13 Julai 2009

Novel dan Blog “Mengandung”

Memanglah mengandung itu maksudnya hamil. Namun, Profesor Dr. Haji Awang Sariyan dalam bukunya Tuntunan Bahasa pernah mengingatkan pengguna bahasa Melayu bahawa mengandung ialah perkataan asal dan tergolong dalam kata kerja transitif. Kata kerja transitif memerlukan objek. Mari kita perhatikan dua ayat yang di bawah.

1. Wanita itu mengandung anak.
2. Wanita itu mengandung.

Ayat 1 ialah ayat asal. Mengandung ialah kata kerja transitif yang diikuti oleh objek anak. Menurut Profesor Dr. Haji Awang Sariyan, “Oleh sebab sudah jelas bahawa yang dikandung oleh wanita yang hamil ialah anak, maka frasa mengandung anak diringkaskan sahaja menjadi mengandung. Untuk makna hamil ini, kata kerja yang asalnya transitif bertukar menjadi tak transitif, iaitu tidak memerlukan objek.”

Ada pengguna bahasa Melayu mempersoalkan penggunaan perkataan mengandung dalam ayat yang di bawah.

3. Novel itu mengandung 20 bab.
4. Blog itu mengandung bahasa rojak.

Pengguna bahasa Melayu itu membetulkan ayat di atas menjadi ayat 5 dan 6 seperti yang di bawah.

5. Novel itu mengandungi 20 bab.
6. Blog itu mengandungi bahasa rojak.

Menurut Profesor Dr. Haji Awang Sariyan, perbuatan membetulkan ayat 3 dan 4 menjadi ayat 5 dan 6 ialah pembetulan berlebih-lebihan (hiperkoreksi). Perbuatan itu umpama tikus membaiki labu.

Majalah Pelita Bahasa keluaran Mac, April, Mei, Jun dan Julai 2009 mengetengahkan perkataan mengandung. Kita menjangka pengetengahan ini disengajakan sebagai mengingatkan pengguna bahasa Melayu bahawa perkataan mengandung itu memang boleh digunakan seperti dalam ayat yang di bawah.

  1. Sebagai kata tunggal, akronim mungkin mengandung satu kata atau lebih.
  2. Batu bersurat itu mengandung 28 baris, dipercayai dibina oleh ketua tentera Jawa yang menyerang kerajaan Sriwijaya di Sumatera.
  3. Kata pendahuluannya mengandung perintah atau perisytiharan supaya raja dan orang besar yakin dan berpegang teguh pada ajaran Islam dan Rasulullah.
  4. Bidalan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan merupakan peribahasa kerana mengandung sifat peribahasa yang disebutkan.
  5. Ensiklopedia Bahasa Melayu mengandung banyak maklumat penting bahasa Melayu, khususnya yang digunakan di Malaysia.
  6. Keseluruhannya, ensiklopedia ini mengandung 32 tajuk utama yang disusun mengikut urutan sejarah perkembangan bahasa Melayu di Malaysia.
  7. Penerbitan buku tatabahasa tersebut sebelum edisi ketiga pada tahun 2008 tidak mengandung subgolongan kata itu.
  8. Ayat 8 dan ayat 9 mengandung contoh kata adverba yang menerangkan kata nama dan frasa sendi nama.

Data yang dikemas kini di sini.

Tiada ulasan: