22 Januari 2009

Amalan Refleksi Semasa Praktikum

Oleh Mohd Firdaus bin Haji Abd Salam
Institut Perguruan Keningau, Sabah

Satu daripada komponen yang dinilai semasa praktikum ialah amalan refleksi. Amalan refleksi terbahagi pula kepada tiga aspek iaitu pemikiran reflektif, catatan reflektif dan pembinaan portfolio. Kertas ini membincangkan pemikiran reflektif dan catatan reflektif sahaja.

Secara mudah, refleksi ialah proses mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang difikirkan atau dialami. Perkara yang difikirkan atau dialami itu dianalisis dan dinilai kesannya, termasuk memikirkan cara penambahbaikan demi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Catatan refleksi praktikum guru pelatih (GP) perlu memperlihatkan kematangan. Antaranya ialah mereka perlu menulis ulasan secara kritikal. Mereka perlu menyerlahkan kebolehan membuat tindakan susulan. Refleksi mereka juga sepatutnya memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri.

Pemikiran reflektif pula perlu memperlihatkan kemampuan mereka mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap sesuatu tindakan, mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens, meramal kesan sesuatu tindakan berlandaskan bukti, dan seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambil kira unsur kajian masa depan (KMD).

Jelasnya, pemikiran reflektif ditandai oleh tindakan guru yang dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan jelas, dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tindakan yang diambil berasaskan bukti. Justeru, meningkatkan pemikiran reflektif dalam kalangan GP sangat penting. Amalan ini diyakini mampu merangsang minat dan usaha untuk mereka meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Persoalannya sejauh mana amalan refleksi dilaksanakan oleh GP dan mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Berdasarkan pengalaman, penulis mendapati kebanyakan GP masih kurang faham tentang aspek ini. Misalnya, catatan mereka bersifat laporan atau deskriptif. Mereka hanya menyatakan kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran tanpa cadangan penambahbaikan. Kebanyakannya hanya menjawab persoalan apa yang berlaku dan bukannya mengapa atau bagaimana sesuatu itu berlaku; jauh sekali mengaitkannya dengan teori-teori pembelajaran.

Natijahnya, masalah-masalah yang sama dihadapi oleh GP setiap kali masuk kelas dan kandungan catatan refleksi juga seakan-akan serupa. Tiada catatan cadangan untuk menambah baik kelemahan-kelemahan yang lepas dan tiada aspek penilaian untuk menambah baik atau meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Tindakan-tindakan tersebut kurang mencerminkan pemikiran reflektif yang seperti yang dihasratkan.

Ada ketikanya GP memberi alasan kurangnya masalah yang dihadapi semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu, tiada lagi masalah yang perlu diketengahkan kerana proses pengajaran dan pembelajaran pula telah dilaksanakan dengan baik. Situasi ini juga menyebabkan catatan refleksi mereka bersifat laporan dan tidak memperlihatkan ciri-ciri penilaian kembali kekuatan dan kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran.

Segelintir pensyarah pembimbing pernah mengutarakan ketidakpuasan terhadap kematangan GP membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri, kebolehan membuat tindakan susulan serta memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri. Perkara ini perlu dibincangkan lebih lanjut dan penyelesaiannya mesti diusahakan. Selain itu, kita juga patut membincangkan amalan refleksi selepas guru pelatih GP ditempatkan di sekolah.

Tiada ulasan: