12 Mei 2009

Penjodoh Bilangan “Buah”

1. Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan, misalnya *sebuah keberanian. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) halaman 372.

2. Kata-kata nama abstrak seperti cinta, kasih dan persahabatan tidak mengambil sebarang penjodoh bilangan. Oleh itu *sebuah cinta, *sebuah persahabatan tidak menggambarkan bahasa Melayu yang baik. (b) Ayat tidak pernah mengambil sebarang penjodoh bilangan dalam penggunaan bahasa di kalangan penutur Melayu asli. Oleh itu, *sebuah ayat tidak dapat diterima.” Nahu Kemas Kini (2009), halaman 84.

3. Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan pada kata nama abstrak (bersifat bukan kebendaan).

memberikan *sebuah sumbangan besar (memberikan satu sumbangan besar)
menggunakan *ketiga-tiga buah pendekatan (menggunakan ketiga-tiga pendekatan)
mengemukakan *dua buah pendapat (mengemukakan dua pendapat)
menyimpan *sebuah impian besar (menyimpan satu impian besar)
mencapai *beberapa buah kejayaan besar (mencapai beberapa kejayaan besar)
selama *dua buah abad (selama dua abad)
memulakan *sebuah kehidupan baharu (memulakan kehidupan baharu)
menunjukkan *sebuah keberanian (menunjukkan keberanian)
menerima *sebuah penghargaan (menerima penghargaan)
berhadapan dengan *sebuah risiko tinggi (berhadapan dengan risiko tinggi)
merupakan *sebuah masyarakat majmuk (merupakan masyarakat majmuk)

Petunjuk Bahasa (2005), halaman 198.

Pendapat yang bertentangan
4. "sebuah harapan (betul)", "sebuah hasrat (betul)". Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah (2009) halaman 127.

Tiada ulasan: