13 Ogos 2009

Hang Tuah Lebih Gagah daripada Superman

Oleh sebab itu, kami melihat Hikayat Hang Tuah (HHT) sebagai satu ruang dan peluang kepada Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) untuk menguar-uarkan kepada masyarakat luar bahawa masyarakat Melayu mempunyai wira yang berbeza dan lebih kuat. Oleh sebab itu jugalah maka pihak ITNM mengambil daya usaha untuk menterjemahkan HHT atau Epic of Hang Tuah yang akan dilancarkan di Pesta Buku Frankfurt bulan Oktober 2009 nanti. – Khair Ngadiron, Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan, ITNM.

Fakta
Penterjemah berdaftar dengan ITNM – 1,415 orang
Penterjemah aktif – 232 orang
Sasaran terjemahan buku setahun
2009 – 144 buah
2010 – 156 buah
2014 – 300 buah
80% buku terjemahan daripada bahasa asing kepada bahasa Melayu
20% buku terjemahan daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing

Sumber: Ritah Yahaya dan Nurhamizah Haji Hashim, “ITNM Bertanggungjawab untuk Memandaikan Bangsa”, Dewan Bahasa, Oktober 2009, halaman 63.

Tiada ulasan: