09 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (3)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 2: Soalan Langsung
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap

Tugasan boleh berupa ayat tanya atau ayat perintah. Pilihan dimulakan dengan huruf besar. Pilihan yang berupa kata, frasa, angka atau senarai tidak diakhiri dengan noktah. Pilihan berupa ayat lengkap diakhiri dengan noktah. Bagaimanapun, item yang berupa ayat lengkap dalam sesuatu ujian perlu dihadkan agar masa calon tidak terbuang untuk meneliti pilihan yang berkenaan kecuali maksud soalan memang memerlukannya. Item ini juga boleh digunakan bersama-sama item yang lain seperti item negatif, cantuman dan jawapan terbaik.

5. Apakah makanan kegemaran itik?

(A) Cacing dan ikan
(B) Bijirin dan rumput
(C) Serangga dan siput
(D) Ketam dan kerang-kerangan

Tugasan ialah ayat tanya. Pilihan dimulakan dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan noktah. Pilihan homogen dari segi struktur ungkapan.

5A. Cikgu Asri bercadang menggunakan penyoalan aras tinggi semasa melaksanakan pengajaran mikro.

Kombinasi mana yang sesuai digunakan oleh Cikgu Asri?

(A) Mencungkil pengetahuan, penjelasan pelajar, persetujuan guru
(B) Pendedahan rangsangan, penjelasan pelajar, persetujuan guru
(C) Penjelasan pelajar, pendedahan rangsangan, persetujuan guru
(D) Mencungkil pengetahuan, penjelasan pelajar, pendedahan rangsangan

Item ini ada rangsangan. Tugasannya ialah ayat tanya. Pilihan dimulakan dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan noktah. Item ini homogen dari segi jumlah unsur, iaitu setiap pilihan mempunyai tiga unsur.


6. Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.

(A) “Bapa saya, mempunyai dusun yang luas” kata Hayati.
(B) “Bapa saya mempunyai dusun yang luas, kata Hayati.”
(C) “Bapa saya mempunyai dusun yang luas”, kata Hayati.
(D) “Bapa saya mempunyai dusun yang luas,” kata Hayati.

Tugasan ialah ayat perintah jenis suruhan. Calon dikehendaki (disuruh, diperintahkan) memilih petunjuk. Hati-hati apabila mengedit tanda baca item begini kerana kesilapan kecil memungkinkan petunjuk menjadi lebih daripada satu.


6A. Di bawah ini ialah sebahagian daripada huruf Jawi.

Pilih kumpulan huruf yang betul susunannya berdasarkan Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi (2008).

(A)

(B)

(C)

(D)

Item ini ada rangsangan. Tugasannya ialah ayat perintah.

Tiada ulasan: