru, Cikgu Abdul Salam bin Muhamad Firdaus.

Selamat Hari Guru

Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pengunjung yang bergelar guru.

Ucapan Selamat Hari Guru istimewa ditujukan kepada para pendidik di Bukit Langsat dan di ceruk rantau Negeri di Bawah Bayu.

Bunga melati juga selasih,
Buah bidara dari sempadan;
Guru sejati serta pengasih,
Dirinya juara suri teladan.


"Sebaik-baik murid, yang mudah dilentur; sebaik-baik guru, yang mudah ditegur." Wannor, KMSM, 14 Februari 2000.

15 Mei 2009

Keling Kekal dalam Kamus Dewan

Istilah “Keling” Dibenarkan dalam Kamus Dewan – Mahkamah

mStar Online, 14 Mei 2009

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini hari ini memerintahkan bahawa penggunaan istilah “keling” dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga dibenarkan untuk tujuan pembelajaran.

Hakim Lau Bee Lan, yang memutuskan demikian dalam kamar, kemudian menolak rayuan Angkatan Pelopor India Muslim Selangor dan Wilayah Persekutuan (APIM) terhadap keputusan Penolong Pendaftar Kanan (SAR) Mahkamah Tinggi, Nik Isfahanie Tasnim Wan Abdul Rahman.

Pada 29 Disember, 2006, Nik Tsfahanie Tasnim membenarkan permohonan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk membatalkan saman pemula terhadapnya berhubung istilah “keling” yang difailkan oleh APIM yang didakwa menghina masyarakat India di negara ini.

Menurut peguam DBP Md Radzi Mustafa, hakim Lau dalam penghakimannya juga menyatakan penggunaan istilah “keling” dalam kamus itu bukan “mala fide” (niat jahat) kepada mana-mana pihak dan DBP hanya melaksanakan tanggungjawab yang ditetapkan.

Katanya hakim juga berpendapat saman pemula APIM itu adalah mudah dan tidak mempunyai peluang untuk berjaya.

Ditanya sama ada istilah “keling” masih digunakan dalam kamus edisi keempat, Md Radzi ia masih digunakan tanpa sebarang contoh perkataan.

Pada 22 Disember 2005, Pengerusi APIM Ramli @ Mohd Othman Ravinthranath Abdullah menyaman DBP dan lima yang lain berhubung istilah tersebut.

Dalam saman pemula itu, Ramli menamakan DBP, Ketua Pengarah DBP, Menteri Pendidikan, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, syarikat pencetak Harian (Zulfadzli) Sdn Bhd dan Kerajaan Malaysia sebagai defendan.

Antara lain, Ramli memohon supaya istilah itu dipadamkan dari kamus tersebut.

Pada 28 Februari, 2005, DBP mengemukakan permohonan bagi membatalkan saman itu atas alasan istilah itu dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga bukan bertujuan jahat, menimbulkan kacau-bilau, mengganggu keamanan, merangsang rasa benci, permusuhan, dendam, tidak harmoni atau perpecahan seperti yang didakwa oleh APIM.

Dalam afidavit sokongan bagi membatalkan saman itu, Timbalan Ketua Pengarah DBP, Abu Bakar Mohamad mendakwa APIM tidak mempunyai “locus standi” (hak di sisi undang-undang) untuk mengemukakan saman tersebut bagi pihak kaum India Muslim.

APIM diwakili oleh peguam Priyadarshini Nair. - BERNAMA

14 Mei 2009

Makna dan Penggunaan Contoh Perkataan “Atas”

1. Perkataan atas dapat membawa enam makna. Makna atas yang pertama ialah tempat yang lebih tinggi. Lawan atas ini ialah bawah. Ayat contohnya ialah “Bilik abang di tingkat atas bangunan itu” dan “Pemandangan dari atas bukit itu sangat indah”.

2. Makna atas yang kedua ialah pihak yang berkuasa. Ayat contohnya ialah “Ahmad melaksanakan tugas itu setelah mendapat arahan daripada atas.” Perkataan atas dalam ayat ini merujuk kepada pihak yang mengeluarkan arahan. Jikalau Ahmad bekerja dengan jabatan kerajaan, pihak yang mengeluarkan arahan itu ialah Ketua Jabatannya atau sesiapa yang dibenarkan memberikan arahan atas nama Ketua Jabatan.

3. Makna atas yang ketiga ialah kerana atau dengan. Ayat contoh yang pertama: “Dia meletakkan jawatan itu atas kemahuannya sendiri”. Dalam ayat ini, perkataan dengan dapat menggantikan perkataan atas. Ini pula ayat contoh kedua: “Kami mengucapkan terima kasih atas kesudian tuan hadir dalam majlis ini”. Perkataan kerana dapat menggantikan perkataan atas dalam ayat ini.

4. Makna atas yang keempat ialah mengenai, tentang, akan, berkaitan dengan atau terhadap. Perhatikan ayat “Pengarah puas hati atas kemajuan projek kita”. Perkataan atas dalam ayat ini dapat digantikan dengan perkataan berkaitan dengan atau terhadap.

5. Makna atas yang kelima ialah berdasarkan atau berasaskan. Ayat contohnya ialah “Dia membuat keputusan itu atas beberapa pertimbangan”. Perkataan atas dalam ayat ini dapat digantikan dengan perkataan berdasarkan atau berasaskan.

6. Makna atas yang keenam ialah mengikut atau menurut. Ayat contohnya ialah “Raja mengahwinkan puterinya atas syariat Nabi Ibrahim”. Perkataan atas dalam ayat ini dapat digantikan dengan perkataan mengikut atau menurut.

7. Ayat yang di bawah jelas janggal. Oleh itu, pengguna bahasa Melayu tidak akan menggunakan kata sendi di sebelum perkataan atas dalam ayat ini. Kita tidak perlu menyuruh mereka menggugurkan di yang berkenaan kerana mereka memang tidak akan menggunakannya.

Bilik abang di tingkat *di atas bangunan itu.
Pemandangan dari *di atas bukit itu sangat indah.
Ahmad melaksanakan tugas itu setelah mendapat arahan daripada *di atas.

8. Sayangnya, oleh sebab tidak tahu, kurang faham atau tidak perasan, ada pengguna bahasa Melayu menggunakan kata sendi di seperti dalam ayat yang di bawah. Padahal, kata sendiri itu tidak diperlukan.

Dia meletakkan jawatan itu *di atas kemahuannya sendiri.
Kami mengucapkan terima kasih *di atas kesudian tuan hadir dalam majlis ini.
Pengarah puas hati *di atas kemajuan projek kita.
Parit itu digali *di atas perintah raja.
Kita memberikan bantuan itu *di atas dasar kemanusiaan.

Penegasan: Kata sendiri di yang berwarna merah dalam ayat di atas tidak diperlukan.

Bidang/Aspek Pilihan Pengunjung

Jumlah pemilih 63 orang. Pemilih boleh memilih lebih daripada satu pilihan. Terima kasih diucapkan kepada tuan/puan yang sudi melakukan pilihan.

13 Mei 2009

Tidak Berkenan dengan Penolakan Bersyarat

Aman tidak berkenan dengan penolakan bersyarat. Bagi Aman, apabila penolakan itu bersyarat, maka penolakan itu bukan penolakan total.

"Mengapakah perkara ini berlaku?"

Kisahnya begini: Kumpulan itu pada suatu masa dahulu tidak mahu mencampuri urusan orang yang berkuasa. Suatu hari, orang yang berkuasa itu memperlekeh kecintaan mereka. Mereka berasa hati. Mereka menjadi perajuk yang kesal tetapi tiada upaya melakukan penentangan secara terang-terangan. Mereka hanya menyumpah dan melawan dengan hati.

Setelah bertahun-tahun, usaha orang berkuasa memperlekeh kecintaan mereka itu masih berterusan. Rajuk menggemuk dan merimbunkan amarah. Secara terang-terangan mereka menyatakan bahawa usaha memperlekeh kecintaan mereka mesti dihentikan. Hati mereka bersuara. Kecintaan mereka mesti dikembalikan kepada asal. Orang berkuasa itu pasti menerima padah jikalau kecintaan mereka itu masih terus diperlekeh. Kerusi kuasanya mereka goncang.

“Selagi kecintaan kami diperlekeh dan tidak dikembalikan kepada asal, kami tetap akan menentang. Kamu tidak akan dapat terus berkuasa!” teriak mereka.

Aman cukup faham. Apabila kecintaan kumpulan itu diraikan semula dan dikembalikan kepada asal, maka kumpulan tidak akan mencampuri urusan orang yang berkuasa itu lagi. Katakanlah orang kampung ingin terus memberikan kuasa kepada orang yang sedang berkuasa itu. Hal itu terpulanglah kepada orang kampung.

Pada Aman, perjuangan mereka tidak berkaitan dengan usaha untuk mengenyahkan orang yang berkuasa itu. Sebab itu, dia tidak berkenan dengan penolakan bersyarat itu. Dia mahu penolakan total.

Aman dan kumpulannya mengimani kecintaannya seratus peratus, bukan separuh-separuh, bukan sebahagian-sebahagian. Aman dan kumpulannya bermatlamat mengambil kerusi kuasa kampung itu.

“Hati-hati,” kata Aman. “Muhasabah diri, kita diperalatkan atau mereka memperalatkan kita?”

Sebagai naqib, Aman sudah menunaikan tanggungjawabnya. Kini terpulanglah kepada anak buah. Mungkin sebahagian besar anak buah tidak menghayati pandangannya. Mereka keletihan sesudah menjalani perjuangan separuh jalan. Semasa dia mengutarakan pendiriannya, sebahagian anak buah menguap. Sebahagian lagi mengangguk-angguk dengan mata terpejam.

Perjuangan ini penuh dengan mehnah, tribulasi dan peperangan dengan diri, rumus Aman dalam hatinya.

12 Mei 2009

Meludahi Muka Sendiri

Dewi: Meludahi muka sendiri? Kurang wajar, saudara.
Dewa: Mengapakah saudari katakan kurang wajar?
Dewi: Sebabnya, amat sukar meludahi muka sendiri.
Dewa: Jadi, apakah cara yang wajar?
Dewi: Yang patut diludahi ialah mereka yang bermuka tembok. Yang wajar meludahi muka tembok ialah mereka yang berstatus katak.
Dewa: Itu idea baik.
Dewi: Kemudian katak jilat semula ludah pada tembok.
Dewa: Itu sahaja?
Dewi: Ada lagi. Puncaknya, mereka meludahi pula ….
Dewa: Siapa?
Dewi: Hal ini kena dirahsiakan. Biarlah jawapannya diketahui apabila acara sebenar disiarkan secara langsung.
Atuk: Muhasabahlah. Jadilah pemaaf. Kemenangan ini bukan yang abadi. Utamakan falah yang sebenar.

Penjodoh Bilangan “Buah”

1. Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan, misalnya *sebuah keberanian. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) halaman 372.

2. Kata-kata nama abstrak seperti cinta, kasih dan persahabatan tidak mengambil sebarang penjodoh bilangan. Oleh itu *sebuah cinta, *sebuah persahabatan tidak menggambarkan bahasa Melayu yang baik. (b) Ayat tidak pernah mengambil sebarang penjodoh bilangan dalam penggunaan bahasa di kalangan penutur Melayu asli. Oleh itu, *sebuah ayat tidak dapat diterima.” Nahu Kemas Kini (2009), halaman 84.

3. Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan pada kata nama abstrak (bersifat bukan kebendaan).

memberikan *sebuah sumbangan besar (memberikan satu sumbangan besar)
menggunakan *ketiga-tiga buah pendekatan (menggunakan ketiga-tiga pendekatan)
mengemukakan *dua buah pendapat (mengemukakan dua pendapat)
menyimpan *sebuah impian besar (menyimpan satu impian besar)
mencapai *beberapa buah kejayaan besar (mencapai beberapa kejayaan besar)
selama *dua buah abad (selama dua abad)
memulakan *sebuah kehidupan baharu (memulakan kehidupan baharu)
menunjukkan *sebuah keberanian (menunjukkan keberanian)
menerima *sebuah penghargaan (menerima penghargaan)
berhadapan dengan *sebuah risiko tinggi (berhadapan dengan risiko tinggi)
merupakan *sebuah masyarakat majmuk (merupakan masyarakat majmuk)

Petunjuk Bahasa (2005), halaman 198.

Pendapat yang bertentangan
4. "sebuah harapan (betul)", "sebuah hasrat (betul)". Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah (2009) halaman 127.

11 Mei 2009

Oh, Anak Abah Sayang!

Oleh Isa Razak

DI DAPUR, Hasnah tentu tersenyum. Jupeen pula kedengaran ketawa halus. Azmah biasanya terus mengekeh. Pok Id rasa bahagianya memuncak.

Kasut Baharu Pak Da

“Sekejap benar ditinggalkan di sini, kasut baharu Pak Da sudah hilang. Nasib baiklah abang ini berikan seliparnya,” Pak Da memberitahu kami. Dialek Negeri Sembilan Pak Da tetap kedengaran walaupun kini dia berada di Masjid Negeri, Kota Kinabalu. Orang Negeri Sembilan di kawasan tangga masjid ini hanya kami sekeluarga.

Pak Da memberitahu anak-anak tempatan yang mengelilinginya, “Kasut itu saya beli minggu lalu. Memang saya beli untuk datang ke sini. Saya hendak pergi kenduri kahwin di Keningau. Inilah pertama kali kasut itu saya pakai. Tahu-tahu sudah diambil oleh orang.”

Pak Ngah datang. Orang ramai masih mengerumuni Pak Da. Mereka bercakap-cakap sama sendiri.

“Kasihan,” kata seorang lelaki berbadan gempal, agak rendah dan berkulit cerah. “Baru sekali datang ke sini kasutnya sudah kena curi. Perjalanannya masih jauh lagi itu,” tambahnya.

Pak Ngah menghampiri Pak Da dan melihat selipar buruk di kakinya. Pak Ngah tersenyum dan berkata, “Terima kasihlah tuan-tuan kerana mengambil berat masalah ipar saya ini. Terima kasihlah kerana memberikan selipar.”

Anak-anak tempatan bercakap-cakap sesama sendiri. Lelaki yang berbadan gempal tadi bersuara, “Maaflah kami, ya. Memang di sini kejadian kecurian kasut selalu berlaku. Kasihan, abang. Baru datang ke sini kasut sudah kena curi.”

Pak Ngah tersenyum. “Terima kasihlah, tuan-tuan. Saya sudah lama di sini. Saya memang tahu masalah kecurian kasut di masjid ini. Kasut adik saya ini sudah saya simpan di dalam kereta sebelum saya masuk ke masjid tadi.”

Mak Ngah tiba. Dia menjinjit sepasang kasut hitam berkilat. Sambil tersenyum dia memberikan kasut itu kepada Pak Da. Pak Da menerima kasut itu dengan senyuman meleret. Pak Da menyarung kasut kulit hitam itu. Dia mengembalikan selipar kepada pemiliknya sambil mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Pak Da dan Pak Ngah bersalaman dengan semua lelaki anak tempatan itu. Kemudian kami menaiki Rusa Pak Ngah dan meneruskan perjalanan.

Kasut Berjenama Termahal

Suatu hari, pada tahun 1978, aku dan Awang Hambali solat Subuh di Masjid Negara. Seusai solat, kami segera keluar. Awang terus menyarung kasutnya. Aku tercari-cari kasutku. Kami menunggu sehingga semua jemaah meninggalkan masjid.

Sesudah agak lama menunggu, aku menyarung sepasang selipar buruk. Aku memilih selipar yang terburuk demi mengurangkan rasa bersalah.

Dari Masjid Negara kami berjalan kaki ke Pudu Raya. Memang terasa letih kerana semalaman kami digoncang kereta api dari Butterworth ke Kuala Lumpur. Oleh sebab pada pagi-pagi buta itu yang sudah dibuka hanyalah restoran dan kedai mamak surat khabar, tidaklah dapat aku membeli kasut baharu. Jadi, dengan selipar buruk di kakiku, aku dan Awang Hambali menaiki bas untuk meneruskan perjalanan ke Seremban.

Kasut yang hilang itu kubeli di Papar pada tahun 1975. Harganya lapan puluh ringgit. Lebih dua puluh tahun kemudian, aku pernah melihat kasut jenama yang sama dan yang seakan-akan kasutku yang hilang itu. Harganya lebih RM200.00. Kalau begitu, kasutku yang hilang itu merupakan kasut terbaik dan termahal pernah kupakai. Memang, sejak kehilangan kasut itu, aku berasa serik untuk membeli kasut berjenama dan mahal.

Masih Tersenyum

Wan Alias hampir menghabiskan cendol mamak di bawah pohon di sebelah masjid itu. Dia tersedak apabila terlihat seliparnya terpakai di kaki orang lain. Dia menghabiskan baki cendol. Kemudian dia menghulurkan wang kepada mamak. Mamak tersenyum melihat dia berkaki ayam. Dia juga tersenyum sambil memberitahu dirinya bahawa wang itu rezeki mamak, cendol tadi rezekinya, selipar cabuk itu rezeki si lelaki.

Wan Alias keluar dari teduhan pokok. Dia meredah panas terik menuju ke penginapannya. Haba jalan bagaikan membakar tapak kakinya.

Apabila Wan Alias selesai menceritakan kisah itu, Mak Yati tersenyum dan berkata, “Wahai Wan Alias, lelaki yang mencopot seliparmu sangat bertimbang rasa. Dia menyarung selipar cabukmu setelah kasut berjenama buatan Itali hadiah kekasihnya dicopot orang seusai solat Jumaat tadi. Seperti yang kaukatakan, dia masih tersenyum dengan sepasang selipar cabuk itu.”

10 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (10)

Panduan Pembinaan Item Objektif Aneka Pilihan
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi
(6) Jenis Item 5: Cantuman
(7) Jenis Item 6: Pilihan Terbaik
(8) Jenis Item 7: Mengesan Kesilapan
(9) Jenis Item 8: Kloz


1. Item
Secara am, setiap item aneka pilihan mesti
(a) sah, iaitu mematuhi Jadual Penentuan Ujian (JPU)*
(b) tepat, iaitu bertumpu pada satu perkara khusus
(c) bebas, iaitu tidak bergantung pada item lain
(d) tersendiri, iaitu tidak menjadi clue kepada item lain dalam kertas ujian yang sama
(e) jelas, iaitu maksudnya jelas (tidak taksa)
(f) berpedoman, iaitu ada arahan yang jelas untuk set item
(g) mudah difahami, iaitu aspek teknik dan bahasa terpelihara
(h) berkecuali, iaitu tidak berat sebelah dari sudut suku kaum, wilayah dan sebagainya

*Belakangan ini JPU dinamakan pula Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Mungkin esok atau lusa muncul pula nama lain.

2. Stem
Setiap stem perlu
(a) mengandungi tugasan khusus dan jelas
(b) mengutamakan pernyataan positif
(c) mengelakkan pernyataan dua penanda negatif
(d) terdiri daripada soalan langsung atau pernyataan tidak lengkap
(e) mengandungi maklumat yang mencukupi untuk calon membuat pilihan

Sebaik-baiknya, jumlah perkataan yang terdapat dalam stem lebih banyak daripada perkataan-perkataan dalam pilihan. Jikalau diperlukan garisan bagi pernyataan yang belum selesai, jangan letakkan garis itu pada pangkal tugasan. Jika terdapat lebih daripada satu garisan seperti pada soalan kloz, panjang tiap-tiap garisan itu hendaklah sama. Rajah dan jadual hendaklah dinamakan seperti Rajah 1 dan Jadual I .

3. Pilihan
Pilihan hendaklah
(a) menggunakan huruf besar agar berbeza daripada nombor item
(b) disusun dalam bentuk senarai menegak, bukan mendatar
(c) bersistem: disusun mengikut panjang pendek, abjad atau besar kecil nombor
(d) homogen atau setara iaitu sama jenis, sama maksud dan yang seumpamanya
(e) selaras dengan stem jika stem ialah pernyataan tidak lengkap
(f) padat: perkataan, frasa atau klausa yang sama tidak diulang; sebaliknya dimasukkan ke dalam stem
(g) mempunyai hanya satu petunjuk
(h) menggunakan huruf dan tanda baca yang sesuai dengan sifat stem
(i) mempunyai perbezaan yang minimum

4. Pengganggu
Pengganggu hendaklah
(a) berkaitan dengan stem
(b) munasabah, bukan percuma
(c) dapat menarik perhatian calon yang tidak mengetahui
(d) hampir-hampir betul tetapi bukan jawapan yang tepat

5. Petunjuk
Petunjuk semestinya
(a) hanya satu dan sememangnya jawapan yang dikehendaki
(b) tidak terlalu bertentangan dengan pengganggu
(c) tidak mengandungi clue
(d) tidak bersifat percuma

Penaipan soalan juga perlu diberi perhatian iaitu terdapat jarak yang sesuai di antara arahan dengan item, stem dengan pilihan, rangsangan dengan tugasan, cantuman dengan pilihan, dan baris dengan baris.

Pembinaan soalan objektif aneka pilihan memang rumit tetapi pemarkahannya cukup mudah dan mengambil masa yang pendek sahaja. Pemarkahannya bertambah pantas lagi dengan menggunakan komputer. Analisis item juga boleh dilakukan dengan komputer. Banyak lagi kelebihannya jika ditinjau dari sudut lain seperti kebolehan mengukur butiran khusus, kesahan dan kebolehpercayaan.

Elok juga kita fikirkan peruntukan kewangan dengan keperluan teknik. Keperluan teknik penggubalan item objektif memerlukan peruntukan kewangan yang besar. Misalnya pilihan perlu sejajar dari atas ke bawah dan saiz huruf perlu sesuai dengan peringkat ujian. Maka sukarlah kita menjimatkan kertas atau belanja mencetaknya. Mengorbankan teknik boleh mengurangkan kebolehpercayaan dan mutunya. Marilah kita fikirkan hal ini bersama-sama.

Perkongsian maklumat terkini atau khusus dari sudut pandangan sesuatu institusi sangat dihargai.

Item Objektif Aneka Pilihan (9)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 8: Kloz
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi
(6) Jenis Item 5: Cantuman
(7) Jenis Item 6: Pilihan Terbaik
(8) Jenis Item 7: Mengesan Kesilapan

Kloz ialah set item yang menggunakan petikan karangan. Perenggan pertama dan terakhir petikan itu diterakan sepenuhnya. Perkataan terpilih dalam perenggan yang lain digugurkan dan diganti dengan tempat kosong yang diberi nombor soalan. Pengguguran perkataan terpilih itu dilakukan secara tekal selepas di antara lima hingga enam patah perkataan. Elakkan pengguguran perkataan pada awal ayat. Untuk mencapai maksud ini, sebaik-baiknya petikan berkenaan digubal khas.

Item jenis ini adalah set item. Item jenis ini dimulakan dengan arahan, diikuti dengan petikan berkenaan dan siri pilihan. Arahan dan petikan berkenaan dapat dianggap stem bagi siri pilihan.

Arahan

Dalam petikan di bawah terdapat 20 tempat kosong. Seterusnya terdapat kumpulan perkataan untuk dipilih bagi menjawab soalan 19 hingga 23.

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan dalam tempat kosong dengan menandakan huruf pilihan pada kertas saranan jawapan yang disediakan.


Pengaruh kebudayaan kuning ternyata sudah meresap ke dasar jiwa anak-anak muda kita.
Keruntuhan akhlak mereka menjadi bahan pertuturan orang di mana-mana sahaja. Perhubungan sosial yang begitu bebas ____ 19 ____ belia dan beliawanis kita lupa ____ 20 ____ dan mereka sanggup mengetepikan ajaran ____ 21 ____. Pendidikan sekular yang begitu liberal ____ 22 ____ hubungan anak dengan ibu bapa kelihatan ____ 23____ kawan sahaja. Perlakuan tersebut bertentangan dengan nilai masyarakat kita. Dari sudut agama pula, perlakuan terkutuk itu merupakan dosa besar.


19.
(A) melahirkan
(B) membuatkan
(C) memunculkan
(D) menyebabkan

20.
(A) diri
(B) haluan
(C) daratan
(D) pegangan

21.
(A) tradisi
(B) sosial
(C) siasah
(D) agama

22.
(A) menjadikan
(B) menjalinkan
(C) mewujudkan
(D) menghasilkan

23.
(A) mirip
(B) persis
(C) seperti
(D) iras-iras

Semua garisan pada tempat kosong itu sama panjangnya. Aspek teknik sama dengan item yang lain.

Item Objektif Aneka Pilihan (8)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 7: Mengesan Kesilapan
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi
(6) Jenis Item 5: Cantuman
(7) Jenis Item 6: Pilihan Terbaik

Calon dikehendaki mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam bahan rangsangan. Bahan rangsangan itu sebaik-baiknya dipecahkan kepada unit tertentu sesuai dengan jumlah pilihan dan ditanda dengan huruf roman.

18. Ayat yang berikut mengandungi satu kesilapan.

Buku yang tebal itu dibaca oleh saya kelmarin.
---I------------- II-------------- III----------------IV

Bahagian manakah yang silap?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

18A. Buku yang tebal itu dibaca oleh saya kelmarin.

Ayat di atas mengandungi satu kesilapan.

Kesilapan itu terletak pada frasa

(A) buku
(B) kelmarin
(C) yang tebal itu
(D) dibaca oleh saya

Kedua-dua item contoh ini mengandungi dua rangsangan. Setiap rangsangan berada dalam perenggan tersendiri. Bentuk item 18 lebih jelas variasinya. Bentuk 18A pula sama dengan item pernyataan tidak lengkap dan negatif. Aspek teknikalnya sama dengan item yang lain.

Item Objektif Aneka Pilihan (7)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 6: Pilihan Terbaik
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi
(6) Jenis Item 5: Cantuman

Semua pilihan yang terdapat pada item ini berkemungkinan menjadi petunjuk. Calon dikehendaki memilih pilihan terbaik. Dalam tugasan terdapat perkataan seperti terbaik, paling, utama dan sebagainya. Item ini sangat sesuai digunakan untuk membentuk soalan beraras tinggi. Item ini boleh bertumpang tindih dengan jenis item yang lain.

15. Tujuan utama Puan Ameera membuat kraf tangan adalah untuk

(A) membantu ayahnya
(B) menambah kemahirannya
(C) menarik pelancong dari luar negara
(D) membekalkannya ke gerai karyaneka

16. Antara buah-buahan yang berikut, apakah buah yang paling banyak mengandungi vitamin C?

(A) Jambu batu
(B) Pisang emas
(C) Belimbing besi
(D) Durian tembaga

17. "Layar Terkembang akan diingat sebagai lambang generasi baharu di Indonesia yang diingini oleh Sutan Takdir. Maria yang dapat dianggap mewakili golongan tradisional dimatikan supaya generasi baharu yang diwakili oleh Tuti dan Yusuf boleh terus hidup bahagia."

Pilih hujah terbaik untuk membuktikan petikan di atas ialah wacana.

(A) Tiada kesalahan bahasa dalam petikan itu.
(B) Petikan itu mengandungi andaian dan asersi.
(C) Idea disatukan melalui penanda wacana tertentu.
(D) Hubungan ayat pertama dengan ayat kedua cukup utuh.

Aspek teknikal sama dengan jenis item yang lain.

Item Objektif Aneka Pilihan (6)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 5: Cantuman
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi

Item ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian cantuman dan bahagian pilihan. Bahagian cantuman ditandai dengan huruf roman besar. Lazimnya jumlah unsur dalam bahagian cantuman sama dengan jumlah pilihan. Jikalau terdapat empat pilihan (A, B, C, D), maka terdapat pula empat unsur (I, II, III, V). Kelaziman ini dapat dilihat dalam kertas peperiksaan UPSR dan PMR. Kelaziman ini menjadi amalan BPG sejak beberapa tahun dahulu. Namun, mutakhir ini BPG menetapkan lima unsur cantuman bagi empat pilihan.

Bahagian cantuman ditulis ke kanan sedikit daripada bahagian pilihan. Perkataan "sahaja" ditulis di hujung pilihan jika sebahagian sahaja daripada huruf roman itu digunakan dalam pilihan. Apabila hanya sebahagian sahaja daripada huruf roman itu digunakan dalam pilihan, pastikan semua huruf digunakan sekurang-kurangnya dua kali dan sesuatu huruf tidak muncul dalam semua pilihan. Dengan kata lain elakkan pilihan semua betul dan semua salah.

Item ini sangat sesuai digunakan untuk membentuk soalan beraras tinggi. Item ini boleh bertumpang tindih dengan jenis item yang lain. Item ini wajar diletakkan di bahagian tengah dan akhir sesuatu kertas ujian.

13. Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan kering.

-----I. Perigi itu sudah kering.
-----II. Ibu menggoreng ikan kering.
-----III. Liew kering pergi ke sekolah.
-----IV. Robert makan nasi itu hingga kering.

(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) III dan IV sahaja
(D) I, II dan IV sahaja

Item ini ialah item cantuman pilihan. Dalam pilihan, unsur I digunakan dua kali, unsur II digunakan tiga kali, unsur III digunakan dua kali dan unsur IV digunakan dua kali. Tegasnya, setiap unsur disebarkan seimbang sebagai pilihan.

14. Susunan yang baik bagi ayat-ayat di bawah ialah

-----I. Mentari mulai terbenam.
-----II. Pemuda itu masih termenung di tebing Sungai Pegalan.
-----III. Ayam dan itik sudah masuk ke reban.
-----IV. Penduduk Kampung Feri mulai memenuhi surau.
-----V. Bencana banjir lumpur beberapa tahun lalu kembali dalam ingatannya.

(A) I, II, III, V, IV
(B) I, III, IV, II, V
(C) II, V, III, I, IV
(D) IV, II, V, I, III

Item ini ialah item cantuman susunan terbaik. Semua unsur terdapat dalam setiap pilihan, cuma susunannya berbeza. Contoh ini mempunyai lima unsur.

Item Objektif Aneka Pilihan (5)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 4: Klasifikasi
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif

Item ini berupa set item. Set dimulakan dengan arahan, diikuti dengan pilihan dan tugasan. Sesuatu set mengandungi tiga hingga lima soalan sahaja.

Arahan

Soalan 10 hingga soalan 12 berkaitan dengan perkataan-perkataan di bawah. Perkataan-perkataan ini boleh digunakan sekali, lebih daripada sekali, atau tidak digunakan langsung.

(A) cerpen
(B) telapak
(C) ibu bapa
(D) sorak-sorai

10. Contoh akronim ialah ___________.

11. Contoh penggandaan rentak ialah ___________.

12. Sisipan terdapat pada perkataan ___________.

Aspek teknikal sama dengan jenis item yang lain.

Item Objektif Aneka Pilihan (4)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 3: Negatif
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung

Item ini memerlukan calon mencari fakta yang bertentangan. Tugasan dinyatakan dengan menggunakan penanda negatif seperti perkataan bukan, tidak, kecuali dan sebagainya. Item negatif ini boleh digunakan dengan item pernyataan tidak lengkap, soalan langsung dan jenis item yang lain. Jumlah item jenis ini dalam sesuatu ujian perlu dihadkan antara 10 hingga 15 peratus sahaja kerana calon mudah keliru jika terdapat sedikit sahaja kesilapan teknik seperti wujudnya dua penanda negatif. Stem “Perkataan di bawah tidak mengandungi diftong kecuali” mengandungi dua penanda negatif, iaitu tidak dan kecuali. Item yang mengandungi dua penanda negatif terlarang wujud dalam apa-apa ujian.

7. Perkataan yang tidak mengandungi diftong ialah

(A) taut
(B) atau
(C) aurat
(D) taubat

7A. Perkataan yang mana tidak mengandungi diftong?

(A) Taut
(B) Atau
(C) Aurat
(D) Taubat

8. Imbuhan ter- dalam ayat di bawah boleh digantikan dengan imbuhan di- kecuali

(A) Burung itu sudah terjerat.
(B) Topinya tersangkut di dinding.
(C) Firdaus tersungkur ke dalam parit.
(D) Nama Rosli tercatat dalam buku ini.

9. Pernyataan mana yang bukan ciri wacana?

(A) Melebihi batas ayat
(B) Satuan bahasa yang lengkap
(C) Berasaskan analisis bahasa pertuturan
(D) Memperlihatkan perkembangan fikiran

Penanda negatif ditonjolkan dengan huruf hitam tebal. Cara lain menonjolkan penanda negatif adalah dengan mengadakan garisan di bawah perkataan itu. Penggunaan huruf condong (italik) tidak digalakkan kerana huruf condong mungkin mempunyai fungsi tersendiri dalam bahagian rangsangan dan pilihan. Penggunaan huruf besar seperti TIDAK patut dielakkan kerana menyalahi pedoman penggunaan huruf dalam bahasa kita. Penggunaan huruf besar yang dihitamtebalkan seperti ini TIDAK lebih-lebih lagi perlu dielakkan dan kelihatan berlebih-lebihan.

Aspek teknikal seperti pilihan bermula dengan huruf kecil atau huruf besar, ada atau tiada noktah selepas pilihan dan susunan pilihan secara menurun daripada pendek kepada panjang sama seperti item pernyataan tidak lengkap dan soalan langsung.

09 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (3)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 2: Soalan Langsung
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap

Tugasan boleh berupa ayat tanya atau ayat perintah. Pilihan dimulakan dengan huruf besar. Pilihan yang berupa kata, frasa, angka atau senarai tidak diakhiri dengan noktah. Pilihan berupa ayat lengkap diakhiri dengan noktah. Bagaimanapun, item yang berupa ayat lengkap dalam sesuatu ujian perlu dihadkan agar masa calon tidak terbuang untuk meneliti pilihan yang berkenaan kecuali maksud soalan memang memerlukannya. Item ini juga boleh digunakan bersama-sama item yang lain seperti item negatif, cantuman dan jawapan terbaik.

5. Apakah makanan kegemaran itik?

(A) Cacing dan ikan
(B) Bijirin dan rumput
(C) Serangga dan siput
(D) Ketam dan kerang-kerangan

Tugasan ialah ayat tanya. Pilihan dimulakan dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan noktah. Pilihan homogen dari segi struktur ungkapan.

5A. Cikgu Asri bercadang menggunakan penyoalan aras tinggi semasa melaksanakan pengajaran mikro.

Kombinasi mana yang sesuai digunakan oleh Cikgu Asri?

(A) Mencungkil pengetahuan, penjelasan pelajar, persetujuan guru
(B) Pendedahan rangsangan, penjelasan pelajar, persetujuan guru
(C) Penjelasan pelajar, pendedahan rangsangan, persetujuan guru
(D) Mencungkil pengetahuan, penjelasan pelajar, pendedahan rangsangan

Item ini ada rangsangan. Tugasannya ialah ayat tanya. Pilihan dimulakan dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan noktah. Item ini homogen dari segi jumlah unsur, iaitu setiap pilihan mempunyai tiga unsur.


6. Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.

(A) “Bapa saya, mempunyai dusun yang luas” kata Hayati.
(B) “Bapa saya mempunyai dusun yang luas, kata Hayati.”
(C) “Bapa saya mempunyai dusun yang luas”, kata Hayati.
(D) “Bapa saya mempunyai dusun yang luas,” kata Hayati.

Tugasan ialah ayat perintah jenis suruhan. Calon dikehendaki (disuruh, diperintahkan) memilih petunjuk. Hati-hati apabila mengedit tanda baca item begini kerana kesilapan kecil memungkinkan petunjuk menjadi lebih daripada satu.


6A. Di bawah ini ialah sebahagian daripada huruf Jawi.

Pilih kumpulan huruf yang betul susunannya berdasarkan Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi (2008).

(A)

(B)

(C)

(D)

Item ini ada rangsangan. Tugasannya ialah ayat perintah.

Item Objektif Aneka Pilihan (2)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 1: Pernyataan Tidak Lengkap
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting

Tugasan item ini berupa ayat yang tidak lengkap. Jika ada rangsangan, bahagian rangsangan itu dipisahkan daripada bahagian tugasan. Pilihan terpendek didahulukan, pilihan terpanjang dikemudiankan. Pilihan perlu homogen, iaitu terdiri daripada bahagian atau unsur yang sama jenisnya. Pilihan dimulakan dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan noktah. Jika pilihan ialah ayat lengkap, huruf pertamanya dimulakan dengan huruf besar dan pilihan itu diakhiri dengan noktah. Tempat kosong boleh disediakan pada pertengahan atau akhir ayat. Jangan adakan tempat kosong pada awal ayat kerana hal itu boleh mengelirukan calon. Panjang ruangan tempat kosong itu hendaklah seragam iaitu 10 hingga 12 spasi. Item ini boleh digunakan bersama-sama dengan item yang lain seperti jenis negatif dan cantuman.

1. Ibu membeli sekaki

(A) topi
(B) tudung
(C) payung
(D) songkok

Pilihan item ini homogen. Topi, tudung, payung, songkok – semuanya digunakan di kepala. Jikalau “topi” digantikan dengan “meja”, pilihan sudah tidak homogen. Pilihan ini dimulakan dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan noktah. Pilihan terpendek di atas dan pilihan terpanjang di bawah sekali.

2. Pendapatan tambahan Lui Lai Nam pada tahun 20008 ialah

(A) RM23 098.00
(B) RM23 898.00
(C) RM24 098.00
(D) RM24 198.00

Unit terkecil didahulukan. Angka dua digit, tiga digit dan empat digit ditulis rapat. Bagi angka lima digit dan seterusnya, jarakkan setiap kelompok tiga digit yang terakhir (Gaya Dewan Edisi Ketiga, 1995:90).

3. Siti menjerit ____________ hatinya apabila seorang pemuda melarikan begnya.

(A) sekuat-kuat
(B) sepuas-puas
(C) sehabis-habis
(D) semahu-mahu

Tempat kosong di tengah ayat. Pilihan dikatakan homogen kerana semuanya kata ganda. Pilihan dimulakan dengan huruf kecil. Susunan pilihan ialah secara menurun: yang terpendek di atas dan yang terpanjang di bawah.

4. Saya membaca buku itu minggu lalu.

Ayat pasif bagi ayat di atas ialah

(A) Buku itu saya baca minggu lalu.
(B) Buku itu saya dibaca minggu lalu.
(C) Buku itu dibaca saya minggu lalu.
(D) Buku itu dibaca oleh saya minggu lalu.

Pilihan diakhiri dengan noktah kerana pilihan ini ialah ayat lengkap. Susunan pilihan ialah secara menurun: yang terpendek di atas dan yang terpanjang di bawah.

Item Objektif Aneka Pilihan (1)

Mukadimah dan Istilah Penting
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Panduan ini ditulis pada tahun 1988. Semakan dilakukan pada tahun 1996, 2004, 2007 dan 2009 ini. Secara umumnya kandungan esei ini bermanfaat untuk guru dan guru pelatih. Jikalau ada perkara yang tidak sesuai dengan perkembangan semasa, silalah ubah suai.

Terdapat beberapa jenis soalan objektif. Satu daripadanya ialah soalan aneka pilihan. Kertas ini menggalurkan jenis dan teknik penggubalan soalan objektif aneka pilihan sahaja. Perkara yang dibincangkan ialah istilah penting, jenis item, dan panduan untuk menggubal item yang berkenaan. Sistem penomboran item dan penulisan huruf pilihan dalam kertas ini berdasarkan amalan Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia. Sistem ini perlu diubah suai untuk Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Sekolah Menengah (PMR).

Di bawah ini ialah satu item objektif aneka pilihan.

Itu kucing saya. ← Rangsangan
--------------------------------------------Stem
Ayat ini ialah ayat ← Tugasan


(A) tunggal ← Petunjuk

(B) terbitan ← Pengganggu
-------------------------------------------Pilihan
(C) majmuk ← Pengganggu

(D) bercampur ← Pengganggu

Item contoh ini mematuhi peraturan BPG. Untuk menjimatkan ruang, jarak bagi contoh-contoh seterusnya diubah suai. Huruf (A), (B), (C), (D) ditulis dalam tanda kurung dan dihitamtebalkan. Pengguguran tanda kurung akan memungkinkan huruf itu termasuk dalam pilihan.

BPG mengesyorkan jarak di antara baris dalam item ialah satu jarak; jarak di antara stem dengan pilihan, rangsangan dengan tugasan, dan satu pilihan dengan pilihan ialah dua jarak; jarak di antara item dengan item ialah tiga jarak. Satu jarak ialah satu “enter”.

 1. Item ialah keseluruhan soalan yang terdiri daripada dua bahagian iaitu stem atau pokok soalan dan pilihan.

 2. Stem ialah bahagian item yang membolehkan calon membuat pilihan. Stem boleh mengandungi rangsangan dan tugasan, atau tugasan sahaja.

 3. Rangsangan ialah bahagian awal sesuatu stem yang berfungsi sebagai pengenal, punca atau penggerak. Rangsangan boleh terdiri daripada kata, frasa, ayat, perenggan, jadual, graf, gambar, rajah dan sebagainya. Dalam item contoh di atas, rangsangan ialah ayat “Itu kucing saya”. Rangsangan tidak semestinya wujud dalam semua stem.

 4. Tugasan ialah bahagian yang meminta calon melakukan pilihan. Tugasan dapat berbentuk soalan atau pernyataan. Dalam item contoh di atas, tugasan berupa pernyataan tidak lengkap iaitu “Ayat ini ialah ayat”. Tugasan ini boleh diubah menjadi ayat tanya: “Apakah jenis ayat ini?”

 5. Pilihan ialah bahagian item yang terdiri daripada petunjuk dan pengganggu. Biasanya, sesuatu item mempunyai empat atau lima pilihan yang disusun dalam bentuk senarai menegak. Penyusunan dalam bentuk senarai melintang hendaklah dielakkan.

 6. Petunjuk ialah jawapan bagi item berkenaan. Petunjuk hendaklah tepat dan dipersetujui oleh pakar bidang itu.

 7. Pengganggu ialah kemungkinan jawapan. Calon yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui masalah yang dikemukakan dalam stem mungkin memilih satu daripada pengganggu itu. Sesuatu yang bertentangan atau tidak berkaitan dengan tugasan dianggap pengganggu yang tidak berkesan atau tidak berfungsi langsung. Dalam kes calon dikehendaki memilih jawapan terbaik, semua pengganggu betul – sudah tentu petunjuklah yang paling tepat atau terbaik.

 8. Set item ialah dua atau lebih daripada dua item yang dikemukakan berdasarkan satu petikan, graf, gambar rajah dan sebagainya. Set item memerlukan arahan khusus untuk set yang berkenaan.

08 Mei 2009

E-mel "Suara Khatib Kami"

Ya Akhi, hari ini khatib kami tampil dengan busana baharu yang menyerlahkan keanggunannya apabila dia mencacak di hadapan khalayak. Hari ini seri wajah khatib kami lebih cerah dan ghairah. Kata kawan ana, hari ini khatib kami menawan seluruh jiwa sidang Jumaat dengan keterampilan fizikal, konteks mata, memek muka, sebutan yang jelas serta baku, lontaran suara yang jitu dan kepelbagaian intonasi.

Hari ini, khatib kami menjelmakan kehendak hadis Jabir bin Abdullah itu. Hari ini khatib kami benar-benar menjiwai kehendak hadis pertama dalam Mastika Hadis, Mukadimah dan Jilid Pertama itu. Dialah pemidato yang anta cari-cari selama ini: merah menyala matanya, lantang suaranya, dan bersangatan marahnya sehingga seolah-olah dia pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh.

Hari ini, tergiang-giang suara anta membacakan sabda Baginda Rasulullah sallallahualaihi wassalam dalam usrah kita lima belas tahun yang lalu: “Bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari dan mungkin pada waktu petang!” Masih jelas kedengaran suara anta menyampaikan sabda baginda dengan segala upaya: “Masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini.”

Anta berhenti dan merenung wajah setiap anak usrah. Kemudian anta meneruskan bacaan sambil menunjuk cara pergerakan jari: “Lalu baginda menyatukan kedua-dua jari tangannya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian baginda bersabda lagi: Ketahuilah, selain itu, maka sebenar-benar perkataan ialah Kitab Allah, sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Muhammad (sallallahualaihi wassalam); dan sebaliknya, sejahat-jahat perkara ialah bidaah, dan tiap-tiap bidaah itu sesat.”

Ya akhi, setiap kali anta berdiri di atas mimbar, gaya pidato anta tidak membenarkan kami terlelap walaupun sepicing. Beberapa tahun kemudian, rentetan peristiwa September itu, anta kembali sebagai sidang Jumaat biasa. Kami kehilangan khatib dari kalangan ahli bahasa. Kemudian kita berpisah. Hari ini, citra khatib impian itu, berada semula di hadapan mata. Ya akhi, ana melihat anta yang berdiri di atas mimbar itu!

Benarlah kata anta, persediaan yang rapi yang dilakukan dengan segala upaya dan seluruh jiwa akan membantu menghidupkan khutbah kita. Ana yakin khatib kami sudah melakukan hal itu.

Ya akhi, ana bukanlah ahli bahasa yang dapat memerikan tentang sebutan, suara dan intonasi. Maafkan ana sekiranya anta mendapati ana hanya mengulang-ulang ungkapan anta dalam beberapa kursus dahulu.

Ana rasa sebutan khatib kami hari ini adalah yang terbaik – hampir tiada cacat celanya. Vokalnya terang dan bertenaga. Konsonannya jelas meletup, menampar, menyisi, bergetar dan sebagainya. Setiap patah kata mengalir lancar dengan sebutan yang baku. Kelantangan suaranya memenuhi segala ruang. Dia mempelbagaikan intonasi yang terus ke hati kami. Dengan bantuan gaya berdiri yang mencacak, konteks mata yang rancak dan memek muka yang mencerminkan jiwa berontak yang bergelojak, dia berjaya menguasai seluruh jiwa kami.

Ya akhi, seperti yang pernah anta katakan, isi khutbah mestilah bernas. Ya, hari ini khatib kami benar-benar berkhutbah. Dia hanya merujuk teks sekali-sekali. Sebabnya, wacana khutbah itu ciptaannya sendiri. Isi itu susunannya sendiri.

Ana rasa dia berjaya menghasilkan wacana yang utuh dengan isi yang nyata mengikut kronologi. Bermula dengan menyorot peristiwa zaman dahulu, ditegaskan dengan kekejaman Yahudi zaman ini, dia kembali ke negara kita yang tercinta. Setelah menyorot peristiwa di negara kita belakangan ini secara umum, dia mengajak hadirin merenungi peristiwa pada hari Khamis kelmarin.

Nadanya ketara menongkah arus dan fikrahnya nyata menyanggah berita media perdana. Demi perjuangan yang benar, tempat kejadian itu disebut dengan jelas. Tokoh yang dilucutkan jawatan itu diucapkan dengan suara tegas. Walaupun dia menggunakan metafora logo halal yang sah dan logo halal tiruan, kami dapat memahami mesejnya kerana peristiwa itu baru berlaku kelmarin. Hadirin terpukau, terpaku tetapi tidak keliru.

Ya akhi, khatib kami memulakan dan mengakhiri setiap isi khutbahnya dengan laungan “Allahuakbar” sebanyak tiga kali. Rupa-rupanya isi terakhir khutbahnya dan laungan yang membesarkan Raja segala Raja itu menusuk jantung penguasa. Sebentar tadi, ada berita khatib kami ditukarkan ke daerah jauh serta-merta. Pengerusi dan ahli jawatankuasa masjid mendapat surat tunjuk sebab.

Ya akhi, catatan ini ialah ulangan peristiwa yang anta dan rakan-rakan kita alami di tempat dan dalam suasana yang berlainan pada masa lalu. Jikalau takdir menentukan khatib kami terhantar ke wilayah sulap anta, terimalah dia.

Salam ukhuwah daripada Akhi Abu Salehuddin.

07 Mei 2009

Panduan Membina Item Subjektif

1. Keutamaan. Gunakan soalan subjektif untuk mengukur hasil pembelajaran kompleks yang tidak dapat diukur oleh soalan objektif.

2. Kesahan dan kebolehpercayaan. Utamakan item sambutan terbatas, diikuti dengan item sambutan diperluas. Dengan cara ini kesahan kandungan dapat ditingkatkan kerana kita dapat mengemukakan banyak sampelan. Kebolehpercayaan juga dapat ditingkatkan kerana jenis item yang kita utamakan itu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

Item sambutan bebas hanya digunakan apabila jenis item yang lain tidak berupaya mengukur sesuatu hasil pembelajaran seperti kemahiran menulis karangan tertentu dalam mata pelajaran bahasa.

3. Arahan. Sediakan arahan yang lengkap, jelas, sistematik dan tekal pada halaman luar dan halaman dalam kertas ujian. Arahan hendaklah termasuk peruntukan masa dan bidang kandungan pembelajaran yang dinilai.

4. Masa. Peruntukan masa hendaklah sesuai dengan kesukaran item dan panjang sambutan yang diharapkan daripada calon. Peruntukan masa hendaklah ditulis dalam arahan. Bagi item tertentu, peruntukan masa boleh dinyatakan dalam tugasan item berkenaan.

5. Kesesuaian. Kesukaran item, tajuk esei dan panjang jawapan hendaklah sesuai dengan kematangan calon dan jenis ujian.

6. Pilihan. Menyediakan pilihan bagi soalan esei bermakna mengurangkan keesahan dan menggalakkan tabiat belajar yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Oleh itu, sebaik-baiknya calon diminta menjawab kesemua soalan. Jika pilihan masih dianggap perlu, pastikan kesukaran setiap item pilihan itu sama agar tumpuan calon kepada item-item tertentu dapat dikurangkan.

7. Soalan baharu. Binalah item yang asli, baharu dan mencabar sesuai dengan perubahan kurikulum. Soalan yang terdapat dalam buku teks mungkin sudah pernah dijawab oleh calon. Petikan yang terdapat dalam buku teks juga tidak wajar digunakan.

8. Tugasan jelas. Bataskan isu atau bidang yang hendak diuji. Dahulukan perkataan perlakuan seperti labelkan, senaraikan dan sebagainya agar pemikiran calon terhala kepada sambutan yang dikehendaki. Nyatakan syarat seperti bentuk penulisan dan panjang jawapan. Nyatakan juga perkara lain yang dapat memandu calon seperti peruntukan markah bagi sesuatu item atau unit item. Bergantung pada jenis ujian dan jenis item, peruntukan masa dan kriteria penilaian boleh dinyatakan pada item itu.

9. Bahasa terpelihara. Gunakan bahasa yang betul dan mudah difahami, termasuk penggunaan tanda baca, huruf besar dan huruf kecil. Perkataan, frasa dan ayat yang digunakan mesti jelas maksudnya. Perkataan yang berkonotasi, taksa dan sebagainya hendaklah dielakkan. Utamakan pernyataan positif dan ayat aktif. Gunakan singkatan jika perkataan penuh singkatan itu sudah dinyatakan sebelumnya.

10. Teknik. Adakan jarak yang sesuai di antara rangsangan dengan tugasan dan item dengan pecahan item. Pecahan item disusun ke kiri sedikit. Penomboran tekal berdasarkan sesuatu sistem seperti

1. ……….
(a) ……….
(i) ……….

Sediakan ruang yang sesuai dan mencukupi untuk petikan, jadual dan sebagainya. Petikan, jadual dan seumpamanya itu eloklah dinamakan seperti Petikan A dan Jadual 1. Jika disediakan tempat untuk calon menjawab, jenis tempat itu hendaklah sesuai dengan sambutan yang diperlukan. Garisan boleh diletakkan di tengah, di hujung atau di bawah tugasan. Jika terdapat lebih daripada satu garisan seperti dalam soalan kloz, panjang setiap garisan hendaklah sama.

Penaipan soalan juga perlu diberi perhatian. Adakan jarak yang sesuai di antara arahan dengan item, sesuatu item dengan item yang lain, rangsangan dengan tugasan dan baris dengan baris. Sesuatu item perlu diletakkan pada halaman yang sama.

11. Skema pemarkahan dan penyelarasan. Sediakan skema pemarkahan sebelum calon menjawab soalan. Skema pemarkahan boleh membantu kelancaran proses menggubal soalan. Jika pemeriksa bagi sesuatu ujian lebih daripada seorang, adakan penyelarasan pemeriksaan. Penyelarasan pemeriksaan boleh meningkatkan kebolehpercayaan pemarkahan.

Teknik Penggubalan Soalan Subjektif

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Esei ini ditulis pada tahun 1988 dan disemak semula pada tahun 1996, 2004, 2007 dan 2009 ini. Secara umumnya kandungan esei ini bermanfaat untuk guru dan guru pelatih. Jikalau ada perkara yang tidak sesuai dengan perkembangan semasa, silalah ubah suai.

Perkataan “subjektif” dalam tajuk esei ini bermaksud sambutan (jawapan) calon berbagai-bagai. Berdasarkan kepelbagaian jawapan calon itu, terdapat tiga jenis soalan subjektif iaitu sambutan bebas, sambutan diperluas dan sambutan terbatas. Kertas ini membincangkan bentuk dan teknik penggubalannya sahaja.

Institusi atau lembaga peperiksaan mempunyai peraturan khusus untuk menggubal soalan. Esei ini tidak bertujuan menggantikan peraturan itu. Anggaplah esei ini sebagai panduan umum, pencetus idea atau bahan perbandingan. Tegasnya, untuk menggubal item yang sebenar, rujukilah panduan rasmi keluaran institusi atau lembaga yang berkenaan.

Beberapa Istilah

Item. Item ialah keseluruhan sesuatu soalan, termasuk arahannya. Di bawah ini ialah satu item subjektif contoh.

Antara tujuan pengajaran karangan terkawal ialah membiasakan murid menyusun ayat mengikut urutan logik dan sebab akibat.

Jelaskan langkah penyampaian yang akan anda laksanakan bagi mengajarkan satu jenis karangan terkawal pilihan anda sendiri yang anda fikir dapat mencapai tujuan di atas. Tuliskan penjelasan anda itu dalam empat langkah penyampaian sahaja.

Soalan Subjektif. Soalan subjektif ialah item yang memerlukan calon memberikan jawapan mereka sendiri. Jawapan itu mungkin sepatah perkataan, satu frasa, satu ayat, beberapa ayat atau satu karangan. Selain itu, grafik seperti peta, jadual dan lakaran dapat juga menjadi jawapan. Jelasnya, jawapan calon berbagai-bagai. Kepelbagaian itu dinamakan subjektif. Maka soalannya pun dinamakan soalan subjektif.

Kepelbagaian atau subjektiviti dapat juga dilihat dari segi pemarkahan. Markah yang diberi oleh seseorang pemeriksa dengan pemeriksa yang lain terhadap jawapan yang sama lazimnya berbeza. Malah markah yang diberi oleh seseorang pemeriksa terhadap sesuatu jawapan mungkin juga berbeza apabila jawapan itu diperiksanya pada kali kedua.

Soalan Esei. Soalan esei ialah item subjektif yang memerlukan calon memberikan jawapan seperenggan atau lebih. Jawapan itu lazimnya ialah wacana seperti karangan, surat kiriman dan kad undangan. Jawapan itu mungkin juga gubahan fikiran bukan bahasa seperti rajah, lukisan dan peta.

Rangsangan. Rangsangan ialah bahagian yang berfungsi sebagai pengenal, punca atau penggerak dalam sesuatu item. Rangsangan dapat terdiri daripada kata, frasa, ayat, perenggan, jadual dan sebagainya. Rangsangan tidak semestinya wujud dalam semua item.

Tugasan. Tugasan ialah bahagian item yang meminta calon melaksanakan sambutan yang dikehendaki. Inti tugasan ialah kandungan subjek yang hendak diuji. Tugasan soalan subjektif mungkin mengandungi syarat dan kriteria.

Kandungan. Kandungan ialah perkara yang hendak diuji. Kadungan dapat berupa bidang, isi, tajuk, kemahiran, subtajuk atau subkemahiran. Biasanya kandungan yang diuji itu berupa sampelan sesuatu bidang. Kandungan yang diuji dalam contoh item di atas ialah kebolehan calon merancang pengajaran satu jenis karangan terkawal. Perkara yang diuji ialah sampelan tajuk “Teknik Mengajarkan Kemahiran Mengarang” yang terdapat dalam sukatan pelajaran.

Perlakuan. Perlakuan ialah perkataan seperti “tulis”, “senaraikan” dan “labelkan”. Perkataan itu terdapat dalam tugasan. Perkataan itu membantu calon untuk melaksanakan tugasan. Perkataan itu juga membantu pemeriksa menentukan aras kesukaran. Perkataan “jelaskan” dalam contoh item ialah perlakuan.

Syarat. Syarat ialah pernyataan dalam tugasan yang bertujuan mengawal sambutan. Kesemua perkataan selepas perkataan “jelaskan” dalam item contoh ialah syarat bagi perlakuan. Kriteria sebahagian daripada syarat.

Kriteria. Kriteria ialah batasan atau peringkat kejayaan perlakuan. Frasa “empat langkah penyampaian” yang terdapat dalam contoh item ialah kriteria.

Sambutan. Sambutan ialah sebarang gerak balas calon terhadap tugasan.

Jenis Soalan Subjektif

Secara umum terdapat tiga jenis soalan subjektif iaitu soalan sambutan bebas (esei panjang,) soalan sambutan diperluas (esei pendek) dan soalan sambutan terbatas. Soalan sambutan terbatas pula dapat dibahagikan kepada lima, iaitu item ringkas, item berangsangan, item berstruktur, item berpandu, dan kloz.

Soalan Sambutan Bebas

Calon diberi tajuk untuk dibincangkan. Mereka bebas memilih dan menggunakan isi daripada pengetahuan mereka sendiri. Mereka bebas menyusun dan mengolah isi itu dalam bentuk penulisan yang ditetapkan. Bentuk penulisan itu biasanya ialah karangan penghuraian (deskriptif). Kemungkinan jawapan yang mereka tulis itu asli adalah tinggi. Oleh itu, dalam skema pemarkahan keaslian sambutan dijadikan satu daripada kriteria penilaian selain isi dan persembahan.

Item ini sesuai untuk menguji semua aras kognitif terutama aras kognitif peringkat tinggi iaitu analisis, sintesis dan penilaian. Item ini sesuai untuk mengukur kebolehan calon memilih, mengolah dan mempersembahkan fakta atau idea. Item ini kerap digunakan untuk menguji aspek penulisan mata pelajaran bahasa.

Kebolehpercayaan pemarkahan item ini rendah. Oleh itu penggubalan skema pemarkahan perlu dilakukan dengan teliti. Penyelarasan skema dan penyederhanaan pemeriksaan perlu diadakan. Urusan ini dijangka memakan masa. Jadi, jumlah item ini dalam sesuatu set soalan hendaklah dihadkan.

Contoh

Arahan

Pilih satu tajuk karangan di bawah. Kemudian tulis satu karangan bagi tajuk yang kamu pilih itu. Panjang karangan kamu hendaklah tidak kurang daripada 120 patah perkataan.

1. Cita-cita Saya
2. Faedah Membaca
3. Pentingnya Berjimat Cermat
4. Sukan Tahunan di Sekolah Saya
5. Kebaikan Menyertai Pasukan Beruniform


Soalan Sambutan Diperluas

Calon dikehendaki memperluas atau mengembangkan sesuatu idea atau fakta yang dikemukakan. Bentuk jawapan bergantung pada maksud perlakuan yang terdapat dalam tugasan seperti terangkan, bincangkan, bezakan, nilaikan dan sebagainya.

Sambutan item ini juga bercorak perbincangan. Banyak kemungkinan jawapan akan diperoleh daripada calon. Tegasnya, calon dibenarkan mengemukakan fakta atau idea mereka sendiri. Oleh itu, hampir sama dengan item sambutan bebas, item ini juga sesuai digunakan untuk membentuk ujian beraras tinggi. Item ini sesuai digunakan untuk mengukur kebolehan calon mengumpul, memilih (menilai), mengorganisasi (menyusun, mengolah, mengait-ngaitkan) fakta atau idea.

Kandungan yang diuji oleh item ini agak kecil berbanding dengan kandungan yang diuji oleh item sambutan bebas, tetapi tidaklah sekhusus kandungan yang diuji oleh item sambutan terbatas. Kebolehpercayaan pemarkahan item ini agak rendah.

Contoh 1
Amir Hamzah dan Kharil Anwar memberi sumbangan yang bererti dalam sejarah perkembangan kesusasteraan Indonesia.

Bincangkan sumbangan mereka.
....................................................................... (20 markah)

Contoh 2

Sekolah tempat anda menjalani praktikum akan mengadakan majlis perpisahan untuk guru-guru pelatih. Selaku ketua kumpulan, ada diminta berucap di dalam majlis itu.

Tuliskan ucapan itu.
....................................................................... (20 markah)

Contoh 3
"Murid-murid mesti pandai menggunakan masa kerana masa itu seperti emas," kata Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Nyiru.

Jelaskan pandangan kamu sendiri terhadap kata-kata Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Nyiru itu.
....................................................................... (20 markah)

Contoh 4
Siapakah tokoh sukan negara kita yang kamu minati?

Beri sebab-sebab kamu meminatinya.
....................................................................... (20 markah)Soalan Sambutan Terbatas

Isi dan bentuk sambutan dibataskan. Batasan itu, dinamakan syarat dan kriteria, dinyatakan dalam item, terutama dalam tugasan. Batasan itu diwujudkan untuk mengurangkan kepelbagaian sambutan. Kebolehpercayaan pemarkahan item ini tinggi.

Sambutan Terbatas Ringkas

Keringkasan sambutan relatif: mungkin satu patah perkataan satu frasa, satu ayat, beberapa ayat, satu lakaran dan sebagainya. Bentuknya menghampiri bentuk item objektif. Item di bawah cuma mempunyai satu jawapan sahaja. Oleh itu item-item ia boleh juga dinamakan soalan separa objektif. Bagaimanapun, kesemua contoh di bawah bukanlah item objektif aneka pilihan kerana pilihan tidak disediakan.

Tugasan item ini mungkin meminta calon mengisi tempat kosong, membuat ayat, melukis, melabelkan, menyelesaikan masalah matematik dan sebagainya. Ruangan jawapan disediakan.

Contoh 1
Mamalia yang boleh terbang ialah ________________

Contoh 2
Berikan satu contoh huruf vokal.
____________________________________________

Contoh 3
Buat ayat tanya bagi ayat-ayat penyata di bawah.

(a) Ayat penyata: Hobi saya ialah memancing ikan.

Ayat tanya: ___________________________________

(b) Ayat penyata: Bapa Hadi bertugas di Sandakan.

Ayat tanya: ___________________________________

Contoh 4
Lukis seekor ikan dalam kotak yang disediakan. Labelkan bahagian-bahagian anggota ikan yang kamu lukis itu.

Contoh 5
Nyatakan empat ciri vokal.

(a) _________________________________________

(b) _________________________________________

(c) _________________________________________

(d) _________________________________________
..................................................................... (4 markah)

Sambutan Terbatas Berangsangan

Rangsangan boleh berupa karangan (teks), petikan, situasi, jadual, gambar dan sebagainya. Kewujudannya mesti. Tanpanya, soalan tidak dapat dibina. Soalan itu mungkin juga dinamakan soalan konteks, soalan kefahaman, interpretif dan sebagainya. Item ini menyerupai item sambutan terbatas berstruktur.

Contoh Rangsangan Situasi
Kamu tinggal di rumah bersama seorang adik yang berumur tiga tahun. Sedang kamu membaca buku, tiba-tiba adik kamu menangis. Tangannya luka dan berdarah kerana dia bermain pisau.

1. Apakah yang patut kamu lakukan sebaik sahaja melihat kejadian itu?


_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


.................................................................... (6 markah)

2. Di manakah pisau patut disimpan?

_____________________________________________

.................................................................... (2 markah)


3. Ada beberapa benda lain yang berbahaya kepada adik kamu.

Tuliskan empat benda yang berbahaya itu.

(a) ________________________________

(b) ________________________________

(c) ________________________________

(d) ________________________________

.................................................................... (4 markah)

Contoh Rangsangan Gambar

Gambar lima alat pertukangan kayu.

Gambar 1: Alat-alat Pertukangan Kayu

1. Namakan alat-alat pertukangan kayu di atas.

(a) ________________________________

(b) ________________________________

(c) ________________________________

(d) ________________________________

(e) ________________________________

................................................................ (5 markah)

2. Apakah kegunaan alat nombor 1?

______________________________________________

.......................................................................... (2 markah)

3. Mengapakah kamu menggunakan alat nombor 5 dengan nombor 6 untuk menebuk lubang?

______________________________________________

.......................................................................... (2 markah)

Contoh Rangsangan Teks (Cerita)

Arahan
Baca cerita ini. Kemudian jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki bernama Pak Beliling. Dia bekerja sebagai tukang lawak di istana raja. Suatu hari, ketika Pak Beliling pulang ke rumahnya, dia terlihat dua orang budak terhendap-hendap di bawah rumahnya.

Pak Beliling segera menaiki tangga. Dia masuk senyap-senyap ke dalam rumahnya. Dia terus termenung seketika. Dia mencari akal untuk mengenakan budak-budak nakal itu. Akhirnya dia mendapat akal.

Pada masa itu, isteri Pak Beliling berada di dapur. Pak Beliling melaung kepada isterinya dengan suara cemas, "Mak Siti! Mak Siti! Tadi orang-orang di warung heboh pasal pencuri. Kata mereka, sekarang ini banyak pencuri!"

"Betulkah begitu?" tanya Mak Siti dari dapur.

"Betul!" balas Pak Beliling. "Sebab itu, baik kita masukkan emas kita ke dalam peti. Kemudian kita sembunyikan di dalam kolam di kebun sayur kita itu," kata Pak Beliling lagi.

"Eloklah itu!" balas Mak Siti.

Pak Beliling terus mengisi beberapa ketul batu ke dalam sebuah peti. Kemudian dia cepat-cepat menuju ke kebunnya. Peti itu dicampakkan ke dalam kolam. Dia sengaja meletakkan pencedok air dekat tebing kolam itu.

Pada hari berikutnya, pagi-pagi lagi Pak Beliling pergi ke kebun sayurnya. Dia tersenyum melihat hampir kesemua tanah kebunnya itu basah. Perkara ini berlaku selama seminggu. Seminggu pulalah Pak Beliling tidak perlu menyiram sayur-sayurannya.


1. Di manakah Pak Beliling bekerja?
...................................................................... (1 markah)

2. Apakah tujuan Pak Beliling melaung kepada isterinya?
...................................................................... (2 markah)

3. Mengapakah Pak Beliling tidak perlu menyiram sayur-sayurannya selama seminggu?
...................................................................... (3 markah)

4. Berikan tajuk yang sesuai bagi cerita di atas.
...................................................................... (1 markah)

5. Nyatakan dua pengajaran yang kamu peroleh daripada cerita di atas.
...................................................................... (3 markah)


Sambutan Terbatas Berstruktur

Item ini boleh dikatakan sama dengan item terbatas berangsangan kerana item memerlukan rangsangan. Berdasarkan rangsangan itulah dibentuk soalan-soalan yang memerlukan calon mengenal pasti atau menganalisis struktur rangsangan yang diberi itu.

Contoh Rangsangan Data

Arahan
Teliti carta di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Carta hujan dan suhu seminggu.

Carta 2: Hujan dan Suhu Seminggu

1. Suhu pada hari Sabtu ialah _______ .
...................................................................... (1 markah)

2. Catatan suhu yang paling tinggi ialah pada hari _______.
...................................................................... (1 markah)

3. Pada hari Khamis, hujan turun sebanyak ________ sentimeter.
...................................................................... (1 markah)

4. Hujan tidak turun pada hari ____________________.
...................................................................... (1 markah)

5. Berapa sentimeter hujan
turun sepanjang minggu ini?

____________________________________________
...................................................................... (2 markah)


Sambutan Terbatas Berpandu

Item ini hampir sama dengan item sambutan terbatas berangsangan dan item sambutan terbatas berstruktur dari segi kemestian wujudnya rangsangan. Bagaimanapun, perbezaan item ini dengan kedua-dua item itu sangat jelas. Item terbatas berpandu ini memerlukan calon mengemukakan jawapan berpandukan bahan rangsangan sedangkan kedua-dua item terbatas tadi memerlukan calon menjawab siri soalan. Item terbatas berpandu ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran penulisan.

Contoh 1
Kamu seorang ketua murid. Kamu dikehendaki berucap dalam Majlis Perpisahan Murid-murid Tahun Enam. Guru besar dan guru-guru akan hadir dalam majlis tersebut.

Tulis ucapan kamu dengan menggunakan lebih kurang 80 patah perkataan sahaja. Kamu boleh menggunakan perkataan atau rangkai kata di bawah ini.

terima kasih, dikenang, mengajar, jasa guru, minta maaf, bagi pihak murid-murid tahun enam, jangan seperti kacang lupakan kulit, di sekolah yang baru nanti

Contoh 2
Gambar 1, 2, 3, 4.

Lihat gambar-gambar di atas. Tulis sebuah cerita tentang gambar itu mengikut susunannya. Cerita kamu mesti ditulis berperenggan. Gunakan lebih kurang 80 patah perkataan sahaja.

Contoh 3
Arahan
Penuhkan tempat-tempat kosong ini dengan ayat-ayat yang sesuai.

Yunus: Assalamualaikum, cikgu. Saya Yunus, pemberita majalah Persatuan Bahasa Melayu sekolah kita.

Cikgu Ros: Waalaikumussalam. Silakan duduk, Yunus. Guru penasihat persatuan kamu ada memberitahu saya maksud kedatangan kamu ini.

Yunus: Terima kasih, cikgu. Boleh saya mulakan soalan pertama?

Cikgu Ros: Silakan, Yunus.

Yunus: ___________________________________________

Cikgu Ros: Saya akan bersara sebulan lagi.

Yunus: ___________________________________________

Cikgu Ros: Saya berkhidmat sebagai guru selama 28 tahun.

Yunus: ___________________________________________

Cikgu Ros: Saya mula berkhidmat di sekolah ini pada awal tahun 1978.

Yunus: __________________________________________

Cikgu Ros: Sebelum ini, saya pernah berkhidmat di Johor dan di Sabah.

Yunus: ___________________________________________

Cikgu Ros: Selepas bersara nanti, saya bercadang membuka perniagaan kecil.

Yunus: __________________________________________

Cikgu Ros: Saya ingin membuka sebuah kedai buku di bandar ini.

Yunus: __________________________________________

Cikgu Ros: Saya memilih perniagaan buku kerana saya ingin terus berdamping dengan buku dan dengan murid-murid.

Yunus: ___________________________________________

Cikgu Ros: Ya, di samping menguruskan kedai, saya akan terus bergiat dalam Pasukan Puteri Islam di daerah kita ini.

Yunus: Waktu rehat sudah tamat. Saya minta diri dahulu. Jika saya perlukan penerangan lanjut, esok saya akan bertemu dengan cikgu lagi. Terima kasih, cikgu.

Cikgu Ros: Terima kasih kembali, Yunus.

Kloz

Kloz ialah set item yang menggunakan petikan karangan. Bahagian awal dan akhir petikan itu diterakan sepenuhnya. Bahagian awal dan akhir yang diterakan sepenuhnya itu mungkin berupa frasa, ayat atau perenggan. Hal ini bergantung pada panjang petikan. Perkataan-perkataan terpilih dalam petikan itu digugurkan dan diganti dengan tempat kosong. Semua garisan pada tempat kosong itu sama panjangnya. Pengguguran perkataan terpilih itu dilakukan secara tekal selepas lima hingga tujuh patah perkataan. Pengguguran perkataan pada awal ayat tidak digalakkan kerana hal ini boleh mengganggu pemahaman calon. Untuk memudahkan tugas menggubal soalan, petikan itu perlu diubah suai atau dicipta satu wacana khas untuk tujuan sesuatu pengujian.

Teknik kloz sesuai digunakan untuk ujian kefahaman, tatabahasa dan kosa kata bagi mata pelajaran bahasa. Teknik ini berguna bagi menguji pengetahuan peristilahan bagi mata pelajaran tertentu seperti Sains dan Geografi. Teknik kloz ini juga sesuai dijadikan rangsangan item objektif.

Contoh
Arahan
Penuhkan tempat-tempat kosong di bawah ini dengan perkataan-perkataan yang sesuai. Tuliskan satu patah perkataan sahaja pada tiap-tiap tempat kosong itu.

Satu daripada permainan tradisional orang Melayu ialah permainan gasing. Mereka bermain gasing (1) __________ beratus-ratus tahun dahulu. Mereka mengadakan perlawanan gasing (2) __________ musim menuai padi. Mereka menjadikan permainan ini (3) __________ cara melepaskan penat lelah.

Mereka bermain (4) __________. Kadang-kadang pasukan dari kampung lain (5) __________ di suatu gelanggang. Gelanggang itu biasanya dibuat di tengah sawah (6) __________ pada masa itu tanah sawah kering dan (7) __________ sesuai dijadikan gelanggang permainan.

Biasanya, (8) __________ bermain, mereka mengadakan upacara memuja (9) __________ gasing. Upacara ini dilakukan oleh pawang pasukan (10) __________. Ini menunjukkan permainan itu ada kaitan dengan kepercayaan terhadap kuasa ghaib.

Tamat.