10 Mei 2009

Item Objektif Aneka Pilihan (9)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan 8: Kloz
Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Masukan terdahulu
(1) Mukadimah dan Istilah Penting
(2) Jenis Item 1: Pernyataan Tidak Lengkap
(3) Jenis Item 2: Soalan Langsung
(4) Jenis Item 3: Negatif
(5) Jenis Item 4: Klasifikasi
(6) Jenis Item 5: Cantuman
(7) Jenis Item 6: Pilihan Terbaik
(8) Jenis Item 7: Mengesan Kesilapan

Kloz ialah set item yang menggunakan petikan karangan. Perenggan pertama dan terakhir petikan itu diterakan sepenuhnya. Perkataan terpilih dalam perenggan yang lain digugurkan dan diganti dengan tempat kosong yang diberi nombor soalan. Pengguguran perkataan terpilih itu dilakukan secara tekal selepas di antara lima hingga enam patah perkataan. Elakkan pengguguran perkataan pada awal ayat. Untuk mencapai maksud ini, sebaik-baiknya petikan berkenaan digubal khas.

Item jenis ini adalah set item. Item jenis ini dimulakan dengan arahan, diikuti dengan petikan berkenaan dan siri pilihan. Arahan dan petikan berkenaan dapat dianggap stem bagi siri pilihan.

Arahan

Dalam petikan di bawah terdapat 20 tempat kosong. Seterusnya terdapat kumpulan perkataan untuk dipilih bagi menjawab soalan 19 hingga 23.

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan dalam tempat kosong dengan menandakan huruf pilihan pada kertas saranan jawapan yang disediakan.


Pengaruh kebudayaan kuning ternyata sudah meresap ke dasar jiwa anak-anak muda kita.
Keruntuhan akhlak mereka menjadi bahan pertuturan orang di mana-mana sahaja. Perhubungan sosial yang begitu bebas ____ 19 ____ belia dan beliawanis kita lupa ____ 20 ____ dan mereka sanggup mengetepikan ajaran ____ 21 ____. Pendidikan sekular yang begitu liberal ____ 22 ____ hubungan anak dengan ibu bapa kelihatan ____ 23____ kawan sahaja. Perlakuan tersebut bertentangan dengan nilai masyarakat kita. Dari sudut agama pula, perlakuan terkutuk itu merupakan dosa besar.


19.
(A) melahirkan
(B) membuatkan
(C) memunculkan
(D) menyebabkan

20.
(A) diri
(B) haluan
(C) daratan
(D) pegangan

21.
(A) tradisi
(B) sosial
(C) siasah
(D) agama

22.
(A) menjadikan
(B) menjalinkan
(C) mewujudkan
(D) menghasilkan

23.
(A) mirip
(B) persis
(C) seperti
(D) iras-iras

Semua garisan pada tempat kosong itu sama panjangnya. Aspek teknik sama dengan item yang lain.

Tiada ulasan: