03 Februari 2009

Panduan Praktikum Sekolah Rendah

Pada tahun 2007, Institut Perguruan Keningau, Sabah (IPKS) menerbitkan buku Panduan Penyeliaan Praktikum. Buku setebal 265 halaman itu diedarkan secara percuma kepada warga IPKS, khususnya pensyarah pembimbing praktikum.

Buku itu mengandungi 18 bab. Bab 1 menggariskan panduan pelaksanaan praktikum bagi semua program praktikum Bahagian Pendidikan Guru (BPG) di institut pendidikan guru Malaysia (IPGM). Bab 2 memberikan garis panduan tentang disiplin guru pelatih dan peraturan praktikum yang bertujuan memperjelas peranan dan tanggungjawab guru pelatih semasa menjalani praktikum.

Bab 3 hingga bab 16 memberikan tumpuan pada mata pelajaran. Dalam setiap bab terdapat panduan bimbingan dan penyeliaan mata pelajaran yang berkenaan. Setiap bab berfokus pada penyediaan rancangan pengajaran harian (RPH) serta kaedah pengajaran dan pembelajaran. Panduan dan fokus itu bertujuan memudahkan pensyarah penyelia, guru pembimbing dan guru pelatih membuat rujukan semasa praktikum.

Selain itu, buku panduan ini juga menjelaskan pelaksanaan kokurikulum semasa praktikum. Perkara ini dibincangkan dalam bab 17. Bahan rujukan ringkas pula termuat dalam bab 18. Dalam bab ini terdapat penerangan tentang portfolio, penulisan jurnal, kemahiran berfikir, nilai murni, pencerapan klinikal, amalan refleksi, guru sebagai mentor dan pengajaran berpasangan.

Setakat yang diketahui, buku panduan praktikum yang kemas kini dan menyeluruh untuk kegunaan IPGM belum terdapat di pasaran. Jikalau buku ini dimurnikan dan dikemas kini, buku ini dapat menjadi rujukan warga IPGM di negara kita – bukan sekadar untuk rujukan warga IPKS sahaja.

Tambahan pada 11 Februari 2012


Buku ini ialah edisi permulaan. Hal ini bermaksud ada banyak perkara masih perlu dimurnikan. Mudah-mudahan sudah ada edisi baharu. Edisi baharu penting sebab perubahan berlaku dari semasa ke semasa. Yang tahu hal itu “orang dalam”. Kini saya “orang luar”.

Kandungan

Kata Alu-aluan ... iv
Sekapur Sirih ... v
Kata Pengantar ... vi - vii
Bab 1 Pengenalan Praktikum … 1 -15
Bab 2 Pengurusan Pelajar Semasa Praktikum … 16 - 22
Bab 3 Bahasa Melayu Sekolah Rendah … 23 - 51
Bab 4 Bahasa Inggeris … 52 - 61
Bab 5 Sains … 62 - 96
Bab 6 Matematik … 97 - 113
Bab 7 Pendidikan Islam KBSR … 114 - 122
Bab 8 Pendidikan Islam j-QAF … 123 - 131
Bab 9 Bahasa Arab … 132 - 139
Bab 10 Kemahiran Hidup … 140 - 146
Bab 11 Kajian Tempatan … 147 - 163
Bab 12 Pendidikan Jasmani … 164 - 171
Bab 13 Pendidikan Muzik … 172 - 177
Bab 14 Pendidikan Seni … 178 - 193
Bab 15 Prasekolah … 194 - 213
Bab 16 Bimbingan dan Kaunseling … 214 - 225
Bab 17 Pelaksanaan Kokurikulum … 226 - 235
Bab 18 Rujukan Pantas … 236 - 257
Senarai Penulis … 258 - 260
Jawatankuasa Penerbitan … 261

Rujukan Pantas
Bab ini mengandungi sumber rujukan ringkas tentang beberapa perkara penting dalam praktikum, iaitu
(b) Portfolio
(c) Penulisan Jurnal
(d) Kemahiran Berfikir
(e) Nilai Murni
(f) Pencerapan Klinikal
(g) Amalan Refleksi
(h) Guru Sebagai Mentor
(i) Pengajaran Berpasangan

Sumber utama kandungan bab ini ialah buku panduan rasmi praktikum yang disediakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia. Walau bagaimanapun kandungan bab ini tidak bermaksud menggantikan buku panduan itu atas beberapa sebab. Yang pertama, kandungan bab ini bersifat terpilih, ringkas dan telah diubah suai. Yang kedua, kandungan buku panduan praktikum BPG dikemas kini dari semasa ke semasa dan pembaca hendaklah sentiasa merujuki buku panduan edisi yang terkini. Namun demikian, pembaca akan mendapati kandungan bab ini sangat berguna. Hal ini demikian kerana bab ini dimuatkan juga dengan beberapa dapatan baharu hasil dua bengkel praktikum yang berlangsung pada tahun 2006.

Tiada ulasan: