28 Mei 2009

Data Penggunaan Penjodoh Bilangan “Buah” untuk Kata Nama Abstrak (1)

Masukan terdahulu
Benda Abstrak Tidak Memerlukan Penjodoh Bilangan
Penjodoh Bilangan “Buah”
Sebuah Orang*, Sebuah Rambut* dan Sebuah Air Mata*

Pengguna bahasa kita berminat menggunakan penjodoh bilangan “buah” untuk kata nama abstrak. Hasil carian dengan Google pada 22 hingga 26 Mei 2009 membuktikan hal itu. Sebanyak 200 kata nama abstrak mendapat penjodoh bilangan buah. Jumlah keseluruhan ungkapan kata nama abstrak yang diberikan penjodoh bilangan “buah” itu melebihi 10 juta. Sebanyak 10 ungkapan pilihan yang tertinggi penggunaannya adalah seperti yang di bawah.

1. *sebuah penelitian 634,000
2. *sebuah mimpi 388,000
3. *sebuah masyarakat 351,000
4. *sebuah perjalanan 278,000
5. *sebuah kehidupan 205,000
6. *sebuah peluang 183,000
7. *sebuah harapan 149,000
8. *sebuah perjuangan 124,000
9. *sebuah persahabatan 121,000
10. *sebuah kalimat 104,000

Tiada ulasan: