26 Mac 2009

Ejaan Insya-Allah dan Lain-lain


Ejaan dan transkripsi sebutan perkataan-perkataan ini disedut daripada Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi Edisi Kedua (2008). Makna perkataan-perkataan itu disedut daripada Kamus Dewan Edisi Keempat (2005).

Dalam Kamus Dewan, huruf “s” pada perkataan sallallahualaihiwasallam ialah huruf besar. Hal ini saya anggap sebagai kesilapan.

Kita wajar menggunakan perkataan assalamualaikum apabila kita pasti kumpulan sasar kita beragama Islam. Malah, yang afdal ialah kita gunakan ungkapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita pasti kumpulan sasar kita bukan muslim, eloklah kita gunakan perkataan salam sahaja atau perkataan lain. Dalam penulisan, perkataan salam menjadi pilihan apabila kumpulan sasar kita itu terdiri daripada muslim dengan bukan muslim.

Salam berupa pernyataan hormat yang bermakna “sejahtera” atau “damai”. Berbanding dengan perkataan assalamualaikum yang penujuannya khusus, penujuan perkataan salam bersifat umum.

Apabila kita teliti, ejaan di atas mementingkan sebutan. Perkataan “wasallam” dalam perkataan sallallahualaihiwasallam dieja dengan dua huruf “l” sesuai dengan sebutannya [wa.sal.lam]. Perkataan wassalam pula dieja dengan satu huruf “l” tetapi dua huruf “s” sesuai dengan sebutannya [was.sa.lam].

Apabila kita teliti, transkripsi sebutan perkataan yang mengandungi nama Allah tidak tepat. Lambang “l” dalam insya-Allah dan wallahuaklam wajar ditukar menjadi “L” untuk melambangkan bunyi huruf tebal. Transkripsi “la” dalam perkataan sallallahualaihiwasallam dan wallahuaklam pula tidak tepat. Pada saya, transkripsi yang tepat ialah “Lah”. Tegasnya bunyi huruf “h” jelas kedengaran. Oleh sebab perkataan-perkataan ini merupakan perkataan penting dalam agama Islam, transkripsi sebutan yang tepat janganlah diabaikan.

Pedoman Bahasa (JPEG) 048. Ejaan Kata daripada Bahasa Arab.

Tiada ulasan: