21 Mei 2009

Benda Abstrak Tidak Memerlukan Penjodoh Bilangan

Masukan terdahulu
Penjodoh Bilangan “Buah”

Penulis buku Tuntunan Bahasa (2004) mempunyai pendapat yang sama dengan panel penulis buku Tatabahasa Dewan (1993, 2008) tentang batasan penggunaan penjodoh bilangan “buah”. Buku Tuntunan Bahasa menegaskan, benda abstrak tidak memerlukan penjodoh bilangan.

“Dalam bahan-bahan terbitan di Malaysia, kecenderungan menggunakan penjodoh bilangan untuk benda abstrak belum ketara. Tetapi, dalam bahan bacaan yang terbit di Indonesia, amat nyata kecenderungan itu. Antara yang sering saya temukan termasuklah bentuk seperti:

  • sebuah bangsa
  • sebuah pandangan
  • sebuah fikiran
  • sebuah masyarakat
  • sebuah sumbangan

Semua kata nama yang tersebut, iaitu bangsa, pandangan, fikiran, masyarakat, dan sumbangan ialah kata nama abstrak. Cukup kita katakan satu bangsa, satu pandangan, satu fikiran, satu masyarakat dan satu sumbangan.” Awang Sariyan, 2004. Tuntunan Bahasa: Asas Pegangan Pelajar. Petaling Jaya: Pearson Malaysia, halaman 62.

Selain buku Tatabahasa Dewan dan Tuntunan Bahasa, buku Nahu Kemas Kini (2009) dan Petunjuk Bahasa (2005) juga menyatakan kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. Hal ini sudah dijelaskan dalam masukan Penjodoh Bilangan “Buah”.

Tiada ulasan: