Soal Jawab Bahasa

Soal Jawab Bahasa oleh Kembara Bahasa

1. Tentang Kata Kerja “Dibolehkan”
2. *Perlaksanaan atau Pelaksanaan?
3. *Pengwujudan atau Pewujudan?
4. Dua Golongan Kata bagi Kata "Dalam"
5. Perihal Kata Pemerdagangan
6. Apitan 'ke-...-an' yang Membentuk Kata Nama dan Kata Kerja
7. Golongan yang Menghancurkan Bahasa Melayu
8. Binaan Ayat yang Gramatis
9. Seputar Masalah Penggunaan Kata
10. Suri Teladan
11. Perihal Makna "Adab"
12. "Dalam" sebagai Kata Sendi dan Kata Hubung
13. Perihal "Kata Pengantar" dan "Kata Penghantar"
14. Perihal Kata “Beza”
15. Bolehkah Kata Sendi dan Kata Hubung di Pangkal Ayat?
16. Buku "Tuntunan Bahasa"
17. Antara "Memberi" dengan "Memberikan"

Ceritera Bahasa

Untuk melapangkan fikiran pengunjung blog ini, selain mengemukakan tulisan yang serius tentang bahasa, budaya, pendidikan dan isu lain, saya buka ruangan baharu yang mencatat hal-hal umum, tetapi penting, secara santai. Ruangan ini saya namai "Ceritera Bahasa" kerana kandungannya memang cerita atau kisah yang berlegar seputar yang berkaitan dengan bahasa. Kembara Bahasa, 21 April 2010.

1. “Mereka” atau “Sesiapa” Sahaja Sudah Memadai
2. Perihal "Kata Aluan" atau "Kata Alu-aluan"
3. Siapa yang “Memanfaatkan” dan Apa yang “Bermanfaat”?
4. "Marabahaya" Memang "Berbahaya"
5. Perihal "Rektor" dan "Reaktor"
6. Perihal "Judi Halal"
7. “Program Tentatif” atau “Tentatif Program”?

Perbincangan dalam Kumpulan Kembara Bahasa
1. Baru, Baharu, Bharu, Bahru
2. Dengan sebagai Kata Sendi Nama dan Kata Hubung
Dicipta pada 6 April 2011. Dikemas kini: 9 Mac 2012.