09 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (2)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 1: Pernyataan Tidak Lengkap
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting

Tugasan item ini berupa ayat yang tidak lengkap. Jika ada rangsangan, bahagian rangsangan itu dipisahkan daripada bahagian tugasan. Pilihan terpendek didahulukan, pilihan terpanjang dikemudiankan. Pilihan perlu homogen, iaitu terdiri daripada bahagian atau unsur yang sama jenisnya. Pilihan dimulakan dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan noktah. Jika pilihan ialah ayat lengkap, huruf pertamanya dimulakan dengan huruf besar dan pilihan itu diakhiri dengan noktah. Tempat kosong boleh disediakan pada pertengahan atau akhir ayat. Jangan adakan tempat kosong pada awal ayat kerana hal itu boleh mengelirukan calon. Panjang ruangan tempat kosong itu hendaklah seragam iaitu 10 hingga 12 spasi. Item ini boleh digunakan bersama-sama dengan item yang lain seperti jenis negatif dan cantuman.

1. Ibu membeli sekaki

(A) topi
(B) tudung
(C) payung
(D) songkok

Pilihan item ini homogen. Topi, tudung, payung, songkok – semuanya digunakan di kepala. Jikalau “topi” digantikan dengan “meja”, pilihan sudah tidak homogen. Pilihan ini dimulakan dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan noktah. Pilihan terpendek di atas dan pilihan terpanjang di bawah sekali.

2. Pendapatan tambahan Lui Lai Nam pada tahun 20008 ialah

(A) RM23 098.00
(B) RM23 898.00
(C) RM24 098.00
(D) RM24 198.00

Unit terkecil didahulukan. Angka dua digit, tiga digit dan empat digit ditulis rapat. Bagi angka lima digit dan seterusnya, jarakkan setiap kelompok tiga digit yang terakhir (Gaya Dewan Edisi Ketiga, 1995:90).

3. Siti menjerit ____________ hatinya apabila seorang pemuda melarikan begnya.

(A) sekuat-kuat
(B) sepuas-puas
(C) sehabis-habis
(D) semahu-mahu

Tempat kosong di tengah ayat. Pilihan dikatakan homogen kerana semuanya kata ganda. Pilihan dimulakan dengan huruf kecil. Susunan pilihan ialah secara menurun: yang terpendek di atas dan yang terpanjang di bawah.

4. Saya membaca buku itu minggu lalu.

Ayat pasif bagi ayat di atas ialah

(A) Buku itu saya baca minggu lalu.
(B) Buku itu saya dibaca minggu lalu.
(C) Buku itu dibaca saya minggu lalu.
(D) Buku itu dibaca oleh saya minggu lalu.

Pilihan diakhiri dengan noktah kerana pilihan ini ialah ayat lengkap. Susunan pilihan ialah secara menurun: yang terpendek di atas dan yang terpanjang di bawah.

Tiada ulasan: