20 Januari 2009

Manfaat Latihan Menulis RPH Terperinci

Refleksi Kerja Kursus Pendek (KKP) Bahasa Melayu Minor
Oleh Asnita Lee Che Oon

Tugasan ini memberi peluang kepada saya lebih memahami maksud dan fungsi Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Kini saya lebih berkeyakinan untuk menulis RPH. Keyakinan ini memang saya perlukan untuk menghadapi praktikum.

Saya pernah menjadi guru sandaran tidak terlatih (GSTT) di Lahad Datu. Kini saya menjalani praktikum sebagai guru pelatih di Keningau. Saya dapati ada perbezaan antara RPH GSTT dengan RPH guru pelatih. RPH GSTT terlalu ringkas sedangkan RPH guru pelatih terperinci.

Yang lebih terperinci ialah RPH kerja kursus pendek (KKP) ini. Mula-mula saya anggap tugasan ini sebagai beban. Kini, saya berpendapat hal ini wajar kerana RPH KKP merupakan bahagian utama dalam tugasan. Sebaliknya, RPH praktikum hanya bahagian asas, tetapi penting, dalam praktikum.

Tugasan ini mengaktifkan saya mengumpul maklumat. Hasilnya saya dapat mengumpul beberapa contoh RPT dan RPH sebenar. Saya memperoleh bahan-bahan itu daripada beberapa buah sekolah di Lahad Datu dan di Keningau. Saya juga sempat menemu bual beberapa orang guru terlatih. Saya memanfaatkan ciri-ciri baik setiap bahan dan dapatan temu bual itu untuk tugasan ini. Tegasnya, belajar dapat dilakukan secara bersendirian daripada sumber persekitaran kita.

Dahulu, saya merasakan penulisan RPH amat sukar dan terlalu terperinci. Kini, setelah menyelesaikan KKP ini, saya mendapati penulisan RPH sebenarnya tidaklah terlalu sukar, walaupun tidaklah mudah. Malah kini saya semakin berminat meneliti Huraian Sukatan Pelajaran (HSP), RPT dan RPH di sekolah. Tanpa meneliti HSP dan menulis RPT dan RPH dengan teliti, perancangan akan goyah.

Rumusannya, pengalaman melaksanakan KKP ini akan menjadikan saya lebih yakin merancang pelajaran apabila bergelar guru terlatih nanti.

Tiada ulasan: