24 Mac 2009

Antara Nahu dengan Tatabahasa

Kemas kini: 18 Mei 2009

Antara nahu dengan tatabahasa, istilah mana yang lebih baik?

Jawapan pertama, maksud kedua-dua istilah ini sama. Menjawabnya bermakna menghabiskan masa. Menghabiskan masa dengan istilah Profesor Dr. Kamaruddin Kachar ialah menghabiskan beras atau “bogheh” dalam dialek Negeri Sembilan. Inilah jawapan kebanyakan orang. Jawapan mereka menggambarkan bahawa masyarakat tidak berminat memikirkan hal ini.

Jawapan kedua, istilah nahu lebih baik. Inilah jawapan kebanyakan orang yang sudah lama hidup. Mereka sudah berumur 50 tahun ke atas. Jawapan mereka berasaskan kebiasaan menggunakan istilah itu semasa mereka bersekolah. Semasa bersekolah, mereka menggunakan buku Pelita Bahasa Melayu karya Za‘ba atau buku-buku lain yang berasaskan karya Za‘ba itu. Pada masa itu istilah nahulah yang popular. Istilah tatabahasa digunakan di Indonesia dan hanya segelintir pencinta bahasa, khususnya penulis, negara kita menggunakan istilah tatabahasa.

Jawapan ketiga, istilah tatabahasa lebih baik. Inilah jawapan kebanyakan orang muda, termasuk pelajar. Jawapan ini menggambarkan kebiasaan mereka menggunakan istilah itu semasa bersekolah. Apabila diteliti, terdapat dua kelompok penjawab bagi jawapan ketiga ini.

Kelompok pertama kurang tegas ketika memberikan jawapan. Mereka ialah kelompok yang tidak sempat menggunakan buku Tatabahasa Dewan semasa berada di sekolah rendah dan di sekolah menengah sebelum tahun 1986, iaitu tahun terbitnya buku Tatabahasa Dewan. Kelompok kedua memberikan jawapan dengan tegas dan pantas. Mereka ialah kelompok yang menggunakan buku Tatabahasa Dewan atau buku yang berasaskan Tatabahasa Dewan pada tahun 1990-an dan dekad ini.

Hari ini, masyarakat kita sudah hampir melupakan istilah nahu. Namun, bagi wanita Melayu pertama yang memperoleh ijazah doktor falsafah di negara kita, istilah nahu masih relevan. Wanita yang kita maksudkan ialah Profesor Emeritus Dato’ Dr. Hajah Asmah bin Haji Omar.

Sebenarnya, Dr. Asmah mendapat ijazah sarjana muda dan sarjana di Indonesia. Beliau belajar di Indonesia mulai tahun 1958 hingga tahun 1963. Seperti yang sudah dinyatakan di atas, istilah tatabahasa digunakan di Indonesia. Jadi, pada pemikiran biasa, sebagai siswazah dari universiti di Indonesia, Professor Linguistik Melayu pertama kita itu tentulah memilih untuk menggunakan istilah tatabahasa.

Pemikiran biasa itu tidak berlaku. Sebaliknya, Dr. Asmah menggunakan istilah nahu secara tekal. Dalam tulisan beliau, termasuk dalam 48 buah bukunya, istilah nahu juga yang kita temukan. Tonggak istilah itu termaktub pada tajuk Nahu Melayu Mutakhir karya beliau yang mula terbit pada tahun 1980. Beliau terus menggunakan istilah nahu pada tajuk dan kandungan buku Nahu Kemas Kini. Buku ini terbit pada tahun 2008 dan sudah dicetak ulang pada tahun 2009 ini. Pendeknya, untuk mencari istilah tatabahasa dalam tulisan beliau samalah dengan usaha mencari antah dalam seguni beras panjang gred istimewa.

Pada tahun 2008, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menerbitkan Ensiklopedia Bahasa Melayu karangan Dr. Asmah. Tidak terdapat perkataan tatabahasa dalam indeks ensiklopedia itu. Yang ada ialah perkataan nahu. Tajuk ke-16 ensiklopedia itu ialah “Nahu”, bukan tatabahasa.

Di bawah tajuk itu Dr. Asmah menyatakan, sebelum tahun 1970-an istilah nahu adalah istilah standard di Malaysia untuk pengertian grammar. Mulai tahun 1970-an, dengan kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia melalui Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM), masyarakat negara kita mula tertarik dengan istilah tatabahasa yang digunakan di Indonesia.

Beliau menyatakan, mulai tahun 1970-an itu kata nahu menjadi terpinggir, kecuali bagi para penyelidik linguistik tertentu. Para penyelidik itu berpendirian bahawa kata nahu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri dan wajar dipertahankan.

Seterusnya beliau menegaskan, hal yang mendorong masyarakat Malaysia menggunakan istilah tatabahasa ialah keinginan untuk menyempitkan jurang perbezaan antara Malaysia dengan Indonesia. Kecenderungan itu juga menggambarkan sikap masyarakat yang menganggap istilah tatabahasa lebih moden daripada istilah nahu.

Seterusnya Dr. Asmah menulis, “Dengan itu, kelebihan kata nahu sebagai bentuk yang lebih ringkas yang memungkinkan penjanaan kata terbitan seperti kenahuan (grammatically) dan penahuan (grammaticalisation) menjadi kabur pada pandangan.”

Dengan berdasarkan huraian tadi, ada kemungkinan kita masih menemukan segelintir orang menggunakan istilah nahu secara tekal dalam percakapan dan tulisan. Kelompok yang masih memikir-mikirkan huraian tadi mungkin menggunakan kedua-dua istilah itu secara bertukar ganti. Hal yang pasti, kebanyakan orang menggunakan istilah tatabahasa secara tekal. Keadaan ini berlaku kerana perkataan yang menjadi judul Tatabahasa Dewan itu sudah sebati dengan mereka.

Rumusannya, kita sudah memahami situasi apabila ada orang menggunakan istilah nahu secara tekal atau secara bertukar ganti dalam alaf istilah tatabahasa memenuhi hampir setiap ruang.

Nota
Buku yang menggunakan istilah nahu
Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan, 1994. Nahu Melayu Moden. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Saya mohon tuan/puan mencatatkan buku lain yang menggunakan istilah nahu.

1 ulasan:

Mohd Isa Abd Razak berkata...

Salam.

Ruangan ulasan berjaya dipulihkan. Rupa-rupanya, apabila templat luar digunakan satu dua seting perlu diubah suai.

Wassalam.