18 Mac 2009

Resolusi 7 KKM II: Media

Masukan terdahulu:
Berita Kongres Kebudayaan Melayu IIResolusi 1: Kebudayaan NasionalResolusi 2: Kenegaraan dan PerlembagaanResolusi 3: Sistem PolitikResolusi 4: Sistem EkonomiResolusi 5: Sistem PendidikanResolusi 6: Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian

1. Semua bentuk dan pemilikan media mesti memainkan peranan utama sebagai wahana peneguhan teras nasional, kesedaran nasional, keutuhan bangsa dan negara serta kepentingan dan perpaduan nasional dan juga pemikiran bangsa.

2. Media mesti berperanan sebagai saluran dan wahana maklumat, pendidikan serta hiburan yang terkawal tanpa terlalu terlibat dengan budaya hedonisme, kekerasan dan tidak berakhlak. Media juga menjadi saluran paling berkesan antara kelompok masyarakat, seluruh negara, serantau dan antarabangsa maka ia menjadi wahana penggembleng perpaduan serta kesatuan bangsa. Maka kami mendesak penyelarasan media mesti dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan perpaduan bangsa.

3. Filem adalah media amat berkesan dalam menyampaikan pelbagai gagasan dan tindakan terutama berkaitan kebudayaan, maka kami mendesak supaya filem digunakan sepenuh untuk meneguhkan jati diri bangsa dan menyaring keselamatan bangsa dan Negara.

Tiada ulasan: