10 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (7)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 6: Pilihan Terbaik
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi
(6) Jenis Item 5: Cantuman

Semua pilihan yang terdapat pada item ini berkemungkinan menjadi petunjuk. Calon dikehendaki memilih pilihan terbaik. Dalam tugasan terdapat perkataan seperti terbaik, paling, utama dan sebagainya. Item ini sangat sesuai digunakan untuk membentuk soalan beraras tinggi. Item ini boleh bertumpang tindih dengan jenis item yang lain.

15. Tujuan utama Puan Ameera membuat kraf tangan adalah untuk

(A) membantu ayahnya
(B) menambah kemahirannya
(C) menarik pelancong dari luar negara
(D) membekalkannya ke gerai karyaneka

16. Antara buah-buahan yang berikut, apakah buah yang paling banyak mengandungi vitamin C?

(A) Jambu batu
(B) Pisang emas
(C) Belimbing besi
(D) Durian tembaga

17. "Layar Terkembang akan diingat sebagai lambang generasi baharu di Indonesia yang diingini oleh Sutan Takdir. Maria yang dapat dianggap mewakili golongan tradisional dimatikan supaya generasi baharu yang diwakili oleh Tuti dan Yusuf boleh terus hidup bahagia."

Pilih hujah terbaik untuk membuktikan petikan di atas ialah wacana.

(A) Tiada kesalahan bahasa dalam petikan itu.
(B) Petikan itu mengandungi andaian dan asersi.
(C) Idea disatukan melalui penanda wacana tertentu.
(D) Hubungan ayat pertama dengan ayat kedua cukup utuh.

Aspek teknikal sama dengan jenis item yang lain.

Tiada ulasan: