01 November 2009

Penggunaan Istilah Bahasa Malaysia

Paparan ini ialah jawapan piawai Khidmat Nasihat Bahasa (KNB), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia tentang penggunaan istilah “bahasa Melayu” dan “bahasa Malaysia”. Butiran tentang perkara ini terdapat dalam blog ini. Sila rujuk masukan yang bertajuk “Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia: Pandangan KNB”.

Kita boleh menyusun semula ayat tentang penggunaan istilah “bahasa Malaysia” dalam paparan ini. Kita boleh menulisnya semula begini: “Istilah ‘bahasa Malaysia’ boleh digunakan dalam komunikasi sosial yang tidak rasmi”. Tegasnya, dalam komunikasi rasmi, kita hendaklah menggunakan istilah “bahasa Melayu”.

Pedoman Bahasa (JPEG) 067. Istilah “Bahasa Malaysia”.

Tiada ulasan: