20 Januari 2009

KKP Meningkatkan Pengetahuan dan Kemahiran

Ini ialah refleksi Kerja Kursus Pendek (KKP) Bahasa Melayu Minor, Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Pemulihan Khas oleh Sarina binti Ismail. Refleksi ini sudah disunting.

Pencarian maklumat untuk tugasan ini bermula semenjak cuti persekolahan. Pada masa cuti itu saya sempat membuat rujukan di perpustakaan Kota Kinabalu, Tawau, Semporna dan Institut Perguruan Keningau.

Semasa cuti itu juga saya berhubung dengan guru-guru terlatih untuk mengumpul contoh rancangan pengajaran tahunan (RPT) dan rancangan pengajaran harian (RPH). Selain itu, mereka membantu saya memilih kaedah mengajar yang berkesan. Saya juga berjaya memperoleh bahan bantu belajar daripada mereka.

Pembinaan RPT dan RPH bertemakan permainan dengan tajuk “Permainan Kegemaranku” ini dapat dikaitkan dengan Mazhab Humanis. Mazhab ini berpendapat pembelajaran manusia bergantung pada emosi dan perasaan. Oleh itu, strategi pengajaran dan pembelajaran saya atur mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. Pembelajaran yang berlaku ialah hasil latihan atau pengalaman.

Selain itu, pembelajaran ini dapat dikaitkan dengan pandangan Birch, iaitu ahli psikologi Mazhab Kognitif. Dia menyatakan celik akal berlaku bergantung pada pengalaman sedia ada. Berasaskan teorinya, pengajaran dan pembelajaran ialah perkaitan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baharu.

Berdasarkan pandangan Birch, tumpuan pada topik “Permainan Kegemaranku” akan memudahkan proses ingatan murid sekali gus menarik minat mereka. Hal ini berlaku demikian kerana mereka mempunyai pengalaman tersendiri. Tambahan pula, alam kanak-kanak sekolah rendah penuh dengan aktiviti permainan yang menggembirakan dan memuaskan hati mereka.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1987 “Penyeliaan Pengajaran-pembelajaran di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar” dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 “Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran” membuktikan betapa pentingnya penyediaan rekod mengajar yang berkesan untuk mengukur takat pencapaian objektif pembelajaran.

Walaupun pencarian maklumat bermula semenjak cuti semester, namun tugasan ini hanya dapat saya siapkan sepenuhnya pada saat-saat akhir. Kelewatan ini berlaku kerana terdapat beberapa penambahbaikan terhadap tugasan asal. Saya memanfaatkan pengalaman menjalani praktikum untuk menghasilkan RPH yang lebih berkesan.

Tugasan ini menambah pengetahuan dan kemahiran pedagogi saya. Tugasan ini juga mengukuhkan pendirian saya bahawa pencarian ilmu hendaklah berterusan dan sentiasa diamalkan.

Rumusannya, saya mesti terus menjadi pencari ilmu. Ilmu itu pula perlu saya gunakan dalam bilik darjah agar pengajaran saya lebih berkesan. Kesedaran hendaklah bermula dari dalam diri agar kita dapat mencari jalan penyelesaian terbaik bagi setiap masalah yang dihadapi semasa bergelar guru terlatih nanti.

Tiada ulasan: