10 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (5)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 4: Klasifikasi
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif

Item ini berupa set item. Set dimulakan dengan arahan, diikuti dengan pilihan dan tugasan. Sesuatu set mengandungi tiga hingga lima soalan sahaja.

Arahan

Soalan 10 hingga soalan 12 berkaitan dengan perkataan-perkataan di bawah. Perkataan-perkataan ini boleh digunakan sekali, lebih daripada sekali, atau tidak digunakan langsung.

(A) cerpen
(B) telapak
(C) ibu bapa
(D) sorak-sorai

10. Contoh akronim ialah ___________.

11. Contoh penggandaan rentak ialah ___________.

12. Sisipan terdapat pada perkataan ___________.

Aspek teknikal sama dengan jenis item yang lain.

Tiada ulasan: