26 Januari 2010

Bahasa: Sebutan atau Keberkesanan?

Petikan Akhbar 9
Bahasa: Sebutan atau Keberkesanan?
26/1/2000, Oleh Wahid Hashim

Berita yang dibacakan dalam bahasa Melayu baku oleh penyampai berita di sebuah stesen televisyen swasta yang cantik, dengan senyuman yang menawan pula, dikatakan menjadi sumber kekuatan dan diminati.

Bahasa baku secara tiba-tiba bersinonim dengan wanita cantik.

Sedikit demi sedikit, maka wujudlah satu kelompok pengguna bahasa Melayu baku dan satu kelompok lagi menggunakan bahasa Melayu tidak baku.

Kalau kita menonton filem lama hitam putih pada era 50-an, ketika itu ramai pelakon Indonesia seperti Junaidah dan Daeng Haris berlakon, maka sebutan yang sekarang diistilahkan 'baku' adalah perkara biasa ketika itu.

Kemudian, kemajuan yang melanda negara, perubahan-perubahan dalam faktor sosiobudaya dan sebagainya mengubah banyak perkara, termasuk budaya berbahasa masyarakat kita. Kita ada identiti sendiri, sedikit demi sedikit kita tidak lagi menggunakan bahasa Daeng Haris atau Junaidah.

Cuma kita merasai ada dua kelompok yang berbeza apabila penggunaan bahasa Melayu mula digembar-gemburkan. Menurut satu pendapat, perkembangan sebutan itu berubah sedikit demi sedikit dengan proses perbandaran dan kemodenan. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari sekarang (bukan baku) dikatakan bermula di Kuala Lumpur.

Oleh kerana pusat pentadbiran negara bermula di Kuala Lumpur, maka menteri-menteri dan orang-orang kenamaan juga menggunakan bahasa ini. Jadi dengan mudahnya bahasa itu tersebar luas.

Bahasa Melayu, terus hidup subur dengan pelaksanaan seharian, dan tidaklah bergantung sangat dengan stail sebutan yang tertentu.

Ia bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang digunakan dengan selesa.

Namun, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pun ada peranannya yang tersendiri, dan menonjol pada satu ketika dulu. DBP semakin menjadi rujukan bila perkataan baku ditambah pada hujung bahasa Melayu.

DBP memikul peranan dan tanggungjawab yang penting selaras dengan matlamatnya ditubuhkan untuk memartabatkan dan menobatkan keagungan bahasa Melayu.

Matlamat ini jelas seperti yang termaktub dalam Akta DBP 1959 (semakan tahun 1978), pindaan dan perluasan 1995).

Antara matlamat tersebut ialah: Membakukan ejaan dan sebutan dan, membentuk istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Tanpa menyedari sangat implikasi sampingannya, DBP memperkenalkan baku, dan digunakan di sekolah-sekolah.

Membakukan ejaan adalah perkara yang masih samar-samar kerana di kalangan guru-guru sendiri, mereka terkeliru di antara sekian banyak mazhab dalam ejaan yang betul dan salah.

Kemudian, lahirlah guru-guru generasi baku.

Jadi, guru-guru ini menjadikan sebutan baku sebagai satu budayanya, maka dia telah melabelkan perkataan standard dan tidak standard terhadap sesuatu ejaan dan sebutan.

Jadi, apabila ada tokoh yang tidak menyampaikan ucapannya dalam sebutan baku, maka tertanam di dalam pemikirannya, ''orang ini tidak standard kerana tidak menggunakan sebutan baku.''

Sebaliknya apabila seorang pemimpin yang lain berhujah dalam bahasa baku, dia akan berkata, ''orang ini bagus kerana sebutannya baku.''

Namun kita mempunyai cukup pengalaman untuk mempertikaikan pandangan seperti ini.

Kalau kita perhatikan pun, penyebut baku biasanya akan cuba menyampaikan satu ucapan dengan cara yang berbelit-belit dan berbunga-bunga.

Bahasanya indah, sebutannya baku, tetapi kadangkala mesej yang cuba hendak disampaikan tidak kesampaian. Akhirnya bahasa mengatasi maksud.

Cubalah kita mendengar perdebatan di universiti-universiti atau di sekolah-sekolah sekalipun, bahasa baku yang disampaikan cukup berbelit-belit dan berbunga-bunga, sedangkan isinya tidak ada, atau kalau ada pun cuma sedikit.

Yang sebenarnya perlu ditekankan dalam bahasa Melayu bukanlah sebutannya, tapi setakat mana penyampaiannya berkesan. (Permainan bukan pakaian tetapi …?

Jadi, untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa moden dan antarabangsa, apakah yang perlu kita tekankan. Adakah sebutannya atau setakat mana mesej sampai kepada khalayak?

Jadi, isu pembatalan bahasa baku di sekolah-sekolah sebenarnya bukanlah satu isu yang terlalu besar sehingga dikaitkan pula dengan kepentingan bangsa, kesannya kepada bangsa dan sebagainya.

Kita perlu melihat isu ini dari sudut yang lebih ilmiah, bukan emosi.

Tiada ulasan: